Sử dụng Google Ads Editor để thiết lập chiến dịch có phân đoạn dữ liệu

Để mang đến cho bạn một chế độ xem tổng hợp và toàn diện về Đối tượng của bạn, đồng thời cải thiện để việc quản lý đối tượng và tối ưu hóa trở nên đơn giản hơn, chúng tôi sẽ triển khai các điểm cải tiến sau đây trên Google Ads:

 • Báo cáo đối tượng mới
  Báo cáo chi tiết về thông tin nhân khẩu học của đối tượng, phân khúc đối tượng và tiêu chí loại trừ đối tượng hiện được tổng hợp ở cùng một nơi – thẻ "Đối tượng" trong trình đơn điều hướng trang bên trái. Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý Đối tượng của mình trên trang báo cáo này. Tìm hiểu thêm về tính năng Báo cáo đối tượng
 • Thuật ngữ mới
  Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ mới trong báo cáo đối tượng và trên toàn bộ Google Ads. Ví dụ: “loại đối tượng” (bao gồm đối tượng tương tự, đối tượng tùy chỉnh, đối tượng đang cân nhắc mua hàng và đối tượng chung sở thích) hiện được gọi là phân khúc đối tượng, và “tái tiếp thị” hiện được gọi là “dữ liệu của bạn”. Hãy tìm hiểu thêm về Nội dung cập nhật đối với các thuật ngữ và cụm từ về Đối tượng

Bạn có thể sử dụng Google Ads Editor để thêm các phân đoạn dữ liệu vào chiến dịch của mình. Bài viết này giải thích cách thiết lập chiến dịch bằng cách sử dụng các phân đoạn dữ liệu trong Google Ads Editor.

Hướng dẫn

Thêm các phân đoạn dữ liệu của bạn vào chiến dịch

 1. Chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm đối tượng từ cây tài khoản.
 2. Nhấp vào Từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu trong danh sách loại rồi chọn Đối tượng.
 3. Nhấp vào Thêm đối tượng và chọn Đối tượng chiến dịch.
 4. Chọn đối tượng mà bạn muốn thêm rồi nhấp vào OK.
 5. Ở cuối bảng chỉnh sửa, hãy nhấp vào Chỉnh sửa phạm vi tiếp cận linh hoạt của chiến dịch.
 6. Trong mục “Đối tượng”, hãy chọn Nhắm mục tiêu hoặc Quan sát.
Lưu ý:
Khi bạn tạo một Chiến dịch tìm kiếm hoặc Chiến dịch mua sắm mới, chế độ cài đặt mặc định trong mục “Đối tượng” sẽ là “Quan sát”.

