Използване на Google Ads Редактор за настройване на кампании за ремаркетинг

Можете да използвате Google Ads Редактор, за да добавите към кампаниите си списъци за ремаркетинг. Тази статия обяснява как да настроите кампаниите си за ремаркетинг в Google Ads Редактор.

Инструкции

Добавяне на списъци за ремаркетинг към кампании

 1. Изберете кампанията, към която искате да добавите аудитории, от дървовидната структура на профила.
 2. Кликнете върху Ключови думи и насочване в списъка с типовете и изберете Аудитории.
 3. Кликнете върху Добавяне на аудитория и изберете Аудитория на кампания.
 4. Изберете аудиторията, която искате да добавите, и кликнете върху ОК.
 5. В долната част на панела за редактиране кликнете върху Редактиране на гъвкавия обхват на кампания.  
 6. В секцията „Аудитории“ изберете Насочване или Наблюдение.
Забележка:
Когато създавате нова кампания в мрежата за търсене или за Пазаруване, настройката по подразбиране в раздела „Аудитории“ е зададена на „Наблюдение“. 

Добавяне на списъци за ремаркетинг към рекламни групи

 1. Добавете списъците за ремаркетинг към рекламните си групи, като кликнете върху Добавяне на аудитория от подраздела Аудитории, намиращ се под раздела Ключови думи и насочване. Можете да приложите няколко списъка за ремаркетинг към няколко рекламни групи с една процедура. За да виждате всички налични рекламни групи, трябва да разглеждате целия си профил в дървовидния изглед. Списъците първоначално се добавят към рекламните групи с корекция на офертите от +0%, което може да бъде променено, като се изпълнят инструкциите по-долу.
 2. Стъпка 2 (важно): Ако добавяте списъци за ремаркетинг към основната си кампания в мрежата за търсене, която вече използва насочване по ключови думи, задайте настройката за насочване „Аудитории“ на „Наблюдение“. Тя се намира в раздела Рекламни групи, в панела за редактиране „Гъвкав обхват“. Можете да я промените за няколко рекламни групи наведнъж, като ги изберете в изгледа с данни.
 3. Когато зададете насочването на „Наблюдение“, Google Ads може да показва реклами на всички потребители въз основа на ключовите Ви думи и прилага корекции на офертите, които сте задали в списъците си за ремаркетинг.
 4. Ако настройвате дублираща кампания за списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене, задайте насочването на „Насочване“. При тази настройка Google Ads може да показва рекламите в тази кампания само на посетителите на уебсайта, които са в списъка Ви за ремаркетинг.
  Забележка:
  Когато създавате нова рекламна група за кампания в мрежата за търсене или за Пазаруване, настройката по подразбиране в раздела „Аудитории“ е зададена на „Наблюдение“. Настройката по подразбиране за разположения, теми, пол, възраст и родителски статус е зададена на „Насочване“.
 5. Публикувайте промените и наблюдавайте ефективността на списъците си за ремаркетинг, като я сравнявате с тази на останалата част от профила си.
 6. (По избор): След като прегледате ефективността на списъка си за ремаркетинг, е добре да промените корекциите на офертите си, за да съответстват на целевата Ви ROI. Можете да използвате Google Ads Редактор, за да коригирате модификаторите на офертите си за списъци за ремаркетинг по няколко начина:
  • В Google Ads Редактор: Първо изберете модификаторите на офертите за списъци за ремаркетинг, които искате да коригирате, или целия профил в дървовидния изглед. След това изберете подраздела Аудитории в раздела Ключови думи и насочване. Можете да сортирате и филтрирате, за да намерите списъците, чиито оферти искате да промените, след което изберете всички списъци с една и съща корекция на офертите. Въведете новата корекция на офертите (+50% трябва да се въведе като 50) и публикувайте промените.
  • Копиране на корекциите: Google Ads Редактор Ви дава възможност да експортирате настройките си за списъци, да извършите промени в програми като Google Таблици и след това да копирате и поставите променените стойности в AdWords Редактор. Първо отворете съответните кампании или целия си профил в дървовидния изглед и изберете подраздела Аудитории в раздела Ключови думи и насочване. За да експортирате настройките за списъците, в лентата с инструменти изберете Профил > Експортиране > Експортиране на текущия изглед и запазете файла. Можете да промените корекциите на офертите за списъците в приложение за електронни таблици, като например Google Таблици. Копирайте всички извършени от Вас промени, включително графите „Campaign“, „Ad Group“ и „Bid Modifier“. Поставете променените данни в Google Ads Редактор и ги приложете, като кликнете върху Извършване на няколко промени в подраздела Аудитории в раздела Ключови думи и насочване.
  • Импортиране на корекциите: Също така можете да експортирате настройките си за списъци, да направите промените в програми като Google Таблици и след това да импортирате и приложите тези промени. Първо отворете съответните кампании или целия си профил в дървовидния изглед и изберете подраздела Аудитории в раздела Ключови думи и насочване. За да експортирате настройките за списъците, в лентата с инструменти изберете Профил > Експортиране > Експортиране на текущия изглед и запазете файла. Можете да промените корекциите на офертите за списъците в приложение за електронни таблици. Запазете като CSV файл направените от Вас промени, включително графите „Campaign“, „Ad Group“ и „Bid Modifier“. Импортирайте и приложете промените в Google Ads Редактор, като в лентата с инструменти изберете Профил > Импортиране > От файл и импортирате файла. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си