ใช้ Google Ads Editor เพื่อตั้งค่าแคมเปญที่มีกลุ่มข้อมูล

คุณจะเห็นการปรับปรุงใน Google Ads ดังต่อไปนี้ เพื่อให้มุมมองของกลุ่มเป้าหมายแบบรวมและครอบคลุม และทําให้การจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายทําได้ง่ายขึ้น

 • การรายงานกลุ่มเป้าหมายใหม่
  ต่อไปนี้การรายงานแบบละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประชากร กลุ่ม และการยกเว้นกลุ่มเป้าหมายจะรวมอยู่ในที่เดียว คลิกไอคอนแคมเปญ Campaigns Icon แล้วเปิดแท็บ "กลุ่มเป้าหมาย คีย์เวิร์ด และเนื้อหา" จากนั้นคลิกกลุ่มเป้าหมาย คุณยังจัดการกลุ่มเป้าหมายจากหน้ารายงานนี้ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานกลุ่มเป้าหมาย
 • คำใหม่
  เราจะใช้คำใหม่ในรายงานกลุ่มเป้าหมายและทั่วทั้ง Google Ads ตัวอย่างเช่นคำว่า "ประเภทกลุ่มเป้าหมาย" (ซึ่งได้แก่ ที่กําหนดเอง ที่มีแผนจะซื้อ และผู้สนใจ) ตอนนี้จะเรียกว่ากลุ่มเป้าหมาย และ "รีมาร์เก็ตติ้ง" จะเรียกว่า "ข้อมูลของคุณ" ดูรายละเอียดการอัปเดตคำและวลีเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย

คุณใช้ Google Ads Editor เพื่อเพิ่มกลุ่มข้อมูลลงในแคมเปญได้ บทความนี้อธิบายวิธีตั้งค่าแคมเปญโดยใช้กลุ่มข้อมูลใน Google Ads Editor

วิธีการ

เพิ่มกลุ่มข้อมูลลงในแคมเปญ

 1. เลือกแคมเปญที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายจากโครงสร้างบัญชี
 2. คลิกคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมายในรายการประเภท แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมาย
 3. คลิกเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และเลือกกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญ
 4. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิกตกลง
 5. คลิกแก้ไขการเข้าถึงแบบยืดหยุ่นของแคมเปญที่ด้านล่างสุดของแผงแก้ไข
 6. ในส่วน "กลุ่มเป้าหมาย" ให้เลือกการกำหนดเป้าหมายหรือการสังเกตการณ์
หมายเหตุ:
เมื่อคุณสร้างแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาหรือแคมเปญ Shopping ใหม่ การตั้งค่าเริ่มต้นในส่วน "กลุ่มเป้าหมาย" จะเป็น "การสังเกตการณ์"

เพิ่มกลุ่มข้อมูลลงในกลุ่มโฆษณา

 1. เลือกกลุ่มโฆษณาที่ต้องการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
 2. คลิกคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมายในรายการประเภท แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมาย
 3. คุณเพิ่มกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่มลงในกลุ่มโฆษณาหลายกลุ่มได้ในคราวเดียว หากต้องการเห็นกลุ่มโฆษณาทั้งหมดที่ใช้ได้ ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูทั้งบัญชีในมุมมองแบบต้นไม้ ตอนแรกระบบจะเพิ่มรายการลงในกลุ่มโฆษณาโดยมีการปรับราคาเสนอเป็น +0% ซึ่งคุณจะเปลี่ยนได้โดยทำตามวิธีการด้านล่าง
 4. ขั้นตอนที่ 4 (สําคัญ): หากจะเพิ่มกลุ่มข้อมูลลงในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาหลักที่ใช้การกําหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดอยู่แล้ว ให้ตั้งค่าการกําหนด "กลุ่มเป้าหมาย" เป็น "การสังเกตการณ์" การตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายอยู่ที่แท็บกลุ่มโฆษณา ในแผงแก้ไข "การเข้าถึงแบบยืดหยุ่น" คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายของกลุ่มโฆษณาหลายกลุ่มพร้อมกันได้โดยเลือกกลุ่มโฆษณาในมุมมองข้อมูล
 5. เมื่อตั้งค่าการกําหนดเป้าหมายเป็น "การสังเกตการณ์" Google Ads จะสามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ทั้งหมดได้ตามคีย์เวิร์ด และใช้การปรับราคาเสนอที่ตั้งค่าไว้สําหรับกลุ่มข้อมูลได้
 6. หากกำลังตั้งค่าแคมเปญซ้ําซึ่งประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลสําหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา ให้ตั้งค่าการกําหนดเป้าหมายเป็น "การกําหนดเป้าหมาย" เมื่อตั้งค่านี้ Google Ads จะแสดงโฆษณาในแคมเปญนี้แก่เฉพาะผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลของคุณเท่านั้น
  หมายเหตุ:
  เมื่อคุณสร้างกลุ่มโฆษณาใหม่สําหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาหรือแคมเปญ Shopping การตั้งค่าเริ่มต้นในส่วน "กลุ่มเป้าหมาย" จะเป็น "การสังเกตการณ์" ค่าเริ่มต้นสําหรับตําแหน่ง หัวข้อ เพศ อายุ และสถานะความเป็นบิดามารดาจะตั้งค่าเป็น "การกําหนดเป้าหมาย"
 7. โพสต์การเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบประสิทธิภาพของกลุ่มข้อมูล โดยเทียบกับประสิทธิภาพของบัญชีส่วนที่เหลือ
 8. (ไม่บังคับ): หลังจากตรวจสอบประสิทธิภาพของกลุ่มข้อมูลแล้ว คุณอาจต้องการแก้ไขการปรับราคาเสนอให้เหมาะกับ ROI เป้าหมาย คุณใช้ Google Ads Editor เพื่อปรับตัวปรับราคาเสนอของกลุ่มข้อมูลได้หลายวิธี เช่น
  • ภายใน Google Ads Editor: ขั้นแรกให้เลือกตัวปรับราคาเสนอของกลุ่มข้อมูลที่ต้องการปรับ หรือเลือกทั้งบัญชีในมุมมองแบบต้นไม้ จากนั้นเลือกแท็บย่อยผู้ชม ใต้แท็บคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถจัดเรียงและกรองเพื่อหารายการที่มีราคาเสนอที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือกรายการทั้งหมดที่จะใช้การปรับราคาเสนอเดียวกันนี้ ป้อนการปรับราคาเสนอใหม่ (+50% ควรป้อนเป็น 50) แล้วโหลดการเปลี่ยนแปลง
  • คัดลอกการปรับ: Google Ads Editor ให้คุณส่งออกการตั้งค่ารายการ ทำการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมต่างๆ เช่น Google ชีต แล้วจึงคัดลอกและวางการเปลี่ยนแปลงใน Google Ads Editor ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคัดลอกการปรับ
   1. คลิกแท็บคีย์เวิร์ดและการกําหนดเป้าหมาย
   2. เลือกแท็บย่อยกลุ่มเป้าหมาย
   3. หากต้องการส่งออกการตั้งค่ารายการ ให้ไปที่แถบเครื่องมือ คลิกบัญชี > ส่งออก > ส่งออกมุมมองปัจจุบัน แล้วบันทึกไฟล์
   4. หากต้องการแก้ไขการปรับราคาเสนอสําหรับรายการ ให้ใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีต เช่น Google ชีต
   5. คัดลอกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมถึงคอลัมน์ "แคมเปญ" "กลุ่มโฆษณา" และ "ตัวปรับราคาเสนอ"
   6. หากต้องการวางและใช้การเปลี่ยนแปลงใน Google Ads Editor ให้ไปที่แท็บคีย์เวิร์ดและการกําหนดเป้าหมาย เลือกแท็บย่อยกลุ่มเป้าหมาย แล้วคลิกเครื่องมือเปลี่ยนแปลงหลายรายการ
  • นำเข้าการปรับ: คุณจะส่งออกการตั้งค่าของรายการ ทำการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมต่างๆ เช่น Google ชีต จากนั้นนำเข้าและใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
   1. ไปยังแคมเปญที่เกี่ยวข้องหรือทั้งบัญชีในมุมมองแบบต้นไม้
   2. คลิกแท็บคีย์เวิร์ดและการกําหนดเป้าหมาย
   3. เลือกแท็บย่อยกลุ่มเป้าหมาย
   4. หากต้องการส่งออกการตั้งค่ารายการ ให้คลิกบัญชี > ส่งออก > ส่งออกมุมมองปัจจุบันที่แถบเครื่องมือ แล้วบันทึกไฟล์
   5. หากต้องการแก้ไขการปรับราคาเสนอสําหรับรายการ ให้ใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีต เช่น Google ชีต
   6. คัดลอกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมถึงคอลัมน์ "แคมเปญ" "กลุ่มโฆษณา" และ "ตัวปรับราคาเสนอ" เป็นไฟล์ CSV
   7. หากต้องการนําเข้าและนําการเปลี่ยนแปลงไปใช้ใน Google Ads Editor ให้ไปที่แถบเครื่องมือ แล้วเลือกบัญชี > นําเข้า > จากไฟล์ แล้วนําเข้าไฟล์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก