איתור דוחות של שיטות בידינג

הדוחות של שיטות הבידינג מספקים תמונת מצב של מדדים רלוונטיים לכל סוג שיטת בידינג.

במאמר הזה נסביר איך לאתר את הדוחות של שיטות הבידינג הרגילות ושל שיטות הבידינג הכוללות. מידע נוסף על דוחות של שיטות בידינג

הוראות

הערה: ההוראות הבאות הן חלק מהעיצוב החדש של חוויית המשתמש ב-Google Ads. כדי להשתמש בעיצוב הקודם, לוחצים על הסמל 'מראה' ובוחרים באפשרות שימוש בעיצוב הקודם. אם אתם עדיין משתמשים בגרסה הקודמת של Google Ads, כדאי לעיין במפה להתמצאות מהירה או להשתמש בסרגל החיפוש שבחלונית הניווט העליונה ב-Google Ads כדי למצוא את הדף שאתם מחפשים.

איך לאתר את הדוחות של שיטות הבידינג (שיטות רגילות ושיטות כוללות)

כדאי להשתמש בדרך הזו אם רוצים לעיין בדוח שיטת הבידינג של קמפיין ספציפי או של שיטת בידינג כוללת.

 1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל מפתח הברגים Tools Icon.
 2. לוחצים על התפריט הנפתח תקציבים ובידינג בתפריט הקטעים.
 3. לוחצים על שיטות בידינג.
 4. כדי לגשת לדוח שיטת הבידינג, לוחצים על הקישור בעמודה 'סוג שיטת הבידינג'.
 5. אם הוגדרה לקמפיין שיטת בידינג רגילה (ברמת הקמפיין), יוצג לכם דוח ברמת הקמפיין. אם הוגדרה לקמפיין שיטה כוללת, המערכת תפנה אתכם לדוח שיטת הבידינג של שיטת הבידינג הכוללת.
טיפ: אם העמודה 'סוג שיטת הבידינג' לא מוצגת, ניתן להוסיף אותה כעמודה לטבלת הקמפיינים, לטבלת הקבוצות של המודעות או לטבלת מילות המפתח.

אם העמודה 'סוג שיטת הבידינג' לא מופיעה ואתם רוצים שהיא תוצג, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל מפתח הברגים Tools Icon.
 2. לוחצים על התפריט הנפתח תקציבים ובידינג בתפריט הקטעים.
 3. לוחצים על שיטות בידינג.
 4. לוחצים על סמל העמודות תמונה של סמל העמודות ב-Google Ads שמוצג מעל הטבלה.
 5. לוחצים על שינוי עמודות.
 6. בקטע 'שינוי עמודות של קמפיינים', לוחצים על התפריט הנפתח 'מאפיינים'.
 7. בקטגוריה 'מאפיינים', בוחרים באפשרות 'סוג שיטת הבידינג'.

איך לאתר את הדוחות של שיטות הבידינג (שיטות כוללות בלבד)

כדאי להשתמש בדרך הזו אם רוצים לעיין בדוחות של כל שיטות הבידינג הכוללות בחשבון.

 1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל מפתח הברגים Tools Icon.
 2. לוחצים על התפריט הנפתח תקציבים ובידינג בתפריט הקטעים.
 3. לוחצים על שיטות בידינג.
 4. כדי לגשת לדוח, לוחצים על השם של שיטת הבידינג הכוללת.
הערה: דוח שיטת הבידינג ברמת החשבון זמין גם לחשבונות ניהול (MCC).

איך לאתר את דוח שיטות הבידינג ברמת החשבון

כדאי להשתמש בדוח שיטות הבידינג ברמת החשבון אם רוצים לראות את נתוני הביצועים הנצברים של כל שיטות הבידינג בחשבון Google Ads, שאינם נכללים בשיטת בידינג כוללת. הדוח כולל את כל סוגי הקמפיינים, מלבד קמפיינים לקידום אפליקציות.

 1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל מפתח הברגים Tools Icon.
 2. לוחצים על התפריט הנפתח תקציבים ובידינג בתפריט הקטעים.
 3. לוחצים על שיטות בידינג.
 4. לוחצים על הכרטיסייה השיטות ברמת החשבון.

הערה: דוח שיטות הבידינג ברמת החשבון יכלול את הקמפיינים הבאים:

 • רק קמפיינים שלא הוגדרה להם שיטת בידינג כוללת.
 • דוחות הנתונים הנצברים של קמפיינים עם יעד עלות להמרה יכללו כל קמפיין שהוגדרה לו שיטת הבידינג 'מקסימום המרות' עם יעד עלות להמרה, או כל קמפיין שהוגדרה לו שיטת הבידינג 'יעד עלות להמרה'.
 • דוחות הנתונים הנצברים של קמפיינים עם יעד החזר על הוצאות פרסום יכללו כל קמפיין שהוגדרה לו שיטת הבידינג 'מקסימום ערך המרות' עם יעד החזר על הוצאות פרסום, או כל קמפיין שהוגדרה לו שיטת הבידינג 'יעד החזר על הוצאות פרסום'.
 • אין כרגע תמיכה ביעד עלות ממוצעת להמרה וביעד החזר ממוצע על הוצאות פרסום בקמפיינים לרשת המדיה, בקמפיינים מסוג Discovery ובקמפיינים שהוגדרו להם יעדים מסוג 'ביקורים בחנות הפיזית' או 'מכירות בחנות הפיזית'. אם יש קמפיינים מהסוגים האלה בחשבון שלכם, לא יוצג לכם יעד נצבר ברמת החשבון.
 • אין כרגע תמיכה בקמפיינים לקידום אפליקציות עם יעד עלות להמרה (tCPA).

איך לאתר את דוח שיטות הבידינג ברמת הקמפיין

הערה: רלוונטי רק לקמפיינים עם מקסימום ערך המרות, עם או בלי יעד החזר על הוצאות פרסום כשיטות בידינג.

 1. בחשבון Google Ads, לוחצים על סמל הקמפיינים Campaigns Icon.
 2. בתפריט הקטעים, לוחצים על התפריט הנפתח קמפיינים.
 3. לוחצים על קמפיינים ועוברים לטבלה 'קמפיינים'.
 4. מוסיפים את העמודה 'סוג שיטת בידינג' אם היא לא קיימת עדיין.
 5. מוצאים את הקמפיין הרלוונטי, מעבירים את העכבר מעל סוג שיטת הבידינג המודגש (לדוגמה, יעד החזר על הוצאות פרסום (tROAS) או מקסימום ערך המרות).
 6. לוחצים כדי לראות את דוח שיטת הבידינג לקמפיין.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי