Rozpočty účtu

Rozpočty účtu (dříve rozpočtové předpisy) jsou používány inzerenty, kteří mají nastavenou měsíční fakturaci. Když vytvoříte rozpočet účtu, určíte tím peněžní částku, kterou chcete za určité časové období utratit. To může představovat další úroveň řízení nákladů, která doplňuje průměrné denní rozpočty kampaní.

Agentura například může chtít vyhradit pro účet určitého klienta každý měsíc pevnou částku. Kromě průměrného denního rozpočtu kampaně tedy může nastavit rozpočet účtu. Tím zajistí, že měsíční náklady celého daného účtu nepřekročí stanovenou částku.

Zobrazení historie rozpočtů

Nové prostředí Google Ads zavádí na stránce Rozpočty účtu určité změny. Ve starším prostředí AdWords byla historie změn rozpočtů k dispozici na stránce s podrobnostmi o rozpočtech. V novém prostředí Google Ads se tyto informace budou nacházet na stránce Historie změn.

DŮLEŽITÉ: Po dokončení přechodu na nové prostředí Google Ads již nebudou k dispozici data z doby před přechodem. Chcete-li si do budoucna k těmto informacím zajistit přístup, doporučujeme vám stáhnout si historii rozpočtů pomocí odkazu Stáhnout archivovanou historii změn v rozpočtech, který se nachází pod tabulkou rozpočtů. Možnost stažení bude k dispozici pouze do konce roku 2017.

Částky, před kterými stojí zelené + (znaménko plus) nebo červené − (znaménko minus)

Rozpočet účtu se někdy může zobrazovat se zeleným + (znaménko plus) nebo červeným − (znaménko minus)⁤. Níže naleznete vysvětlení jejich významu.

Zelené + (znaménko plus)

Částka se může se zeleným + (znaménkem plus) zobrazit ve dvou situacích: buď byla ve vztahu k vašemu účtu uplatněna úprava kreditu, nebo jsme zjistili neplatná kliknutí, za něž vám nebudou účtovány poplatky. V obou případech představuje částka zobrazená za zeleným znaménkem + další rozpočtové prostředky, které můžete utratit a které kompenzují úpravu kreditu. 

Náš systém počítá, jaká částka z vašeho rozpočtu byla spotřebována na neplatná kliknutí. Vzhledem k tomu, že vám za neplatná kliknutí nebudeme nic účtovat, přidá systém příslušnou částku k vašemu rozpočtu, abyste ji mohli utratit tak, jak jste původně zamýšleli.

Červené − (znaménko minus)

Částka, před kterou stojí červené − (znaménko minus) je částka, kterou dosud nelze použít. Obvykle k tomu dochází, pokud jste právě zvýšili stávající rozpočet a toto zvýšení ještě nebylo zcela zpracováno. Tento stav rozpočtu je dočasný a příslušný popisek by měl brzy zmizet, až bude dodatečný rozpočet přidán do řádku dostupného rozpočtu.

Průměrné denní rozpočty kampaní a rozpočet účtu

Rozpočet účtu funguje pouze jako limit útraty ve všech kampaních. Pokud celkové náklady na kampaně dosáhnou částky stanovené v rozpočtu účtu před stanoveným datem ukončení, přestanou se všechny reklamy v účtu zobrazovat. Rozpočet účtu nerozděluje náklady mezi kampaně ani v rámci zadaného časového intervalu. Pro tyto účely potřebujete průměrné denní rozpočty kampaní.

Příklad

Řekněme, že máte účet Google Ads obsahující dvě kampaně. Pro období od 1. do 30. dubna stanovíte rozpočet účtu ve výši 12 000 Kč. Pokud na účtu v období od 1. do 30. dubna vzniknou náklady ve výši 12 000 Kč, reklamy se až do začátku platnosti dalšího rozpočtu účtu přestanou zobrazovat.

Chcete-li však zajistit, aby částka 12 000 Kč vystačila na celých 30 dní v měsíci, je nutné využít průměrné denní rozpočty kampaní. Nejprve se musíte rozhodnout, kolik chcete utratit za jednotlivé kampaně. Dejme tomu, že přidělíte 9 000 Kč první kampani a zbylé 3 000 Kč druhé kampani. Průměrný denní rozpočet každé kampaně pak zjistíte vydělením těchto částek číslem 30:

  1. 9 000 Kč / 30 = 300 Kč
  2. 3 000 Kč / 30 = 100 Kč

V první kampani nastavíte průměrný denní rozpočet 300 Kč a ve druhé kampani 100 Kč.

Důležité upozornění

  • Sloupec Rozpočet zobrazuje celkovou částku, která byla pro rozpočet vyžádána nebo schválena. Je-li rozpočet neomezený – takže vaše kampaně Google Ads nejsou omezeny určitou částkou, ale jen průměrnými denními rozpočty, které jste pro ně nastavili – zobrazí se zde stav Neomezeno.
  • Sloupec Útrata zobrazuje celkovou dosavadní útratu z rozpočtu. Toto číslo může být i vyšší než částka ve sloupci Rozpočet, například tehdy, pokud byl k rozpočtu přičten kredit. Pod částkou útraty je zobrazen procentní podíl útraty na využitelném rozpočtu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory