Kjør betalinger i kontoer med månedlig fakturering

De fleste annonsører som bruker månedlig fakturering, kan betale per sjekk eller bankoverføring. De aktuelle alternativene kan imidlertid variere fra land til land. Du betaler ingen gebyrer for å bruke månedlig fakturering, som i prinsippet er en kredittgrense du gis når du søker om å få bruke denne betalingsmåten. I denne artikkelen ser vi nærmere på fremgangsmåten du følger når du skal utføre en betaling. I tillegg gir vi deg noen tips som kan sikre at betalingen din gjennomføres så raskt og presist som mulig.

Før du begynner

 • Ha fakturaen tilgjengelig. På den fremgår de aktuelle betalingsalternativene og bankdetaljene (nederst).
 • Husk at du ved betaling alltid må oppgi Google-fakturanummeret (ikke nummeret på fakturaen med lokal moms) og kreditnotanummeret for å fremskynde denne prosessen. Hvis du ikke oppgir slik informasjon når du kjører en betaling, kan innbetalingen bli brukt til å dekke de eldste belastningene i kontoen din først. Pass på at du legger ved dokumentasjon på kildeskatt (der dette er aktuelt), og opplys om hvilken faktura dokumentasjonen er forbundet med.
 • Hvis du har spørsmål om fakturanumre eller behandling av betalinger, kan du sende en e-post til adressen du ser på fakturaen.

Når skal du betale?

Du betaler i henhold til vilkårene du godtar når du registrerer deg for månedlig fakturering, der det fremgår hvor mange dager du har på deg for å betale fakturaen.

Betaling med bankoverføring

 1. Logg på nettbanken din for å kjøre betalingen.
 2. Oppgi opplysningene nedenfor i feltet for tilleggsinformasjon:
  • relevante fakturanumre og eventuelle kredittnotanumre
  • ID-en for betalingsprofilen
  • kundenavn
 3. Oppgi alle relevante fakturanumre og eventuelle kreditnotanumre i feltet for tilleggsinformasjon i skjemaet for elektroniske betalinger.
  Eksempel: 3400000001 / 3400000002 / 3500000003 / 3300000009
 4. Hvis du ikke får plass til alle fakturanumrene i dette skjemaet, kan du følge denne fremgangsmåten:
  • Samme dag som du kjører bankoverføringen, må du sende en e-post til e-postadressen som fremgår på Google-fakturaen din, eller til faktureringsansvarlig (der dette er aktuelt).
  • Skriv inn «Remittance [navnet på bedriften din] [totalbeløpet]».
  • Oppgi alle relevante fakturanumre (og eventuelle kredittnotanumre) samt de respektive betalingsbeløpene i e-postens brødtekst. Pass på at du legger ved dokumentasjon på kildeskatt (der dette er aktuelt), og opplys om hvilken faktura dokumentasjonen er forbundet med.

Vær oppmerksom på følgende

Banken din har kanskje gitt feltet for tilleggsinformasjon et annet navn enn «Tilleggsinformasjon», for eksempel «Varsel», «Referanse» eller «Beskrivelse».

Betaling med sjekk

 1. Oppgi fakturanumrene og eventuelle kreditnotanumre på baksiden av sjekken.
  • Hvis du betaler flere fakturaer og det ikke er nok plass til å oppgi alle på sjekken, legger du ved et eget ark der du oppgir alle faktura- og kreditnota-numrene med tilhørende beløp som skal betales.
 2. Send sjekken til adressen som er oppgitt nederst på Google-fakturaen.

Betaling med sjekk utenfor USA

 • Bruk e-postadressen som er oppgitt på Google-fakturaen, og send en e-post samme dag som du postlegger sjekken.
 • I emnefeltet skriver du «Remittance [firmanavnet ditt] [totalt beløp]».
 • I meldingsfeltet oppgir du fakturanumrene og eventuelle kreditnotanumre med tilhørende beløp som skal betales.

Eksempel:

Faktura/kreditnota Beløp
3400000001 1 000,00 kr
3400000002 2 000,01 kr
3500000003 3 000,02 kr
3300000009 –500,09 kr

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt