Rozšířené textové reklamy

Nedávno jsme provedli změny v rozšířených textových reklamách, takže máte větší prostor pro sdělení zákazníkům. Nově můžete:
 • přidat třetí nadpis,
 • přidat druhý popis,
 • v každém popisu použít až 90 znaků.
Zde je příklad rozšířené textové reklamy, která obsahuje nepovinný třetí nadpis a druhý popis:
Komplexní pojištění | Pojistěte se za dobrou cenu | Získejte nabídku zdarma ještě dnes
Reklama www.example.com/insurance
Získejte cenově dostupné a spolehlivé pojištění. 10% sleva na nabídky online. Pojistné plány snadno porovnáte v mžiku.

 

Pro začátek zkuste přidat třetí nadpis a druhý popis do svých stávajících textových reklam.

Pokud jste například obchodník, který ve dvou nadpisech zobrazuje název své značky a oficiální web, můžete přidat třetí nadpis s podrobnostmi o dopravě, speciálních nabídkách nebo výzvou k akci, která vyzývá zákazníky k zakoupení vaší služby či produktu.

Přehled rozšířených textových reklam

Rozšířené textové reklamy jsou podobné textovým reklamám, na které jste zvyklí. Vyznačují se ale několika zásadními rozdíly. 

 1. Rozšířené textové reklamy mají tři pole pro nadpis. První dva nadpisy jsou povinné, třetí je volitelný. Další pole nadpisu umožňuje přidat do reklamy více textu. Každý nadpis může mít až 30 znaků. Nadpisy se zobrazí vedle sebe a budou odděleny svislou čarou „|“. Podle velikosti obrazovky potenciálního zákazníka můžou zasahovat až na druhý řádek. Třetí nadpis se nejspíš bude častěji zobrazovat na širokých mobilních zařízeních.
 2. Rozšířené textové reklamy také mají dvě pole pro popis o délce až 90 znaků, takže máte větší kontrolu nad tím, co reklama sděluje.
 3. Doména viditelné adresy URL vychází z domény cílové URL. Google Ads použije doménu z cílové URL a zobrazí ji jako viditelnou URL reklamy. Je-li vaše cílová URL například www.example.com/outdoor/hiking/shoes, pak viditelná URL reklamy bude www.example.com.
 4. Viditelná adresa URL může mít dvě nepovinná pole „Cesta“. Viditelnou URL lze zkombinovat až se dvěma novými nepovinnými poli „Cesta“. Tato pole se přidají do viditelné URL za doménu vašeho webu. Můžete tak přidat text, který pomůže uživatelům, jimž se reklama zobrazí, získat lepší představu o tom, kam budou po kliknutí na reklamu přesměrováni. Text, který do polí cesty zadáte, nemusí být nutně součástí adresy URL vašeho webu, měl by ale souviset s obsahem vstupní stránky. Máte-li tedy cílovou URL www.example.com/outdoor/turistika/obuv, bylo by vhodné zadat např. cestu Turistika a Obuv, čímž vznikne viditelná URL www.example.com/Turistika/Obuv.
 5. Rozšířené textové reklamy jsou optimalizovány pro mobily. Když vytváříte rozšířenou textovou reklamu, zobrazí se náhled reklamy jak ve formátu pro stolní počítače, tak i pro mobilní zařízení.

Rozšířené textové reklamy jsou k dispozici ve Vyhledávací síti Google a v Obsahové síti Google. S rozšířenými textovými reklamami jsou kompatibilní i rozšíření reklam (automatická i manuální). Další informace o psaní úspěšných textových reklam

Časté dotazy

Jak fungují rozšířené textové reklamy na mobilu?
Rozšířené textové reklamy jsou navrženy tak, aby vypadaly výborně na všech zařízeních, včetně mobilních. V důsledku této flexibility rozšířené textové reklamy nepodporují nastavení preferovaného zařízení. Chcete-li mít lepší kontrolu nad tím, jak často se reklama bude zobrazovat na různých zařízeních, vyzkoušejte úpravy nabídek pro zařízení.
Jsou rozšířené textové reklamy k dispozici pro kampaně v Obsahové síti?

V obsahových kampaních sice nelze rozšířené textové reklamy přímo vytvářet, můžete však do nich kopírovat existující reklamy z kampaní ve Vyhledávací síti.

Zvažte dále možnost místo rozšířených textových reklam použít pro kampaně v Obsahové síti responzivní reklamy. Responzivní reklamy se mohou zobrazovat v několika různých formátech (včetně textových reklam) a pomohou vám lépe oslovit uživatele různých aplikací a webů v Obsahové síti Google. Další informace

Jaké jsou povolené počty znaků pro jednotlivá pole rozšířených textových reklam?
Pole nadpisů u rozšířených textových reklam podporují vždy max. 30 znaků. Popisy mohou mít až 90 znaků, pole cesty pak vždy maximálně 15 znaků. U jazyků používajících znaky dvojité šířky (například korejština, japonština nebo čínština) se každý znak počítá za dva. Další informace
Co se stane s viditelnou URL, pokud má cílová URL subdoménu?

Ve většině případů platí, že je-li v cílové URL uvedena subdoména, bude přidána i do viditelné URL. V některých vzácných situacích subdoménu do viditelné URL přidat nelze. Využívá-li například subdoména výraz chráněný ochrannou známkou, nebude ve viditelné URL uvedena.

Bude se při zobrazení rozšířené textové reklamy zobrazovat veškerý text reklamy?

Reklama při zobrazení obvykle obsahuje veškerý text reklamy, který jste zadali do pole s nadpisem 1 a 2 a do pole s popisem 1. Třetí nadpis a druhý popis jsou volitelná pole, která se mohou zobrazit, když je dostatek místa, nicméně není zaručeno, že se zobrazí vždy. V některých situacích bude muset Google Ads váš text zkrátit, obvykle pomocí tří teček („...“). Příklad:

 • Používáte-li rozšíření o volání, může se tlačítko Volat zobrazit místo části textu reklamy.
 • Pokud se v textu reklamy hojně vyskytují širší znaky (třeba „m“) na úkor úzkých (třeba „i“), může text nadpisu v některých prohlížečích přesáhnout vymezený prostor. U většiny jazyků psaných latinkou se tomu vyhnete, když v nadpisech nepřekročíte celkový počet 33 znaků. 
 • Pokud se rozšířené textové reklamy zobrazují v Obsahové síti Google, nemusí se v některých formátech reklamy zobrazovat druhý nadpis.

Pokud máte text, který by se měl objevit v každé reklamě (například odmítnutí odpovědnosti), musíte jej připnout k 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu. 

Jaký je rozdíl mezi viditelnou URL, cílovou URL, adresou vstupní stránky a poli cesty?

Cílová URL (nebo adresa vstupní stránky) uvádí, na jakou stránku bude uživatel po kliknutí na reklamu přesměrován. Viditelná URL je adresa URL zobrazená v reklamě zeleně pod nadpisem a nad popisem. Sestává z domény cílové URL a z obsahu zadaného do polí cesty reklamy.

Můžu rozšířené textové reklamy vytvářet a upravovat hromadně?

Rozšířené textové reklamy lze upravit najednou pomocí hromadných úprav. Také je možné vybrat více reklam a poté je pozastavit, aktivovat nebo odstranit prostřednictvím nabídky Úpravy.

U rozšířených textových reklam je k také dispozici hromadné nahrání pomocí tabulky. Začít

Používání Google Ads Editoru

Rozšířené textové reklamy můžete hromadně vytvářet a upravovat také pomocí Google Ads Editoru. Další informace

Jak opravit chybu při vytváření nebo úpravách rozšířených textových reklam?

Pokud se vám při ukládání reklamy zobrazí chybová zpráva, zpravidla to znamená, že text reklamy nesplňuje některé zásady služby Google Ads a je nutné ho pozměnit. Několik tipů:

 • Nepřekračujte v žádném poli povolený počet znaků.
 • Ujistěte se, že správně používáte interpunkci a symboly.
 • Zkontrolujte, zda text reklamy neobsahuje pravopisné ani gramatické chyby.

Další informace o publikačních pravidlech služby Google Ads

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory