Google Ads redaktora izmantošana atkārtotā mārketinga kampaņu iestatīšanai

Varat izmantot Google Ads redaktoru, lai savām kampaņām pievienotu atkārtotā mārketinga sarakstus. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iestatīt atkārtotā mārketinga kampaņas Google Ads redaktorā.

Norādījumi

Atkārtotā mārketinga sarakstu pievienošana kampaņām

 1. Atlasiet kampaņu, kurai vēlaties pievienot mērķauditoriju no konta koka.
 2. Veidu sarakstā noklikšķiniet uz Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase un atlasiet Mērķauditorijas.
 3. Noklikšķiniet uz Pievienot mērķauditoriju un atlasiet Kampaņas mērķauditorija.
 4. Atlasiet mērķauditoriju, kuru vēlaties pievienot, un noklikšķiniet uz Labi.
 5. Rediģēšanas paneļa apakšdaļā noklikšķiniet uz Rediģēt kampaņas elastīgo sasniedzamību.  
 6. Sadaļā “Mērķauditorijas” atlasiet Mērķauditorijas atlase vai Novērojums.
Piezīme
Kad izveidojat jaunu meklēšanas tīkla vai pirkumu kampaņu, sadaļā “Mērķauditorijas” noklusējuma iestatījums ir “Novērojums”. 

Atkārtotā mārketinga sarakstu pievienošana reklāmu kopām

 1. Pievienojiet atkārtotā mārketinga sarakstus savām reklāmu kopām. Lai to paveiktu, cilnes Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase apakšcilnē Mērķauditorijas noklikšķiniet uz Pievienot mērķauditoriju. Vienā reizē varat pievienot vairākus atkārtotā mārketinga sarakstus vairākām reklāmu kopām. Lai redzētu visas pieejamās reklāmu kopas, skatiet visu kontu koka skatā. Sākumā saraksti tiek pievienoti reklāmu kopām, izmantojot cenas korekciju +0%. Šo iestatījumu varat mainīt, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.
 2. 2. darbība (svarīgi). Ja atkārtotā mārketinga sarakstus pievienojat galvenajai meklēšanas tīkla kampaņai, kurā jau tiek izmantota mērķauditorijas atlase pēc atslēgvārdiem, mērķauditorijas atlases iestatījumam “Mērķauditorijas” atlasiet vērtību “Novērojums”. Šis mērķauditorijas atlases iestatījums ir pieejams rediģēšanas paneļa “Elastīgā sasniedzamība” cilnē Reklāmu kopas. Varat mainīt mērķauditorijas atlases iestatījumus vairākām reklāmu kopām uzreiz, atlasot reklāmu kopas datu skatā.
 3. Ja mērķauditorijas atlasi iestatāt kā “Novērojums”, programmā Google Ads var tikt rādītas reklāmas visiem lietotājiem atkarībā no atslēgvārdiem un var tikt lietotas tādas cenu korekcijas, kādas esat iestatījis savam atkārtotā mārketinga sarakstam.
 4. Ja meklēšanas reklāmu atkārtotā mārketinga sarakstiem iestatāt dublētu kampaņu, mērķauditorijas atlasi iestatiet kā “Mērķauditorijas atlase”. Ja izmantosit šo iestatījumu, programmā Google Ads šīs kampaņas reklāmas tiks rādītas tikai tiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri būs iekļauti jūsu atkārtotā mārketinga sarakstā
  Piezīme
  Kad meklēšanas tīkla vai pirkumu kampaņā izveidojat jaunu reklāmu kopu, sadaļā “Mērķauditorijas” noklusējuma iestatījums ir “Novērojums”. Noklusējuma iestatījums izvietojumiem, tēmām, dzimumam, vecumam un vecāku statusam ir “Mērķauditorijas atlase”.
 5. Publicējiet izmaiņas un pārraugiet atkārtotā mārketinga sarakstu veiktspēju, salīdzinot ar pārējā konta veiktspēju.
 6. (Neobligāti). Pēc atkārtotā mārketinga sarakstu veiktspējas pārskatīšanas varat veikt cenu korekcijas atbilstoši savai mērķa IA. Varat izmantot Google Ads redaktoru, lai koriģētu atkārtotā mārketinga saraksta cenu pārveidotājus vairākos veidos.
  • Google Ads redaktorā veicamās darbības. Vispirms atlasiet atkārtotā mārketinga saraksta cenu pārveidotājus, kurus vēlaties koriģēt, vai atlasiet koka skatā visu kontu. Pēc tam atlasiet cilnes Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase apakšcilni Mērķauditorijas. Varat kārtot un filtrēt datus, lai atrastu sarakstus, kuru cenas vēlaties pārveidot. Pēc tam atlasiet visus sarakstus, kuros tiks veikta tāda pati cenas korekcija. Ievadiet jauno cenas korekciju (ja vēlaties izmantot cenas korekciju +50%, ievadiet “50”) un publicējiet izmaiņas.
  • Korekciju kopēšana. Google Ads redaktorā varat eksportēt sava saraksta iestatījumus, veikt izmaiņas dažādās programmās, piemēram, Google izklājlapās, un pēc tam kopēt un ielīmēt izmaiņas Google Ads redaktorā. Vispirms atveriet atbilstošās kampaņas vai visu kontu koka skatā un atlasiet cilnes Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase apakšcilni Mērķauditorijas. Lai eksportētu saraksta iestatījumus, izmantojiet rīkjoslu. Atlasiet Konts > Eksportēt > Eksportēt pašreizējo skatu un saglabājiet failu. Varat pārveidot saraksta cenu korekcijas, izmantojot izklājlapu lietojumprogrammu, piemēram, Google izklājlapas. Kopējiet visas izmaiņas, arī sleju “Kampaņa”, “Reklāmu kopa” un “Cenu pārveidotājs”. Ielīmējiet un lietojiet izmaiņas Google Ads redaktorā. Lai to paveiktu, noklikšķiniet uz cilnes Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase apakšcilnes Mērķauditorijas un noklikšķiniet uz Vairāku izmaiņu veikšana.
  • Korekciju importēšana. Varat arī eksportēt sava saraksta iestatījumus, veikt izmaiņas dažādās programmās, piemēram, Google izklājlapās, un pēc tam importēt un lietot šīs izmaiņas. Vispirms atveriet atbilstošās kampaņas vai visu kontu koka skatā un atlasiet cilnes Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase apakšcilni Mērķauditorijas. Lai eksportētu saraksta iestatījumus, izmantojiet rīkjoslu. Atlasiet Konts > Eksportēt > Eksportēt pašreizējo skatu un saglabājiet failu. Varat pārveidot saraksta cenu korekcijas, izmantojot izklājlapu lietojumprogrammu. Saglabājiet visas izmaiņas, arī sleju “Kampaņa”, “Reklāmu kopa” un “Cenu pārveidotājs”, kā CSV failu. Importējiet un lietojiet izmaiņas Google Ads redaktorā, izmantojot rīkjoslu. Atlasiet Konts > Importēt > No faila un importējiet savu failu. 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.