Интелигентно офериране: Определение

„Интелигентно офериране“ се отнася за стратегии за офериране, които използват AI на Google, за да оптимизират за реализации или за стойност на реализациите във всеки търг – функция, позната като „офериране по време на търга“. Целева CPA, Целева ROAS, Постигане на максимален брой реализации и Постигане на максимална стойност на реализациите представляват стратегии за „Интелигентно офериране“.

В допълнение към възможностите на AI, „Интелигентно офериране“ има още три ключови предимства:

  • Широк набор от сигнали за създаване на конкретни оферти за специфичните условия, в които се намира даден потребител. Тези сигнали включват устройство, местоположение, час, списъци за ремаркетинг, браузър, език и други. Научете всичко за сигналите за офериране.
  • Гъвкави контроли, които Ви позволяват да задавате цели за ефективността, така че да насочвате ефективността на офертите си и да ги оптимизирате за търсене спрямо избрания модел на приписване.
  • Прозрачност при отчитането и актуализациите на състоянието, което Ви помага да тествате дали Интелигентно офериране работи за Вас и да разберете какво се случва под повърхността на стратегиите Ви за офериране.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню