Sử dụng Google Ads Editor để thiết lập chiến dịch tiếp thị lại

Bạn có thể sử dụng Google Ads Editor để thêm danh sách tiếp thị lại vào chiến dịch của mình. Bài viết này giải thích cách thiết lập chiến dịch tiếp thị lại trong Google Ads Editor.

Hướng dẫn

Thêm danh sách tiếp thị lại vào chiến dịch

 1. Chọn chiến dịch nơi bạn muốn thêm đối tượng từ cây tài khoản.
 2. Nhấp vào Từ khóa và nhắm mục tiêu trong danh sách loại và chọn Đối tượng.
 3. Nhấp vào Thêm đối tượng và chọn Đối tượng chiến dịch.
 4. Chọn đối tượng bạn muốn thêm và nhấp vào OK.
 5. Ở cuối bảng chỉnh sửa, hãy nhấp vào Chỉnh sửa phạm vi tiếp cận linh hoạt của chiến dịch.  
 6. Trong mục “Đối tượng”, hãy chọn Nhắm mục tiêu hoặc Quan sát.
Lưu ý:
Khi bạn tạo chiến dịch Tìm kiếm hoặc Mua sắm mới, tùy chọn cài đặt mặc định trong mục “Đối tượng” được đặt thành “Quan sát” 

Thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo

 1. Thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào Thêm đối tượng từ tab phụ Đối tượng trong tab Từ khóa và nhắm mục tiêu. Bạn có thể áp dụng nhiều danh sách tiếp thị lại cho nhiều nhóm quảng cáo trong một luồng. Để xem tất cả các nhóm quảng cáo hiện có, hãy đảm bảo bạn đang xem toàn bộ tài khoản của mình ở chế độ xem dạng cây. Ban đầu, danh sách được thêm vào nhóm quảng cáo với mức điều chỉnh giá thầu +0%. Bạn có thể thay đổi mức điều chỉnh giá thầu bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.
 2. Bước 2 (quan trọng): Nếu bạn đang thêm danh sách tiếp thị lại vào Chiến dịch tìm kiếm chính sử dụng nhắm mục tiêu theo từ khóa, hãy đặt tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu “Đối tượng” thành "Quan sát". Tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu có sẵn từ tab Nhóm quảng cáo, trong bảng chỉnh sửa “Phạm vi tiếp cận linh hoạt”. Bạn có thể thay đổi cài đặt nhắm mục tiêu cho nhiều nhóm quảng cáo cùng một lúc bằng cách chọn nhóm quảng cáo ở chế độ xem dữ liệu.
 3. Khi bạn đặt nhắm mục tiêu thành "Quan sát", Google Ads có thể hiển thị quảng cáo cho tất cả người dùng dựa trên từ khóa và áp dụng mức điều chỉnh giá thầu mà bạn đã đặt cho danh sách tiếp thị lại của bạn.
 4. Nếu bạn đang thiết lập chiến dịch trùng lặp cho danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, hãy đặt nhắm mục tiêu thành "Nhắm mục tiêu". Với tùy chọn cài đặt này, Google Ads có thể chỉ hiển thị quảng cáo trong chiến dịch này cho khách truy cập trang web trong danh sách tiếp thị lại của bạn.
  Lưu ý:
  Khi bạn tạo một nhóm quảng cáo mới cho chiến dịch Tìm kiếm hoặc Mua sắm, tùy chọn cài đặt mặc định trong phần "Đối tượng" được đặt thành "Quan sát". Tùy chọn mặc định cho vị trí, chủ đề, giới tính, độ tuổi và trạng thái là phụ huynh được đặt thành "Nhắm mục tiêu".
 5. Đăng thay đổi và theo dõi hiệu suất của danh sách tiếp thị lại so với hiệu suất của phần còn lại trong tài khoản.
 6. (Tùy chọn): Sau khi xem xét hiệu suất của danh sách tiếp thị lại, bạn có thể muốn sửa đổi mức điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ROI mục tiêu của mình. Bạn có thể sử dụng Google Ads Editor để điều chỉnh công cụ điều chỉnh giá thầu của danh sách tiếp thị lại theo nhiều cách:
  • Trong Google Ads Editor: Đầu tiên, chọn công cụ điều chỉnh giá thầu của danh sách tiếp thị lại mà bạn muốn sửa đổi hoặc toàn bộ tài khoản của bạn ở chế độ xem dạng cây. Tiếp theo, hãy chọn tab phụ Đối tượng trong tab Từ khóa và nhắm mục tiêu. Bạn có thể sắp xếp và lọc để tìm danh sách có giá thầu bạn muốn sửa đổi, sau đó chọn tất cả các danh sách sẽ dùng chung một hệ số điều chỉnh giá thầu. Nhập mức điều chỉnh giá thầu mới (bạn nên nhập +50% thành 50) và đăng thay đổi của mình.
  • Sao chép các điều chỉnh: Google Ads Editor cho phép bạn xuất các mục cài đặt danh sách, thực hiện thay đổi trong các chương trình như Google Trang tính, sau đó sao chép và dán nội dung thay đổi của bạn vào Google Ads Editor. Trước tiên, hãy chuyển tới chiến dịch liên quan hoặc toàn bộ tài khoản của bạn ở chế độ xem dạng cây và chọn tab phụ Đối tượng trong tab Từ khóa và nhắm mục tiêu. Để xuất cài đặt danh sách của bạn, hãy sử dụng thanh công cụ để chọn Tài khoản > Xuất > Xuất chế độ xem hiện tại và lưu tệp. Bạn có thể sử dụng ứng dụng bảng tính, chẳng hạn như Google Trang tính, để sửa đổi hệ số điều chỉnh giá thầu của danh sách. Sao chép tất cả các thay đổi của bạn, bao gồm cột “Chiến dịch”, “Nhóm quảng cáo” và “Công cụ điều chỉnh giá thầu”. Dán và áp dụng các nội dụng thay đổi trong Google Ads Editor bằng cách nhấp vào Thực hiện nhiều thay đổi từ tab phụ Đối tượng trong tab Từ khóa và nhắm mục tiêu.
  • Nhập mức điều chỉnh: Bạn cũng có thể xuất các mục cài đặt danh sách của mình, thực hiện thay đổi trong các chương trình như Google Trang tính, sau đó nhập và áp dụng các nội dung thay đổi đó. Trước tiên, chuyển tới chiến dịch có liên quan hoặc toàn bộ tài khoản của bạn ở chế độ xem dạng cây và chọn tab phụ Đối tượng trong tab Từ khóa và nhắm mục tiêu. Để xuất cài đặt danh sách của bạn, hãy sử dụng thanh công cụ để chọn Tài khoản > Xuất > Xuất chế độ xem hiện tại và lưu tệp. Bạn có thể sử dụng ứng dụng bảng tính để sửa đổi hệ số điều chỉnh giá thầu của danh sách. Lưu tất cả nội dung thay đổi của bạn, bao gồm cột “Chiến dịch”, “Nhóm quảng cáo” và “Công cụ điều chỉnh giá thầu” dưới dạng CSV. Nhập và áp dụng các nội dung thay đổi của bạn trong Google Ads Editor bằng cách sử dụng thanh công cụ để chọn Tài khoản > Nhập > Từ tệp và nhập tệp của bạn. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false