ใช้ Google Ads Editor เพื่อตั้งค่าแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้ง

คุณใช้ Google Ads Editor เพื่อเพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งให้กับแคมเปญได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่าแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้งใน Google Ads Editor

วิธีการ

เพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งลงในแคมเปญ

 1. เลือกแคมเปญที่คุณต้องการเพิ่มผู้ชมจากโครงสร้างบัญชี
 2. คลิกคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมายในรายการประเภท แล้วเลือกผู้ชม
 3. คลิกเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และเลือกกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญ
 4. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิกตกลง
 5. คลิกแก้ไขการเข้าถึงแบบยืดหยุ่นของแคมเปญที่ด้านล่างสุดของแผงแก้ไข  
 6. ในส่วน "กลุ่มเป้าหมาย" ให้เลือกการกำหนดเป้าหมายหรือการสังเกตการณ์
หมายเหตุ
เมื่อคุณสร้างแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาหรือแคมเปญ Shopping ใหม่ การตั้งค่าเริ่มต้นในส่วน "กลุ่มเป้าหมาย" จะเป็น "การสังเกตการณ์" 

เพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งในกลุ่มโฆษณา

 1. เพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งลงในกลุ่มโฆษณาด้วยการคลิกเพิ่มผู้ชมจากแท็บย่อยผู้ชม ในแท็บคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถเพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งหลายรายการลงในหลายกลุ่มโฆษณาได้ในคราวเดียว ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูทั้งบัญชีในมุมมองแบบต้นไม้เพื่อจะได้เห็นกลุ่มโฆษณาทั้งหมดที่ใช้ได้ ตอนแรกระบบจะเพิ่มรายการลงในกลุ่มโฆษณาโดยมีการปรับราคาเสนอเป็น +0% ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้โดยทำตามวิธีการด้านล่าง
 2. ขั้นตอนที่ 2 (สำคัญ): หากคุณกำลังเพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งลงในแคมเปญบนเครือข่ายการค้นหาหลักที่ใช้การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดอยู่แล้ว ให้ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย “กลุ่มเป้าหมาย” เป็น "การสังเกตการณ์" การตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายอยู่ที่แท็บกลุ่มโฆษณา ในแผงแก้ไข "การเข้าถึงแบบยืดหยุ่น" คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายของกลุ่มโฆษณาหลายกลุ่มพร้อมกันได้โดยเลือกกลุ่มโฆษณาในมุมมองข้อมูล
 3. เมื่อตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายเป็น "การสังเกตการณ์" Google Ads จะแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ทั้งหมดได้ตามคีย์เวิร์ด และใช้การปรับราคาเสนอที่ตั้งค่าไว้กับรายการรีมาร์เก็ตติ้งได้
 4. หากคุณจะตั้งค่าแคมเปญซ้ำให้กับรายการรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา ให้ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายเป็น "การกำหนดเป้าหมาย" ด้วยการตั้งค่านี้ Google Ads จะแสดงโฆษณาในแคมเปญของคุณต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่อยู่ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งเท่านั้น
  หมายเหตุ
  เมื่อคุณสร้างกลุ่มโฆษณาใหม่สำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาหรือแคมเปญ Shopping การตั้งค่าเริ่มต้นในส่วน "กลุ่มเป้าหมาย" จะเป็น "การสังเกตการณ์" ค่าเริ่มต้นสำหรับตำแหน่ง หัวข้อ เพศ อายุ และสถานะความเป็นบิดามารดาจะเป็น "การกำหนดเป้าหมาย"
 5. โหลดการเปลี่ยนแปลงของคุณและติดตามดูประสิทธิภาพของรายการรีมาร์เก็ตติ้งโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพส่วนอื่นๆ ที่เหลือในบัญชี
 6. (ไม่บังคับ): หลังจากตรวจสอบประสิทธิภาพของรายการรีมาร์เก็ตติ้งแล้ว คุณอาจต้องการแก้ไขการปรับราคาเสนอให้เหมาะกับ ROI เป้าหมาย โดยจะใช้ Google Ads Editor เพื่อปรับเครื่องแก้ไขการเสนอราคาของรายการรีมาร์เก็ตติ้งได้หลายวิธี ดังนี้
  • ภายใน Google Ads Editor: ขั้นแรกให้เลือกเครื่องแก้ไขการเสนอราคาของรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่คุณต้องการปรับ หรือเลือกทั้งบัญชีในมุมมองแบบต้นไม้ จากนั้นเลือกแท็บย่อยกลุ่มเป้าหมายใต้แท็บคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถจัดเรียงและกรองเพื่อหารายการที่มีราคาเสนอที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือกรายการทั้งหมดที่จะใช้การปรับราคาเสนอเดียวกันนี้ ป้อนการปรับราคาเสนอใหม่ (+50% ควรป้อนเป็น 50) แล้วโหลดการเปลี่ยนแปลง
  • คัดลอกการปรับ: Google Ads Editor ช่วยให้คุณส่งออกการตั้งค่ารายการ ทำการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมต่างๆ เช่น Google ชีต แล้วจึงคัดลอกการเปลี่ยนแปลงและวางใน Google Ads Editor ได้ ขั้นแรกไปที่แคมเปญที่เกี่ยวข้องหรือทั้งบัญชีในมุมมองแบบต้นไม้ จากนั้นเลือกแท็บย่อยกลุ่มเป้าหมายใต้แท็บคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมาย หากต้องการส่งออกการตั้งค่ารายการ ให้ใช้แถบเครื่องมือเพื่อเลือกบัญชี > ส่งออก > ส่งออกมุมมองปัจจุบัน แล้วบันทึกไฟล์ คุณจะใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีต เช่น Google ชีต เพื่อแก้ไขการปรับราคาเสนอได้ คัดลอกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมถึงคอลัมน์ "แคมเปญ" "กลุ่มโฆษณา" และ "เครื่องแก้ไขการเสนอราคา" วางและใช้การเปลี่ยนแปลงใน Google Ads Editor ด้วยการคลิกเครื่องมือเปลี่ยนแปลงหลายรายการจากแท็บย่อยกลุ่มเป้าหมายใต้แท็บคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมาย
  • นำเข้าการปรับ: คุณจะส่งออกการตั้งค่าของรายการ ทำการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมต่างๆ เช่น Google ชีต แล้วนำเข้าการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้ได้ด้วย ขั้นแรกไปที่แคมเปญที่เกี่ยวข้องหรือทั้งบัญชีในมุมมองแบบต้นไม้ จากนั้นเลือกแท็บย่อยกลุ่มเป้าหมายใต้แท็บคีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมาย หากต้องการส่งออกการตั้งค่ารายการ ให้ใช้แถบเครื่องมือเพื่อเลือกบัญชี > ส่งออก > ส่งออกมุมมองปัจจุบัน แล้วบันทึกไฟล์ คุณจะใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีตเพื่อแก้ไขการปรับราคาเสนอได้ บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมถึงคอลัมน์ "แคมเปญ" "กลุ่มโฆษณา" และ "เครื่องแก้ไขการเสนอราคา" เป็นไฟล์ CSV นำเข้าและใช้การเปลี่ยนแปลงใน Google Ads Editor โดยการใช้แถบเครื่องมือเพื่อเลือกบัญชี > นำเข้า > จากไฟล์ แล้วนำเข้าไฟล์ของคุณ 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว