Kontrollér kostnadene ved månedlig fakturering

Når du er godkjent og kan bruke månedlig fakturering, innvilges du en kredittgrense. Ut fra dette beløpet kan du beregne det høyeste beløpet du kan bruke som gjennomsnittlig dagsbudsjett. Det kan være lurt å gjøre dette om du vil fordele kampanjekostnadene over en bestemt tidsperiode. Slik bruker du et dagsbudsjett:

Eksempel

Tenk deg at du har en Google Ads-konto med to kampanjer, og at du ønsker å bruke totalt NOK 100 000 i løpet av den aktuelle måneden (30 dager). For å være sikker på at beløpet varer måneden ut, må du først avgjøre hvor mye du vil bruke på hver enkelt kampanje. I dette tilfellet ønsker du å bruke NOK 75 000 på kampanje 1 og NOK 25 000 på kampanje 2. For å finne det gjennomsnittlige dagsbudsjettet må du dele hvert beløp på 30:

NOK 75 000 / 30 = NOK 2500

NOK 25 000 / 30 = NOK 833,30

Med denne formelen er det gjennomsnittlige dagsbudsjettet du tilordner kampanje 1 og kampanje 2, på henholdsvis NOK 2500 og NOK 833,30.

Husk at hvis du ønsker å bruke NOK 100 000 per måned, og du har 30 dager på deg til å betale fakturaen, må du ha en kredittgrense på minst NOK 200 000. Hvorfor? Etter den første måneden har du brukt NOK 100 000 av kredittgrensen. Innen du har betalt fakturaen (dvs. etter 30 dager), har du derfor brukt ytterligere NOK 100 000 hos Google for den påfølgende måneden. Det er derfor kredittgrensen din må være på minst NOK 200 000.

De daglige kostnadene for kampanjen din kan gå litt over eller under det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt, men det maksimale beløpet du kan bli belastet med for en kampanje, er det gjennomsnittlige dagsbudsjettet multiplisert med antallet dager i den aktuelle perioden. Dette kalles budsjettoverskridelse.

Når du angir kampanjebudsjettene dine, må du huske at kredittgrensen må dekke alle kontokostnadene, deriblant følgende:

  • De daglige kostnadene som påløper i kontoen og ikke er fakturert ennå.
  • kostnader som er fakturert, men som du ikke har betalt ennå
  • kostnader som påløper i kontoen mens betalingen for forrige måned blir behandlet (et minimum på flere dager)

Hvis du ikke bruker opp det gjennomsnittlige dagsbudsjettet hver dag, kan de månedlige kostnadene bli lavere enn du forventer Det er derfor lurt å sjekke kostnadene med jevne mellomrom, i fall du vil øke budet ditt.

Du kan se kostnadene som er påløpt, på Kampanjer-siden. Pass på at du angir datoperioden slik at den omfatter et passende tidsrom, og finn så de påløpte kostnadene for hver kampanje i den siste kolonnen i tabellen.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt