Tìm báo cáo chiến lược giá thầu

Báo cáo chiến lược giá thầu cung cấp cho bạn thông tin tổng quan nhanh về các chỉ số chính liên quan đến mỗi loại chiến dịch.

Bài viết này cho bạn biết cách tìm báo cáo chiến lược giá thầu tiêu chuẩn và danh mục đầu tư. Tìm hiểu thêm Về báo cáo chiến lược giá thầu.

Hướng dẫn

Cách tìm báo cáo chiến lược giá thầu (dành cho chiến lược chuẩn và chiến lược danh mục đầu tư)

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Chiến dịch. Bạn sẽ có thể thấy một hàng cho mỗi chiến dịch. 
  3. Trong cột "Loại chiến lược giá thầu", hãy nhấp vào đường liên kết để xem báo cáo chiến lược giá thầu của bạn.
  4. Nếu chiến dịch đang sử dụng chiến lược giá thầu chuẩn (cấp chiến dịch), bạn sẽ thấy báo cáo cấp chiến dịch. Nếu chiến dịch thuộc một danh mục đầu tư, bạn sẽ được chuyển đến báo cáo chiến lược giá thầu cho toàn bộ chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
Mẹo: Nếu cột "Loại chiến lược giá thầu" không hiển thị, bạn có thể thêm cột này vào bảng chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa. 

Cách tìm báo cáo chiến lược giá thầu (chỉ dành cho chiến lược danh mục đầu tư)

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon].
  3. Chọn Chiến lược giá thầu trong mục "Thư viện chia sẻ”.
  4. Nhấp vào tên của chiến lược giá thầu danh mục đầu tư để xem báo cáo. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố