ควบคุมค่าใช้จ่ายในการแจ้งหนี้รายเดือน

เมื่อคุณได้รับอนุมัติการแจ้งหนี้รายเดือน คุณจะได้รับวงเงินเครดิต คุณใช้วงเงินนี้ในการคำนวณจำนวนเงินสูงสุดที่จะใช้เป็นงบประมาณรายวันโดยเฉลี่ยได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีในการกระจายค่าใช้จ่ายของแคมเปญในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยใช้วิธีการดังนี้

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณมีบัญชี Google Ads ที่มี 2 แคมเปญ และคุณต้องการใช้จ่ายทั้งหมดที่ 400,000 บาทสำหรับเดือนที่มี 30 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าเงินจำนวน 400,000 บาทนี้ใช้ได้ตลอดทั้งเดือน ขั้นแรกให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้จ่ายเท่าใดในแต่ละแคมเปญ สมมติคุณต้องการกำหนดเงิน 300,000 บาทให้กับแคมเปญ #1 และ 100,000 บาทให้กับแคมเปญ #2 ในการหางบประมาณรายวัน ให้หารแต่ละจำนวนเงินด้วย 30 ดังนี้

300,000 / 30 = 10,000

100,000 / 30 = 3,333.33

หลังจากใช้สูตรนี้ คุณจะกำหนดงบประมาณรายวันโดยเฉลี่ยของแคมเปญ #1 ไว้ที่ 10,000 บาท กำหนดงบประมาณรายวันโดยเฉลี่ยของแคมเปญ #2 ไว้ที่ 3,333.33 บาท

โปรดทราบว่าหากคุณต้องการใช้จ่าย 400,000 บาทต่อเดือนและมีเวลา 30 วันในการชำระเงิน คุณจะต้องมีวงเงินเครดิตอย่างน้อย 800,000 บาท นั่นเป็นเพราะว่า หลังจากเดือนแรก คุณคงได้ใช้วงเงินเครดิตไปแล้ว 400,000 บาท ดังนั้นกว่าจะถึงเวลาที่คุณต้องชำระเงิน (ซึ่งก็คือหลังผ่านไป 30 วัน) คุณคงจะใช้เงินกับ Google เพิ่มไปอีก 400,000 บาทสำหรับเดือนที่สองนั้น เพราะฉะนั้นคุณจึงต้องมีวงเงินเครดิตอย่างน้อย 800,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรายวันของแคมเปญอาจสูงหรือต่ำกว่างบประมาณรายวันโดยเฉลี่ยเล็กน้อย แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับแคมเปญเกินงบประมาณรายวันโดยเฉลี่ยคูณกับจำนวนวันในช่วงเวลาดังกล่าว เราเรียกกรณีนี้ว่าการแสดงผลเกินงบ

เมื่อตั้งค่างบประมาณแคมเปญ โปรดทราบว่าวงเงินเครดิตจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึง

  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณแต่ละวัน ซึ่งยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บเงิน
  • ค่าใช้จ่ายที่คุณได้รับใบแจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบัญชีขณะที่มีการดำเนินการชำระเงินของเดือนที่ผ่านมา (ใช้เวลาหลายวัน)

หากคุณไม่ได้ใช้จ่ายตามงบประมาณรายวันเฉลี่ยในแต่ละวัน ค่าใช้จ่ายรายเดือนอาจต่ำกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายเป็นประจำหากต้องการเพิ่มราคาเสนอ

คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ในหน้าแคมเปญ ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าช่วงวันที่ที่เหมาะสมแล้ว จากนั้นจึงดูค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับแคมเปญแต่ละรายการในคอลัมน์สุดท้ายของตาราง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว