Over accountbudgetten

Accountbudgetten (eerder budgetorders genoemd) worden gebruikt door adverteerders die betalen via maandelijkse facturering. Wanneer u een accountbudget maakt, reserveert u een bepaald bedrag dat u gedurende een periode wilt uitgeven. Deze manier van kostenbeheersing vormt een nuttige aanvulling op de dagbudgetten die u instelt voor campagnes.

Voorbeeld

U heeft een advertentiebureau en u wilt elke maand een vast bedrag toewijzen aan het account van uw klant. Naast het dagbudget van een campagne kunt u een accountbudget gebruiken om ervoor te zorgen dat de maandelijkse kosten dat bedrag niet overschrijden voor het hele account.

Budgetgeschiedenis bekijken

Tijdens de implementatie van het nieuwe Google Ads ziet u mogelijk enkele wijzigingen op de pagina Accountbudgetten. Voorheen werd de wijzigingsgeschiedenis van uw budgetten in AdWords weergegeven op de pagina met budgetdetails. In het nieuwe Google Ads kunt u deze informatie op de pagina Wijzigingsgeschiedenis vinden.

Belangrijk: Nadat de overgang naar het nieuwe Google Ads is uitgevoerd, is de wijzigingsgeschiedenis van voor de overgang niet meer toegankelijk. We adviseren u de wijzigingsgeschiedenis voor budgetten te downloaden, zodat u ook in de toekomst toegang heeft tot deze informatie. Gebruik hiervoor de link Gearchiveerde wijzigingsgeschiedenis voor budgetten downloaden onder de tabel Budgetten. Deze downloadoptie is beschikbaar tot eind 2017.

Bedragen voorafgegaan door een groen plusteken (+) of een rood minteken (-)

Soms staat er een groen plusteken of een rood minteken voor uw budget. Dit betekent het volgende:

Groen plusteken (+)

Een bedrag kan om twee redenen worden weergegeven met een groen plusteken (+): er is een kredietcorrectie toegepast op uw account of er zijn ongeldige klikken gedetecteerd, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. In beide gevallen is het bedrag na het groene plusteken het extra budget dat beschikbaar is om te besteden. Dit bedrag komt overeen met het bedrag van de kredietcorrectie. 

Ons systeem berekent welk bedrag van uw budget is besteed aan ongeldige klikken. Aangezien ongeldige klikken niet in rekening worden gebracht, voegt het systeem dat bedrag vervolgens opnieuw aan uw budget toe, zodat u toch het oorspronkelijke budget besteedt.

Rood minteken (-)

Als er voor een bedrag een rood minteken (-) staat, is dit bedrag nog niet beschikbaar om te besteden. Dit kan zijn omdat u het bestaande budget net heeft verhoogd en de verhoging nog niet volledig is verwerkt. Deze budgetstatus is tijdelijk. De melding verdwijnt wanneer het aanvullende budget aan de beschikbare budgetlimiet is toegevoegd.

Dagbudgetten voor campagnes en uw accountbudget

Een accountbudget fungeert alleen als een bestedingslimiet voor al uw campagnes. Als de kosten voor al uw campagnes het opgegeven budgetbedrag vóór de einddatum van het budget bereiken, wordt de weergave van alle advertenties in het account stopgezet. Een accountbudget verdeelt uw kosten niet over uw accounts of over de door u opgegeven periode. Daarvoor moet u dagbudgetten voor campagnes gebruiken.

Voorbeeld

U heeft een Google Ads-account met twee campagnes. U stelt een accountbudget op voor een bedrag van € 1000 voor de periode van 1 april tot en met 30 april. Als uw account tussen 1 en 30 april € 1000,- aan kosten genereert, worden uw advertenties pas opnieuw weergegeven wanneer uw volgende budget start.

Om ervoor te zorgen dat deze € 1000,- genoeg is voor de hele maand van 30 dagen, moet u dagbudgetten voor campagnes gebruiken. Eerst beslist u hoeveel u bereid bent uit te geven aan elke campagne. In dit geval wilt u € 750 besteden aan Campagne 1 en € 250 aan Campagne 2. Vervolgens deelt u elk bedrag door 30 om uw dagbudget te bepalen:

  1. € 750/30 = € 25
  2. € 250/30 = € 8,33

U wijst aan Campagne 1 een dagbudget toe van € 25 en aan Campagne 2 een dagbudget van € 8,33.

Belangrijk

  • In de kolom Budget ziet u het totale bedrag dat is aangevraagd of goedgekeurd voor een budget. Als het budget onbeperkt is (wat inhoudt dat al uw Google Ads-campagnes gezamenlijk niet zijn beperkt tot een bepaald bedrag, maar wel de dagbudgetten die u voor elke campagne heeft ingesteld), wordt hier Onbeperkt weergegeven.
  • In de kolom Uitgaven ziet u het totale bedrag dat tot nu toe aan een budget is besteed. Dit bedrag kan hoger zijn dan het bedrag dat in de kolom Budget wordt vermeld, bijvoorbeeld omdat er een tegoed is toegevoegd aan uw budget. Onder het bestede bedrag ziet u welk percentage van het totale effectieve budget dit bestede bedrag is.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen