Konfigurowanie kampanii remarketingowych w Edytorze Google Ads

W Edytorze Google Ads możesz dodawać do kampanii listy remarketingowe. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować kampanie remarketingowe w Edytorze Google Ads.

Instrukcje

Dodawanie list remarketingowych do kampanii

 1. W drzewie konta wybierz kampanię, do której chcesz dodać grupy odbiorców.
 2. Na liście typów kliknij Słowa kluczowe i kierowanie i wybierz opcję Odbiorcy.
 3. Kliknij Dodaj odbiorców i wybierz Odbiorcy kampanii.
 4. Wybierz odbiorców, których chcesz dodać, i kliknij OK.
 5. W dolnej części panelu edycji kliknij Edytuj elastyczny zasięg kampanii.  
 6. W sekcji „Odbiorcy” wybierz Kierowanie lub Obserwacja.
Uwaga:
Gdy tworzysz nową kampanię w sieci wyszukiwania lub kampanię produktową, domyślnym ustawieniem w sekcji „Odbiorcy” jest „Obserwacja”. 

Dodawanie list remarketingowych do grup reklam

 1. Dodaj listy remarketingowe do grup reklam, klikając Dodaj odbiorców na karcie podrzędnej Odbiorcy karty Słowa kluczowe i kierowanie. Możesz jednocześnie zastosować wiele list remarketingowych w wielu grupach reklam. Aby wyświetlić wszystkie dostępne grupy reklam, sprawdź, czy widzisz całe konto w widoku drzewa. Listy są początkowo dodawane do grup reklam z dostosowaniem stawki +0%. Można później zmienić to ustawienie, wykonując poniższe instrukcje.
 2. Krok 2 (ważne): jeśli dodajesz listy remarketingowe do swojej głównej kampanii w sieci wyszukiwania, która jest już kierowana na słowa kluczowe, w ustawieniach kierowania „Odbiorcy” wybierz „Obserwacja”. Ustawienia kierowania znajdziesz na karcie Grupy reklam w panelu edycji „Elastyczny zasięg”. Możesz jednocześnie zmienić ustawienia kierowania w wielu grupach reklam, wybierając te grupy w widoku danych.
 3. Gdy ustawisz kierowanie na opcję „Obserwacja”, Google Ads może wyświetlać reklamy na podstawie wybranych słów kluczowych wszystkim użytkownikom i używać dostosowań stawek ustawionych dla listy remarketingowej.
 4. Jeśli konfigurujesz zduplikowaną kampanię z listami remarketingowymi dla reklam w wyszukiwarce, ustaw opcję kierowania „Kierowanie”. Z tym ustawieniem Google Ads będzie wyświetlać reklamy z kampanii tylko użytkownikom z listy remarketingowej, którzy odwiedzili Twoją stronę.
  Uwaga:
  Gdy tworzysz nową grupę reklam w kampanii w sieci wyszukiwania lub w kampanii produktowej, domyślnym ustawieniem w sekcji „Odbiorcy” jest „Obserwacja”. Domyślnym ustawieniem dla miejsc docelowych, tematów, płci, wieku i statusu rodzicielskiego jest „Kierowanie”.
 5. Opublikuj zmiany i monitoruj skuteczność list remarketingowych w porównaniu ze skutecznością pozostałych kampanii na koncie.
 6. (Opcjonalnie): po sprawdzeniu skuteczności list remarketingowych możesz zmienić dostosowania stawek zależnie od docelowego ROI. W Edytorze Google Ads możesz dostosować modyfikatory stawek list remarketingowych na kilka sposobów:
  • W Edytorze Google Ads: wybierz modyfikatory stawek listy remarketingowej, które chcesz zmienić, albo zaznacz całe konto w widoku drzewa. Następnie kliknij kartę podrzędną Odbiorcy na karcie Słowa kluczowe i kierowanie. Aby znaleźć listy, w których chcesz zmienić stawki, użyj sortowania i filtrów. Następnie zaznacz wszystkie listy, które mają korzystać ze wspólnego dostosowania stawek. Wpisz nowe dostosowanie stawek (+50% należy wpisać jako 50) i opublikuj zmiany.
  • Kopiowanie dostosowań: możesz wyeksportować ustawienia listy, wprowadzić zmiany w innym programie, np. w Arkuszach Google, a następnie skopiować te zmiany i wkleić je w Edytorze Google Ads. Znajdź odpowiednie kampanie lub wybierz całe konto w widoku drzewa. Następnie kliknij kartę podrzędną Odbiorcy na karcie Słowa kluczowe i kierowanie. Aby wyeksportować ustawienia listy, na pasku narzędzi kliknij Konto > Eksport > Eksportuj bieżący widok, a następnie zapisz plik. Dostosowania stawek listy możesz zmieniać w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym, np. w Arkuszach Google. Skopiuj wszystkie zmiany wraz z zawartością kolumn „Kampania”, „Grupa reklam” i „Modyfikator stawek”. Aby wkleić i zastosować zmiany w Edytorze Google Ads, kliknij opcję Wprowadź wiele zmian na karcie podrzędnej Odbiorcy (na karcie Słowa kluczowe i kierowanie).
  • Importowanie dostosowań: możesz wyeksportować ustawienia listy, wprowadzić zmiany w innym programie, np. Arkuszach Google, a następnie zaimportować i zastosować te zmiany. Znajdź odpowiednie kampanie lub wybierz całe konto w widoku drzewa. Następnie kliknij kartę podrzędną Odbiorcy na karcie Słowa kluczowe i kierowanie. Aby wyeksportować ustawienia listy, na pasku narzędzi kliknij Konto > Eksport > Eksportuj bieżący widok, a następnie zapisz plik. Dostosowania stawek listy możesz zmienić w arkuszu kalkulacyjnym. Zapisz wszystkie zmiany wraz z zawartością kolumn „Kampania”, Grupa reklam” i „Modyfikator stawek” jako plik CSV. Aby zaimportować i zastosować zmiany w Edytorze Google Ads, wybierz na pasku narzędzi Konto > Importuj > Z pliku
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem