Използване на Google Ads Редактор за настройване на кампании със сегментите Ви от данни

Ще забележите следните подобрения в Google Ads, чиято цел е да получите изчерпателен и консолидиран изглед на аудиториите си и да се опрости оптимизирането и управлението им:

 • Ново отчитане за аудиториите
  Подробните отчети за демографските данни, сегментите и изключванията за аудиториите вече са обединени на едно място. Кликнете върху иконата Кампании Икона за кампании, отворете раздела „Аудитории, ключови думи и съдържание“ и кликнете върху Аудитории. Също така можете лесно да управлявате аудиториите си от тази страница с отчет. Научете повече за отчитането за аудиториите
 • Нови термини
  В отчета за аудиторията и в Google Ads използваме нови термини. Например „типове аудитории“ (включват персонализирани и пазарни аудитории и такива по афинитет) вече се наричат „сегменти от аудиторията“, а „ремаркетинг“ вече се нарича „Ваши данни“. Научете повече за актуализациите на термините и фразите за аудитории.

Можете да използвате Google Ads Редактор, за да добавяте сегментите от данни към кампаниите си. В тази статия се обяснява как да настроите кампаниите си чрез сегментите от данни в Google Ads Редактор.

Инструкции

Добавяне на сегментите Ви от данни към кампании

 1. Изберете кампанията, към която искате да добавите аудитории, от дървовидната структура на профила.
 2. Кликнете върху Ключови думи и насочване в списъка с типовете и изберете Аудитории.
 3. Кликнете върху Добавяне на аудитория и изберете Аудитория на кампания.
 4. Изберете аудиторията, която искате да добавите, и кликнете върху ОК.
 5. В долната част на панела за редактиране кликнете върху Редактиране на гъвкавия обхват на кампания.
 6. В секцията „Аудитории“ изберете Насочване или Наблюдение.
Забележка:
Когато създавате нова кампания в мрежата за търсене или за Пазаруване, настройката по подразбиране в раздела „Аудитории“ е зададена на „Наблюдение“.

Добавяне на сегментите Ви от данни към рекламни групи

 1. Изберете рекламната група, в която искате да добавите аудитории.
 2. Кликнете върху Ключови думи и насочване в списъка с типовете и изберете Аудитории.
 3. Можете да добавите няколко сегмента от данни към няколко рекламни групи с една процедура. За да виждате всички налични рекламни групи, трябва да разглеждате целия си профил в дървовидния изглед. Списъците първоначално се добавят към рекламните групи с корекция на офертите от +0%, което може да бъде променено, като се изпълнят инструкциите по-долу.
 4. Стъпка 4 (важно): Ако добавяте сегментите си от данни към основната си кампания в мрежата за търсене, която вече използва насочване по ключови думи, задайте настройката за насочване по „Аудитории“ на „Наблюдение“. Тя се намира в раздела Рекламни групи, в панела за редактиране „Гъвкав обхват“. Можете да я промените за няколко рекламни групи наведнъж, като ги изберете в изгледа с данни.
 5. Когато зададете насочването на „Наблюдение“, Google Ads може да показва реклами на всички потребители въз основа на ключовите Ви думи и прилага корекции на офертите, които сте задали за сегмента си от данни.
 6. Ако настройвате дублирана кампания, съдържаща сегментите Ви от данни за реклами в мрежата за търсене, задайте насочването на „Насочване“. С тази настройка Google Ads може да показва реклами в тази кампания само на посетителите на уебсайта в сегмента Ви от данни.
  Забележка:
  Когато създавате нова рекламна група за кампания в мрежата за търсене или за Пазаруване, настройката по подразбиране в раздела „Аудитории“ е зададена на „Наблюдение“. Настройката по подразбиране за разположения, теми, пол, възраст и родителски статус е зададена на „Насочване“.
 7. Публикувайте промените и наблюдавайте ефективността на сегментите си от данни в сравнение с ефективността на останалата част от профила Ви.
 8. (По избор): След като прегледате ефективността на сегмента си от данни, е добре да промените корекциите на офертите си, за да съответстват на целевата Ви ROI. Можете да използвате Google Ads Редактор, за да коригирате модификаторите на офертите за сегмента си от данни по няколко начина:
  • В Google Ads Редактор: Първо изберете модификаторите на офертите за сегмента от данни, който искате да коригирате, или целия профил в дървовидния изглед. След това изберете подраздела Аудитории в раздела Ключови думи и насочване. Можете да сортирате и филтрирате, за да намерите списъците, чиито оферти искате да промените, след което изберете всички списъци с една и съща корекция на офертите. Въведете новата корекция на офертите (+50% трябва да се въведе като 50) и публикувайте промените.
  • Копиране на корекциите: Google Ads Редактор Ви дава възможност да експортирате настройките си за списъци, да извършите промени в програми като Google Таблици и след това да копирате и поставите променените стойности в Google Ads Редактор. Изпълнете стъпките, за да копирате корекциите си:
   1. Кликнете върху раздела Ключови думи и насочване.
   2. Изберете подраздела Аудитории.
   3. За да експортирате настройките си за списъци, отворете лентата с инструменти, кликнете върху Профил > Експортиране > Експортиране на текущия изглед и запазете файла.
   4. За да промените корекциите на офертите за списъците, можете да използвате приложение за електронни таблици, като например Google Таблици.
   5. Копирайте всички извършени от Вас промени, включително графите „Campaign“, „Ad Group“ и „Bid Modifier“.
   6. За да поставите и приложите промените в Google Ads Редактор, отворете раздела Ключови думи и насочване, изберете подраздела Аудитории и кликнете върху Извършване на няколко промени.
  • Импортиране на корекциите: Също така можете да експортирате настройките си за списъци, да направите промените в програми като Google Таблици и след това да импортирате и приложите тези промени.
   1. Отворете съответната кампания или целия си профил в дървовидния изглед.
   2. Кликнете върху раздела Ключови думи и насочване.
   3. Изберете подраздела Аудитории.
   4. За да експортирате настройките си за списъци, в лентата с инструменти кликнете върху Профил > Експортиране > Експортиране на текущия изглед и запазете файла.
   5. За да промените корекциите на офертите за списъците, можете да използвате приложение за електронни таблици, като например Google Таблици.
   6. Копирайте всичките си промени, включително графите „Campaign“, „Ad Group“ и „Bid Modifier“, като CSV файл.
   7. За да импортирате и приложите промените си в Google Ads Редактор, отворете лентата с инструменти, изберете Профил > Импортиране > От файл и импортирайте файла си.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню