Smart Bidding: Определение

Интелигентно офериране, представляващо подмножество от стратегии за офериране, които оптимизират за реализации или за стойност на реализациите. Интелигентно офериране използва машинно обучение, за да оптимизира офертите Ви, така че да постигнете максимален брой реализации и стойност на реализациите в рамките на кампанията или портфолиото си от оферти. Целевата CPA, целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), постигането на максимален брой реализации и подобрената CPC представляват именно стратегии за интелигентно офериране.

В допълнение към възможностите на машинното обучение, интелигентното офериране има още три ключови предимства:

  • Широк набор от сигнали за създаване на конкретни оферти за специфичните условия, в които се намира даден потребител. Тези сигнали включват устройство, местоположение, час, списъци за ремаркетинг, браузър, език и други. Научете всичко за сигналите за офериране.
  • Гъвкави контроли, които Ви позволяват да задавате цели за ефективността, така че да насочвате ефективността на офертите си и да ги оптимизирате за търсене спрямо избрания модел на приписване.
  • Прозрачност при отчитането и актуализациите на състоянието, което Ви помага да проверите доколко Smart Bidding е подходящо за Вас и да разберете какво се случва под повърхността на стратегиите Ви за офериране.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си