Upotreba Google Ads Editora za postavljanje kampanja sa segmentima podataka

Kako biste dobili sveobuhvatni i objedinjeni prikaz publike te pojednostavili upravljanje publikom i optimizaciju, u Google Adsu vidjet ćete sljedeća poboljšanja:

 • Novo izvješćivanje o publici
  Podrobno izvješćivanje o demografskim podacima, segmentima i izuzimanjima publike sada je objedinjeno na jednom mjestu, na kartici "Publika" na izborniku navigacije po stranici slijeva. Publikom možete jednostavno upravljati i s ove stranice izvješća. Saznajte više o izvješćivanju o publici
 • Novi izrazi
  Upotrebljavamo nove izraze u izvješću o publici i u Google Adsu. Na primjer, vrste publika (to uključuje sličnu, prilagođenu publiku, publiku određenog proizvoda i publiku sa zajedničkim afinitetima) sada se nazivaju segmentima publika, a remarketing se sada naziva vašim podacima. Saznajte više o ažuriranjima izraza i fraza za publiku

Google Ads Editor možete upotrebljavati za dodavanje segmenata podataka u kampanje. U ovom se članku objašnjava kako postaviti kampanje pomoću segmenata podataka u Google Ads Editoru.

Upute

Dodavanje segmenata podataka u kampanje

 1. Sa stabla računa odaberite kampanju u koju želite dodati publiku.
 2. Na popisu vrsta kliknite Ključne riječi i ciljanje i odaberite opciju Publika.
 3. Kliknite Dodaj publiku i odaberite opciju Publika kampanje.
 4. Odaberite publiku koju želite dodati i kliknite U redu.
 5. Na dnu uređivačke ploče kliknite Uređivanje fleksibilnog dosega kampanje.
 6. U odjeljku Publika odaberite Ciljanje ili Opažanje.
Napomena:
kada izradite novu pretraživačku ili Shopping kampanju, u odjeljku Publika zadana je postavka Opažanje.

Dodavanje segmenata podataka grupama oglasa

 1. Odaberite grupu oglasa u koju želite dodati publiku.
 2. Na popisu vrsta kliknite Ključne riječi i ciljanje i odaberite opciju Publika.
 3. U jednom koraku možete dodati više segmenata podataka u više grupa oglasa. Da biste vidjeli sve dostupne grupe oglasa, cijeli račun gledajte u prikazu stabla. Popisi se najprije dodaju grupama oglasa s prilagodbom licitacije od +0%, što je moguće izmijeniti prema uputama u nastavku.
 4. 4. korak (važno): ako segmente podataka dodajete u svoju glavnu pretraživačku kampanju koja već upotrebljava ciljanje ključnih riječi, u odjeljku Publika postavite ciljanje na Opažanje. Postavka ciljanja dostupna je na kartici Grupe oglasa, na uređivačkoj ploči Fleksibilni doseg. Postavku ciljanja možete odjednom izmijeniti za više grupa oglasa tako da odaberete grupu oglasa u podatkovnom prikazu.
 5. Ako ciljanje postavite na opciju Opažanje, Google Ads može prikazati oglase svim korisnicima na temelju vaših ključnih riječi i primjenjuje prilagodbe licitacija koje ste postavili za segment podataka.
 6. Ako postavljate dupliciranu kampanju koja sadrži segmente podataka za oglase ciljane na pretraživačku mrežu, ciljanje postavite na Ciljanje. S tom postavkom Google Ads može prikazati oglase u ovoj kampanji samo posjetiteljima web-lokacije u vašem segmentu podataka.
  Napomena:
  Kada izradite novu grupu oglasa za pretraživačku ili Shopping kampanju, u odjeljku Publika zadana je postavka Opažanje. Zadana postavka za položaje, teme, spol, dob i roditeljski status postavljena je na Ciljanje.
 7. Objavite svoje izmjene i pratite izvedbu segmenata podataka u usporedbi s preostalom izvedbom svojeg računa.
 8. (Izborno): nakon pregleda izvedbe za podatkovni segment preporučujemo da prilagodite prilagodbe licitacija tako da odgovaraju ciljanom ROI-ju. Pomoću Google Ads Editora možete prilagoditi modifikatore licitacije segmenta podataka na nekoliko načina:
  • U Google Ads Editoru: najprije odaberite modifikatore licitacija segmenta podataka koje želite prilagoditi ili cijeli račun u prikazu stabla. Zatim odaberite potkarticu Publika kartice Ključne riječi i ciljanje. Da biste pronašli popise čije licitacije želite izmijeniti, popise možete razvrstati i filtrirati, a zatim odabrati sve one koji će imati istu prilagodbu licitacije. Unesite novu prilagodbu licitacije (+50% treba se unijeti kao 50) i objavite svoje izmjene.
  • Kopirajte prilagodbe: Google Ads Editor omogućuje izvoz postavki popisa, unošenje izmjena u programe kao što su Google tablice, a zatim kopiranje i lijepljenje izmjena u Google Ads Editor. Slijedite korake da biste kopirali prilagodbe:
   1. Kliknite karticu Ključne riječi i ciljanje.
   2. Odaberite potkarticu Publika.
   3. Za izvoz postavki popisa otvorite alatnu traku, kliknite Račun > Izvoz > Izvoz trenutačnog prikaza i spremite datoteku.
   4. Da biste izmijenili prilagodbe licitacija za popise, možete koristiti aplikaciju za proračunske tablice, kao što su Google tablice.
   5. Kopirajte sve svoje izmjene, uključujući one u stupcima Kampanja, Grupa oglasa i Modifikator licitacije.
   6. Kako biste zalijepili i primijenili izmjene unutar Google Ads Editora, otvorite karticu Ključne riječi i ciljanje, odaberite potkarticu Publika i kliknite Uvođenje više izmjena.
  • Uvezite prilagodbe: postavke popisa možete i izvesti, izvršiti izmjene u programima kao što su Google tablice, a zatim ih uvesti i primijeniti.
   1. Otvorite relevantnu kampanju ili cijeli račun u prikazu stabla
   2. Kliknite karticu Ključne riječi i ciljanje.
   3. Odaberite potkarticu Publika.
   4. Za izvoz postavki popisa na alatnoj traci kliknite Račun > Izvoz > Izvoz trenutačnog prikaza i spremite datoteku.
   5. Da biste izmijenili prilagodbe licitacija za popise, možete koristiti aplikaciju za proračunske tablice, kao što su Google tablice.
   6. Kopirajte sve svoje izmjene, uključujući one u stupcima Kampanja, Grupa oglasa i Modifikator licitacije kao CSV datoteku.
   7. Za uvoz i primjenu izmjena u Google Ads Editoru idite na alatnu traku, odaberite Račun > Uvoz > Iz datoteke i uvezite datoteku.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false