Thêm các phân đoạn dữ liệu của bạn vào nhóm quảng cáo

 1. Chọn nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm đối tượng.
 2. Nhấp vào Từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu trong danh sách loại rồi chọn Đối tượng.
 3. Bạn có thể thêm nhiều phân đoạn dữ liệu vào nhiều nhóm quảng cáo cùng một lúc. Để xem tất cả các nhóm quảng cáo hiện có, hãy đảm bảo bạn đang xem toàn bộ tài khoản của mình ở chế độ xem dạng cây. Ban đầu, các danh sách được thêm vào nhóm quảng cáo với mức điều chỉnh giá thầu là +0%. Bạn có thể thay đổi mức này bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.
 4. Bước 4 (quan trọng): Nếu bạn đang thêm phân đoạn dữ liệu vào Chiến dịch tìm kiếm chính đã sử dụng kiểu nhắm mục tiêu theo từ khóa, hãy đặt chế độ cài đặt nhắm mục tiêu “Đối tượng” thành “Quan sát”. Bạn có thể chỉnh sửa chế độ cài đặt nhắm mục tiêu từ thẻ Nhóm quảng cáo, trong bảng chỉnh sửa “Phạm vi tiếp cận linh hoạt”. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt nhắm mục tiêu cho nhiều nhóm quảng cáo cùng một lúc bằng cách chọn các nhóm quảng cáo đó ở chế độ xem dữ liệu.
 5. Khi bạn đặt tiêu chí nhắm mục tiêu thành "Quan sát", Google Ads có thể hiển thị quảng cáo cho tất cả người dùng dựa trên từ khóa của bạn và áp dụng những mức điều chỉnh giá thầu mà bạn đã đặt cho phân đoạn dữ liệu của mình.
 6. Nếu bạn đang thiết lập một chiến dịch trùng lặp chứa các phân đoạn dữ liệu của bạn cho Quảng cáo tìm kiếm, hãy đặt chế độ cài đặt nhắm mục tiêu thành "Nhắm mục tiêu". Với chế độ cài đặt này, Google Ads chỉ có thể hiển thị quảng cáo trong chiến dịch này cho khách truy cập trang web trong phân đoạn dữ liệu của bạn.
  Lưu ý:
  Khi bạn tạo một nhóm quảng cáo mới cho Chiến dịch tìm kiếm hoặc Chiến dịch mua sắm, chế độ cài đặt mặc định trong mục “Đối tượng” sẽ là “Quan sát”. Chế độ cài đặt mặc định cho tiêu chí vị trí, chủ đề, giới tính, độ tuổi và tình trạng con cái sẽ là “Nhắm mục tiêu”.
 7. Đăng thay đổi và theo dõi hiệu suất của phân đoạn dữ liệu so với hiệu suất của tất cả các thành phần còn lại trong tài khoản.
 8. (Không bắt buộc): Sau khi xem xét hiệu suất của phân đoạn dữ liệu, bạn nên sửa đổi mức điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ROI mục tiêu của mình. Bạn có thể sử dụng Google Ads Editor để điều chỉnh các hệ số sửa đổi giá thầu của phân đoạn dữ liệu theo nhiều cách:
  • Trong Google Ads Editor: Trước tiên, hãy chọn các hệ số điều chỉnh giá thầu của phân đoạn dữ liệu mà bạn muốn điều chỉnh hoặc toàn bộ tài khoản của bạn ở chế độ xem dạng cây. Tiếp theo, chọn thẻ con Đối tượng trong thẻ Từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu. Bạn có thể sắp xếp và lọc để tìm danh sách có giá thầu bạn muốn sửa đổi, sau đó chọn tất cả các danh sách sẽ chia sẻ cùng một điều chỉnh giá thầu. Nhập mức điều chỉnh giá thầu mới (nhập 50 đối với mức +50%) và đăng thay đổi của mình.
  • Sao chép các mức điều chỉnh: Google Ads Editor cho phép bạn xuất chế độ cài đặt danh sách của bạn, thực hiện thay đổi trong các chương trình như Google Trang tính, sau đó sao chép và dán nội dung thay đổi của bạn vào Google Ads Editor. Hãy làm theo các bước để sao chép mức điều chỉnh của bạn:
   1. Nhấp vào thẻ Từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu.
   2. Chọn thẻ con Đối tượng.
   3. Để xuất chế độ cài đặt danh sách của bạn, hãy chuyển đến thanh công cụ, nhấp vào Tài khoản > Xuất > Xuất chế độ xem hiện tại và lưu tệp.
   4. Để sửa đổi mức điều chỉnh giá thầu cho danh sách, bạn có thể dùng ứng dụng bảng tính, chẳng hạn như Google Trang tính.
   5. Sao chép tất cả các thay đổi của bạn, bao gồm cột “Chiến dịch”, “Nhóm quảng cáo” và “Hệ số sửa đổi giá thầu”.
   6. Để dán và áp dụng các nội dung thay đổi trong Google Ads Editor, hãy chuyển đến thẻTừ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu, chọn thẻ con Đối tượng và nhấp vào Thực hiện nhiều thay đổi.
  • Nhập các mức điều chỉnh: Bạn cũng có thể xuất chế độ cài đặt danh sách của mình, thực hiện thay đổi trong các chương trình như Google Trang tính, sau đó nhập và áp dụng các thay đổi đó.
   1. Chuyển đến chiến dịch có liên quan hoặc toàn bộ tài khoản của bạn ở chế độ xem dạng cây.
   2. Nhấp vào thẻ Từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu.
   3. Chọn thẻ con Đối tượng.
   4. Để xuất chế độ cài đặt danh sách của bạn, trên thanh công cụ, hãy nhấp vào Tài khoản > Xuất > Xuất chế độ xem hiện tại và lưu tệp.
   5. Để sửa đổi mức điều chỉnh giá thầu cho danh sách, bạn có thể dùng ứng dụng bảng tính, chẳng hạn như Google Trang tính.
   6. Sao chép tất cả các thay đổi của bạn, bao gồm cột “Chiến dịch”, “Nhóm quảng cáo” và “Hệ số sửa đổi giá thầu” dưới dạng tệp CSV.
   7. Để nhập và áp dụng các nội dung thay đổi của bạn trong Google Ads Editor, hãy chuyển đến thanh công cụ, chọn Tài khoản > Nhập > Từ tệp và nhập tệp của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false