Legg til eller fjern kolonner i statistikktabeller

Kolonnene i statistikktabellen din er utformet for å vise beregninger, resultatdata og statusoppdateringer for kampanjene, annonsegruppene, annonsene og søkeordene dine.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan tilpasse statistikktabellen, slik at du kan få oversikt over de viktigste dataene for bedriften din.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

  1. Logg på AdWords-kontoen din.
  2. Klikk på Kampanjer-fanen.
  3. Hvis du vil se data for en bestemt periode, klikker du på datoperiodemenyen øverst i hjørnet og velger tidsperioden du ønsker å analysere.
  4. Klikk på en av fanene du ser midt på siden, for eksempel Kampanjer-, Annonsegrupper-, Annonser- eller Søkeord-fanen.
  5. Klikk på Kolonner ovenfor statistikktabellen.
  6. Velg «Tilpass kolonner» i rullegardinmenyen.
  7. Velg hvilke kolonner du vil ta med i tabellen. Du kan legge til eller fjerne alle kolonnene i en enkelt kategori ved å klikke på «Legg til alle kolonnene» eller «Fjern alle kolonnene».Dra og slipp kolonnene for å sortere dem i ønsket rekkefølge.
  8. Hvis du vil lagre kolonnene til senere, merker du av for «Lagre dette kolonnesettet» og angir en tittel i feltet som vises. Deretter kan du se kolonnene du har lagret, i «Tilpass kolonnene»-rullegardinmenyen.
  9. Klikk på Lagre. Hvis du har lagt til kolonner, kan du nå se dem i statistikktabellen din.
  10. Når statistikktabellen ser ut slik du ønsker, kan du laste ned dataene i en rapport. Du klikker bare på nedlastingsknappen download icon.

Tips

Når du har lastet ned kolonnene du er interessert i, kan du klikke på et hvilket som helst kolonnenavn for å sortere etter det aktuelle emnet. Du kan for eksempel klikke på «Annonsegruppe»-kolonnen for å sortere alfabetisk etter annonsegrupper, eller du kan klikke på «Visninger»-kolonnen for å sortere annonsegruppene fra flest visninger til færrest.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt