Интелигентно офериране: Определение

„Интелигентно офериране“ се отнася за стратегии за офериране, които използват AI на Google, за да оптимизират за реализации или за стойност на реализациите във всеки търг – функция, позната като „офериране по време на търга“. Целева CPA, Целева ROAS, Постигане на максимален брой реализации и Постигане на максимална стойност на реализациите представляват стратегии за „Интелигентно офериране“.

В допълнение към възможностите на AI, „Интелигентно офериране“ има още три ключови предимства:

  • Широк набор от сигнали за създаване на конкретни оферти за специфичните условия, в които се намира даден потребител. Тези сигнали включват устройство, местоположение, час, списъци за ремаркетинг, браузър, език и други. Научете всичко за сигналите за офериране.
  • Гъвкави контроли, които Ви позволяват да задавате цели за ефективността, така че да насочвате ефективността на офертите си и да ги оптимизирате за търсене спрямо избрания модел на приписване.
  • Прозрачност при отчитането и актуализациите на състоянието, което Ви помага да тествате дали Интелигентно офериране работи за Вас и да разберете какво се случва под повърхността на стратегиите Ви за офериране.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню