Skapa remarketingkampanjer med Google Ads Editor

Du kan lägga till remarketinglistor i dina kampanjer med Google Ads Editor. I den här artikeln beskriver vi hur du skapar remarketingkampanjer i Google Ads Editor.

Anvisningar

Lägga till remarketinglistor i dina kampanjer

 1. Välj kampanjen där du vill lägga till målgrupper från kontoträdet.
 2. Klicka på Sökord och inriktning i typlistan och välj Målgrupper.
 3. Klicka på Lägg till målgrupp och välj Kampanjmålgrupp.
 4. Välj önskad målgrupp och klicka på OK.
 5. Klicka på Redigera flexibel räckvidd för kampanj längst ned i redigeringspanelen.  
 6. I avsnittet Målgrupper väljer du Målgrupp eller Observation.
Obs!
När du skapar en ny sökkampanj eller Shopping-kampanj är Målgrupper inställt på Observation som standard. 

Lägga till remarketinglistor i en annonsgrupp

 1. Lägg till remarketinglistorna i dina annonsgrupper genom att klicka på Lägg till målgrupp på underfliken Målgrupper på fliken Sökord och inriktning. Du kan lägga till flera remarketinglistor i flera annonsgrupper på en gång. Se till att du visar hela kontot i trädvyn om du vill vara säker på att alla tillgängliga annonsgrupper visas. Listorna läggs inledningsvis till i annonsgrupperna med en budjustering på +0 %. Du kan ändra budjusteringen senare enligt anvisningarna nedan.
 2. Steg 2 (viktigt): Om du lägger till remarketinglistor i huvudsökkampanjen där du redan använder sökordsinriktning bör du ställa in inriktningsinställningen Målgrupper till Observation. Inriktningsinställningen finns på fliken Annonsgrupper i redigeringspanelen Flexibel räckvidd. Du kan ändra inriktningsinställningen för flera annonsgrupper samtidigt genom att markera grupperna i datavyn.
 3. När du ställer in inriktningen på Observation kan Google Ads visa annonser för alla användare utifrån dina sökord. De budjusteringar som du har ställt in för din remarketinglista tillämpas också.
 4. Om du skapar en kampanjdubblett för remarketinglistor för sökannonser kan du ställa in inriktningen på Inriktning. Då kan Google Ads endast visa annonser i kampanjen för besökare som finns med på din remarketinglista.
  Obs!
  När du skapar en ny annonsgrupp för en sökkampanj eller en Shopping-kampanj är Målgrupper inställt på Observation som standard. Standardinställningen för placeringar, ämnen, kön, ålder och föräldrastatus är Inriktning.
 5. Bekräfta ändringarna och jämför remarketinglistornas resultat med resultatet för resten av ditt konto.
 6. (Valfritt): När du har kontrollerat remarketinglistornas resultat kanske du vill ändra budjusteringarna så att de matchar din målavkastning på investeringen. Du kan justera budmodifierare för remarketinglistor med hjälp av Google Ads Editor på flera sätt:
  • I Google Ads Editor: Markera de budmodifierare för remarketinglistor som du vill ändra eller markera hela kontot i trädvyn. Välj sedan underfliken Målgrupper på fliken Sökord och inriktning. Du kan sortera och filtrera listorna och sedan välja alla listor som har samma budjustering. Ange den nya budjusteringen (+50 % ska anges som 50) och bekräfta ändringarna.
  • Kopiera justeringar: I Google Ads Editor kan du exportera listinställningar, göra ändringarna i ett program som Google Kalkylark och sedan kopiera och klistra in ändringarna i Google Ads Editor igen. Öppna relevanta kampanjer eller hela kontot i trädvyn och välj underfliken Målgrupper på fliken Sökord och inriktning. Exportera listinställningarna genom att välja Konto > Exportera > Exportera aktuell vy i verktygsfältet och spara filen. Du kan göra budjusteringarna i ett kalkylarksprogram, till exempel Google Kalkylark. Kopiera alla ändringar i kolumnerna Kampanj, Annonsgrupp och Budmodifierare. Klistra in ändringarna i Google Ads Editor genom att klicka på Gör flera ändringar på underfliken Målgrupper på fliken Sökord och inriktning.
  • Importera justeringar: Du kan också exportera listinställningar, göra ändringarna i ett program som Google Kalkylark och sedan importera ändringarna. Gå till relevanta kampanjer eller hela kontot i trädvyn och välj underfliken Målgrupper på fliken Sökord och inriktning. Exportera listinställningarna genom att välja Konto > Exportera > Exportera aktuell vy i verktygsfältet och spara filen. Du kan ändra budjusteringarna i ett kalkylarksprogram. Spara alla ändringar i kolumnerna Kampanj, Annonsgrupp och Budmodifierare. Importera och tillämpa ändringarna i Google Ads Editor genom att välja Konto > Importera > Från fil i verktygsfältet och sedan importera filen. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt