Kontrollér kostnadene ved månedlig fakturering

Når du har blitt godkjent for månedlig fakturering, innvilges du en kredittgrense. Med dette beløpet kan du regne deg frem til det høyeste beløpet du kan ha som dagsbudsjett. Det kan være lurt å gjøre dette om du vil fordele kampanjekostnadene dine over en bestemt tidsperiode. Slik bruker du et dagsbudsjett:

Eksempel

Tenk deg at du har en Google Ads-konto med to kampanjer, og at du ønsker å bruke totalt NOK 80 000 i løpet av en måned på tretti dager. For å være sikker på at beløpet varer hele måneden, må du først bestemme deg for hvor mye du ønsker å bruke på hver enkelt kampanje. I dette tilfellet ønsker du å bruke NOK 60 000 på kampanje 1 og NOK 20 000 på kampanje 2. For å beregne dagsbudsjettet ditt, deler du hvert beløp på 30:

75 000 kr / 30 = 2 500 kr

25 000 kr / 30 = 833,30 kr

Ved å følge denne formelen tilordner du et dagsbudsjett på NOK 20000 til kampanje 1 og et dagsbudsjett på NOK 666,66 til kampanje 2.

Husk at hvis du ønsker å bruke NOK 80 000 per måned, og du har 30 dager på deg til å betale fakturaen, må kredittgrensen være minst NOK 160 000. Hvorfor? Etter den første måneden har du brukt NOK 80 000 av kredittgrensen. Så innen du har betalt fakturaen (dvs. etter 30 dager), har du derfor brukt ytterligere NOK 80 000 hos Google for den påfølgende måneden. Det er derfor kredittgrensen din må være på minst NOK 160 000.

De daglige kostnadene for kampanjen din kan ligge litt over eller under dagsbudsjettet ditt, men for den aktuelle kampanjen blir du ikke belastet for mer enn dagsbudsjettet multiplisert med antallet dager i den aktuelle perioden. Dette kalles budsjettoverskridelse.

Når du angir kampanjebudsjettene dine, må du huske at kredittgrensen må dekke alle kontokostnadene, deriblant følgende:

  • De daglige kostnadene som påløper i kontoen og ikke er fakturert ennå.
  • kostnader som er fakturert, men som du ikke har betalt ennå
  • Kostnader som påløper i kontoen mens betalingen for forrige måned blir behandlet (et minimum på flere dager).

Hvis du ikke bruker opp dagsbudsjettet hver dag, kan de månedlige kostnadene bli lavere enn forventet. Det er derfor lurt å sjekke kostnadene med jevne mellomrom, i fall du vil øke budet ditt.

Du kan se kostnadene som er påløpt, på Kampanjer-siden. Pass på at du angir datoperioden slik at den omfatter et passende tidsrom, og finn så de påløpte kostnadene for hver kampanje i den siste kolonnen i tabellen.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt