Kuupõhise arvelduse kulude haldamine

Kui olete saanud loa kuupõhise arvelduse kasutamiseks, määratakse teile krediidilimiit. Selle summa abil saate arvutada maksimaalse summa, mida võite kasutada päevaeelarvena. See on hea viis kampaania kulude jaotamiseks teatud ajavahemikule. Seda saab teha järgmiselt.

Näide

Oletame, et teil on kahe kampaaniaga Google Adsi konto ja soovite 30-päevase kuu jooksul kulutada kokku 10 000 eurot. Tagamaks selle, et 10 000 eurost piisab kogu kuuks, otsustage kõigepealt, kui palju soovite kummalegi kampaaniale kulutada. Oletame, et soovite eraldada 7500 eurot 1. kampaaniale ja 2500 eurot 2. kampaaniale. Päevaeelarve arvutamiseks jagage kumbki summa 30-ga.

7500 eurot / 30 = 250 eurot

2500 eurot / 30 = 83,33 eurot

Seda valemit järgides määrate 1. kampaania päevaeelarveks 250 eurot ja 2. kampaania päevaeelarveks 83,33 eurot.

Pidage meeles, et kui soovite kuus kulutada 10 000 eurot ja teil on arve tasumiseks 30 päeva, peab teie krediidilimiit olema vähemalt 20 000 eurot. Miks? Pärast esimest kuud olete oma krediidilimiidist kasutanud 10 000 eurot. Seega olete arve tasumise ajaks (s.t 30 päeva pärast) kulutanud Google’is veel 10 000 eurot teise kuu eest. Sellepärast peab krediidilimiit olema vähemalt 20 000 eurot.

Teie kampaania päevased kulud võivad minna veidi üle päevaeelarve või jääda alla selle, kuid teile ei esitata kampaania eest suuremat arvet kui päevaeelarve korrutatuna selle perioodi päevade arvuga. Seda nimetatakse üleedastuseks.

Kampaania eelarvete seadmisel pidage meeles, et teie krediidilimiit peab katma kõik teie konto kulud, sh järgmised.

  • Teie konto(de)le iga päev kogunenud kulud, mille eest pole teile arvet esitatud.
  • Kulud, mille kohta olete arve saanud, kuid pole neid veel tasunud.
  • Kulud, mis kogunevad teie kontole eelmise kuu makse töötlemise ajal (võtab vähemalt mitu päeva).

Kui te oma päevaeelarvet iga päev ei kuluta, võivad teie igakuised kulud oodatust väiksemad olla. Seetõttu on kasulik kulusid regulaarselt kontrollida juhuks, kui soovite pakkumist suurendada.

Kogunenud kulusid saate vaadata lehel Kampaaniad. Määrake sobiliku perioodi kuupäevavahemik ja vaadake iga kampaania kogunenud kulusid tabeli viimasest veerust.

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse