Bruk Google Ads Editor til å konfigurere remarketingkampanjer

Du kan bruke Google Ads Editor til å legge til remarketinglister i kampanjene dine. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer remarketingkampanjer i Google Ads Editor.

Veiledning

Legg til remarketinglister i kampanjer

 1. Velg kampanjen du vil legge til målgrupper for, fra kontotreet.
 2. Klikk på Søkeord og målretting i typelisten og velg Målgrupper.
 3. Klikk på Legg til en målgruppe og velg Målgruppe for kampanjen.
 4. Velg målgruppen du ønsker å legge til, og klikk på OK.
 5. Klikk på Endre fleksibel rekkevidde for kampanjen nederst i redigeringspanelet.  
 6. I Målgrupper-delen velger du Målretting eller Observasjon.
Merk:
Når du oppretter en ny søke- eller Shopping-kampanje, er «Observasjon» standardinnstillingen i «Målgrupper»-delen. 

Legg til remarketinglister i annonsegrupper

 1. Legg til remarketinglistene i annonsegruppene dine ved å klikke på Legg til en målgruppeMålgrupper-underfanen på Søkeord og målretting-fanen. Du kan ta i bruk flere remarketinglister i flere annonsegrupper i én omgang. For å se alle de tilgjengelige annonsegruppene må du sørge for at du ser hele kontoen din i trevisningen. Listene legges innledningsvis til i annonsegruppene med en budjustering på +0 %. Denne verdien kan endres ved å følge veiledningen nedenfor.
 2. Trinn 2 (viktig): Hvis du legger til remarketinglister i hovedsøkekampanjen din som allerede bruker søkeordmålretting, må du angi «Målgrupper»-målrettingen til «Observasjon». Målrettingsinnstillingen finner du på Annonsegrupper-fanen, i redigeringspanelet «Fleksibel rekkevidde». Du kan endre målrettingsinnstillingen for flere annonsegrupper samtidig ved å velge annonsegruppene i datavisningen.
 3. Når du velger «Observasjon» som målretting, kan Google Ads vise annonser til alle brukere basert på søkeordene dine og bruke budjusteringene du har angitt for remarketinglisten din.
 4. Hvis du setter opp en duplikatkampanje for remarketinglister for søkeannonser, må du angi målrettingen til «Målretting». Med denne innstillingen kan Google Ads bare vise annonser i denne kampanjen til besøkende som kommer til nettstedet ditt og står på remarketinglisten din.
  Merk:
  Når du oppretter nye annonsegrupper for søke- eller Shopping-kampanjer, er «Observasjon» standardinnstillingen i «Målgrupper»-delen. «Målretting» er standardinnstillingen for plasseringer, emner, kjønn, aldersgruppe og foreldrestatus.
 5. Legg ut endringene dine, og følg med på resultatene for remarketinglistene dine sammenlignet med resultatene for resten av kontoen din.
 6. (Valgfritt): Når du har gjennomgått resultatene for remarketinglistene dine, kan du vurdere å endre budjusteringene slik at de står i forhold til avkastningen du har satt deg som mål. Du kan bruke Google Ads Editor til å justere budmodifikatorene for remarketinglistene dine på flere måter:
  • I Google Ads Editor: Velg først budmodifikatorene for remarketinglistene du vil justere, eller velg hele kontoen din i trevisningen. Deretter velger du Målgrupper-underfanen på Søkeord og målretting-fanen. Du kan sortere og filtrere for å finne listene som inneholder budene du vil endre, og deretter kan du velge alle listene du vil bruke den samme budjusteringen for. Angi den nye budjusteringen (+50 % må angis som 50), og legg ut endringene dine.
  • Kopiér justeringer: I Google Ads Editor kan du eksportere listeinnstillingene dine, gjøre endringer i programmer som Google Regneark og kopiere og lime inn endringene dine i Google Ads Editor. Først går du til de relevante kampanjene eller hele kontoen din i trevisningen. Deretter velger du Målgrupper-underfanen på Søkeord og målretting-fanen. Eksportér listeinnstillingene dine ved å velge Konto > Eksport > Eksportér det gjeldende datautvalget, og lagre deretter filen. Du kan bruke et regnearkprogram, for eksempel Google Regneark, for å endre budjusteringer for lister. Kopiér alle endringene dine, inkludert kolonnene «Kampanje», «Annonsegruppe» og «Budmodifikator». Lim inn og ta i bruk endringene i Google Ads Editor ved å klikke på Gjør flere endringer fra Målgrupper-underfanen på Søkeord og målretting-fanen.
  • Importér justeringer: Du kan også eksportere listeinnstillingene dine, gjøre endringer i programmer som Google Regneark og deretter importere og ta i bruk disse innstillingene. Først går du til de relevante kampanjene eller hele kontoen din i trevisningen. Deretter velger du Målgrupper-underfanen på Søkeord og målretting-fanen. Eksportér listeinnstillingene dine ved å velge Konto > Eksport > Eksportér det gjeldende datautvalget, og lagre deretter filen. Du kan bruke et regnearkprogram for å endre budjusteringer for lister. Lagre alle endringene dine, inkludert kolonnene «Kampanje», «Annonsegruppe» og «Budmodifikator», som en CSV-fil. Importér og ta i bruk endringene dine i Google Ads Editor ved å velge Konto > Importér > Fra fil på verktøylinjen og importere filen din. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt