Nastavenie remarketingových kampaní pomocou aplikácie Google Ads Editor

Pomocou aplikácie Google Ads Editor môžete do svojich kampaní pridať remarketingové zoznamy. V tomto článku vám vysvetlíme, ako pomocou aplikácie Google Ads Editor nastavíte remarketingové kampane.

Pokyny

Pridanie remarketingových zoznamov do kampaní

 1. V stromovom prehľade účtu vyberte kampaň, do ktorej chcete pridať segmenty publika.
 2. V zozname typov kliknite na možnosť Kľúčové slová a zacielenie a vyberte možnosť Publikum.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať publikum a vyberte možnosť Kampaň: publikum.
 4. Vyberte publikum, ktoré chcete pridať, a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Naspodku panela úprav kliknite na možnosť Upraviť flexibilný dosah kampane.  
 6. V sekcii Publikum vyberte možnosť Zacielenie alebo Pozorovanie.
Poznámka:
Keď vytvoríte novú kampaň vo Vyhľadávacej sieti alebo Nákupoch, v sekcii Publikum bude predvolene nastavená možnosť Pozorovanie. 

Pridanie remarketingových zoznamov do reklamných skupín

 1. Ak chcete pridať remarketingové zoznamy do reklamných skupín, kliknite na tlačidlo Pridať publikum na podkarte Publikum na karte Kľúčové slová a zacielenie. Naraz môžete pridať viaceré remarketingové zoznamy do viacerých reklamných skupín. Ak chcete zobraziť všetky dostupné reklamné skupiny, ubezpečte sa, že máte v stromovom prehľade zobrazený celý účet. Zoznamy sú pôvodne pridané do reklamných skupín s úpravou ponuky v hodnote +0 %. Túto hodnotu môžete zmeniť podľa pokynov uvedených nižšie.
 2. 2. krok (dôležité): Ak do svojej hlavnej kampane vo Vyhľadávacej sieti, ktorá už používa zacielenie na kľúčové slová, pridávate remarketingové zoznamy, zmeňte nastavenie zacielenia z možnosti Publiká na možnosť Pozorovanie. Nastavenie zacielenia je k dispozícii na karte Reklamné skupiny na paneli úprav Flexibilný dosah. Nastavenie zacielenia môžete naraz zmeniť pre viaceré reklamné skupiny tak, že v zobrazení údajov vyberiete príslušné reklamné skupiny.
 3. Ak zacielenie nastavíte na možnosť Pozorovanie, Google Ads môže na základe kľúčových slov zobrazovať reklamy všetkým používateľom. Používa tiež úpravy ponúk, ktoré ste nastavili vo svojom remarketingovom zozname.
 4. Ak nastavujete duplicitnú kampaň pre remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní, nastavte zacielenie na možnosť Zacielenie. Vďaka tomuto nastaveniu budete môcť pomocou služby Google Ads zobrazovať reklamy danej kampane iba návštevníkom webu v remarketingovom zozname.
  Poznámka:
  Keď vytvoríte novú reklamnú skupinu pre kampaň vo Vyhľadávacej sieti alebo v Nákupoch, v sekcii Publikum bude predvolene nastavená možnosť Pozorovanie. V prípade umiestnení, tém, pohlavia, veku a rodičovského stavu bude predvolene nastavená možnosť Zacielenie.
 5. Odošlite zmeny a sledujte výkonnosť remarketingových zoznamov v porovnaní s výkonnosťou zvyšku vášho účtu.
 6. (Voliteľné): Po kontrole výkonnosti remarketingového zoznamu by ste možno mali zmeniť úpravy ponúk tak, aby sa zhodovali s vašou cieľovou NI. Pomocou aplikácie Google Ads Editor môžete upraviť modifikátory ponúk remarketingového zoznamu viacerými spôsobmi:
  • V aplikácii Google Ads Editor: V stromovom prehľade najprv vyberte modifikátory ponúk remarketingového zoznamu, ktoré chcete upraviť, alebo vyberte celý účet. Následne na karte Kľúčové slová a zacielenie vyberte podkartu Publiká. Na nájdenie zoznamov, ktorých cenové ponuky chcete upraviť, môžete použiť funkcie zoradenia a filtrovania. Následne môžete vybrať všetky zoznamy, ktoré budú zdieľať rovnakú úprav cenovej ponuky. Zadajte novú úpravu ponuky (napríklad hodnotu +50 % zadajte číslom 50) a zmeny odošlite.
  • Kopírovanie úprav: Pomocou aplikácie Google Ads Editor môžete exportovať nastavenia svojho zoznamu, vykonávať zmeny v programoch, ako sú Tabuľky Google, a následne ich skopírovať a prilepiť do aplikácie Google Ads Editor. V stromovom prehľade najskôr prejdite na relevantné kampane alebo celý účet a na karte Kľúčové slová a zacielenie vyberte podkartu Publiká. Ak chcete exportovať svoje nastavenia zoznamu, pomocou panela s nástrojmi vyberte možnosť Účet > Exportovať > Exportovať aktuálne zobrazenie a potom súbor uložte. Na prispôsobenie úprav cenových ponúk zoznamu môžete použiť aplikáciu na spracovanie tabuliek, akou sú napríklad Tabuľky Google. Skopírujte všetky zmeny vrátane stĺpcov Kampaň, Reklamná skupina a Modifikátor cenovej ponuky. Na podkarte Publiká, ktorá sa nachádza na karte Kľúčové slová a zacielenie, kliknite na tlačidlo Vykonať viaceré zmeny. Prilepíte a použijete tak zmeny v aplikácii Google Ads Editor.
  • Importovanie úprav: Môžete tiež exportovať nastavenia svojho zoznamu, vykonávať zmeny v programoch, ako sú Tabuľky Google, a následne ich importovať a použiť. Najskôr prejdite na relevantné kampane alebo celý účet v stromovom prehľade a na karte Kľúčové slová a zacielenie vyberte podkartu Publikum. Ak chcete exportovať svoje nastavenia zoznamu, pomocou panela s nástrojmi vyberte možnosť Účet > Exportovať > Exportovať aktuálne zobrazenie a potom súbor uložte. Na prispôsobenie úprav cenových ponúk zoznamu môžete použiť aplikáciu na spracovanie tabuliek. Všetky zmeny vrátane stĺpcov Kampaň, Reklamná skupina a Modifikátor cenovej ponuky uložte ako súbor CSV. Zmeny importujte do aplikácie Google Ads Editor a použite ich. Stačí, ak na paneli s nástrojmi vyberiete možnosť Účet > Importovať > Zo súboru a importujete svoj súbor. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false