Tìm báo cáo chiến lược giá thầu

Báo cáo chiến lược giá thầu cung cấp cho bạn thông tin tổng quan nhanh về các chỉ số chính liên quan đến mỗi loại chiến lược giá thầu.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tìm báo cáo chiến lược giá thầu chuẩn và chiến lược giá thầu danh mục đầu tư. Tìm hiểu thêm về báo cáo chiến lược giá thầu.

Hướng dẫn

Cách tìm báo cáo chiến lược giá thầu (dành cho chiến lược chuẩn và chiến lược danh mục đầu tư)

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch. Bạn sẽ thấy mỗi dòng là một chiến dịch.
 3. Trong cột "Loại chiến lược giá thầu", hãy nhấp vào đường liên kết để truy cập vào báo cáo chiến lược giá thầu của bạn.
 4. Nếu chiến dịch đang sử dụng chiến lược giá thầu chuẩn (cấp chiến dịch), thì bạn sẽ thấy báo cáo cấp chiến dịch. Nếu chiến dịch sử dụng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư, thì bạn sẽ được chuyển đến báo cáo chiến lược giá thầu cho toàn bộ chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
Lưu ý: Nếu cột "Loại chiến lược giá thầu" không hiển thị, thì bạn có thể thêm cột này vào bảng chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa.

Cách tìm báo cáo chiến lược giá thầu (chỉ dành cho chiến lược danh mục đầu tư)

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ.
 3. Chọn Chiến lược giá thầu trong mục "Thư viện chia sẻ”.
 4. Nhấp vào tên của chiến lược giá thầu danh mục đầu tư để truy cập vào báo cáo.
Lưu ý: Cột "Loại chiến lược giá thầu" hiển thị chiến lược giá thầu của chiến dịch, ngay cả khi đó không phải là chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Nếu bạn không thấy cột "Loại chiến lược giá thầu" mà mình muốn xem, bạn có thể bật cột này bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng.
 2. Nhấp vào Sửa đổi cột.
 3. Chọn Loại chiến lược giá thầu trong danh mục "Thuộc tính".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false