Как да намерите отчетите за стратегиите си за офериране

Отчетите за стратегиите за офериране Ви дават моментен обзор на ключовите показатели, отнасящи се до всеки тип стратегия.

В тази статия ще Ви покажем как да намерите отчетите за стратегиите за офериране за портфолио и за стандартните стратегии за офериране. Научете всичко за отчетите за стратегиите за офериране.

Инструкции

Как да намерите отчетите за стратегиите за офериране (за стандартни стратегии и за такива за портфолио)

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. Кликнете върху Кампании. Ще видите по един ред за всяка кампания. 
  3. В графата „Тип стратегия за офериране“ кликнете върху връзката, за да видите отчета си за стратегиите за офериране.
  4. Ако кампанията използва стандартна стратегия за офериране (на ниво кампания), ще видите отчет на ниво кампания. Ако кампанията Ви е част от портфолио, ще бъдете насочени към отчета за стратегиите за офериране за цялата стратегия за офериране за портфолио.
Съвет: Ако графата „Тип стратегия за офериране“ не се вижда, можете да я добавите като графа в таблицата с кампании, рекламни групи или ключови думи. 

Как да намерите отчетите за стратегиите за офериране (само за стратегии за портфолио)

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon].
  3. Под „Споделена библиотека“ изберете „Стратегии за офериране“.
  4. Кликнете върху името на стратегията за офериране за портфолио, за да видите отчета. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си