Vytváření a správa chytrých obsahových kampaní

Chytré obsahové kampaně automatizují a poté optimalizují cílení, nabízení cen a reklamy. Díky strojovému učení společnosti Google může chytrá obsahová kampaň automaticky vyhledávat nové i stávající zákazníky, nastavovat pro ně správné nabídky a vytvářet poutavé reklamy, které se přizpůsobí libovolné obrazovce nebo reklamnímu prostoru na webu a v aplikacích. Inzerenti, kteří chytré obsahové kampaně používají, docílí ve srovnání se svými ostatními obsahovými kampaněmi vyššího počtu konverzí při stejné ceně za akci (v průměru o 20 %).

Chytré obsahové kampaně kombinují vaše podklady (nadpisy, obrázky apod.) a vytvářejí z nich responzivní obsahové reklamy. Ty se nyní v Obsahové síti používají jako výchozí typ (nahradily responzivní reklamy).Umí se dokonce přetransformovat na nativní reklamy, které se dokonale přizpůsobí vzhledu a celkové atmosféře hostitelského webu. Reklamy se postupně optimalizují podle toho, co přináší konverze. Přečtěte si další informace o tom, jak fungují nativní reklamy.

V tomto článku se dozvíte, jak se chytré obsahové kampaně vytvářejí a spravují. Přečtěte si další informace o chytrých obsahových kampaních. Nyní máte možnost používat chytré obsahové kampaně s platbami za konverze. Další informace najdete zde.

Než začnete

 • Nastavte si měření konverzí a zkontrolujte, jestli splňujete požadavky na způsobilost týkající se konverzí. Abyste mohli chytrou obsahovou kampaň vytvořit, musíte mít za posledních 30 dní na kontě nejméně 50 konverzí (ve standardních obsahových kampaních) nebo 100 konverzí (v kampaních ve vyhledávání).
 • Zkontrolujte, zda na svém účtu máte na každý den dostatečné prostředky ve výši alespoň dvojnásobku vaší nabídky cílové CPA.
 • Shromážděte podklady k reklamě (nadpisy, popisy, obrázky nebo loga).
Další ovládací prvky, které máte k dispozici: 
I když je cílení v chytrých obsahových kampaních automatické, díky dalším ovládacím prvkům budete mít v Google Ads kontrolu nad tím, kde se budou vaše reklamy zobrazovat. Můžete vytvořit vyloučení umístění na úrovni účtu a zabránit tak zobrazování reklam na konkrétních webech. Také můžete vytvořit vyloučení kategorií webů nebo obsahu.

Několik tipů, pokud používáte remarketing:

Pokud váš stávající remarketing není příliš složitý (obsahuje například jen jeden seznam uživatelů), můžete místo konkrétně zaměřené remarketingové kampaně použít chytrou obsahovou kampaň. Tento typ totiž remarketing již obsahuje. Můžete ji dokonce propojit se informačním kanálem a aktivovat tak dynamický remarketing.

Pokud jste již ve svém účtu zdroj nastavili, automaticky se s chytrou obsahovou kampaní při jejím spuštění propojí. Nezapomínejte, že chytré obsahové kampaně nepodporují cílení na publikum nebo seznam uživatelů.

Přečtěte si další informace o informačních kanálech pro responzivní obsahové reklamy.

Pokyny

Krok 1. Plánování – určení struktury chytrých obsahových kampaní

Při vytváření struktury chytrých obsahových kampaní se řiďte těmito pokyny:

 • Jestliže ke každé kampani potřebujete samostatný rozpočet, vytvořte je samostatně.
 • Vytvořte si v rámci chytré obsahové kampaně samostatné reklamní sestavy pro různé produktové řady nebo služby.
 • V těchto sestavách pak vytvořte samostatné responzivní obsahové reklamy, abyste zkombinovali podklady, které se vzájemně dobře doplňují.

Krok 2. Plánování – určení hodnoty konverze

Výši nabídky určete podle toho, kolik jste za jednotlivé konverze ochotni zaplatit. Jestliže se například zaměříte na získávání potenciálních zákazníků, měla by nabídka CPA vycházet z toho, jakou hodnotu má každý nový zákazník pro vaši firmu; pokud je vaším cílem generovat prodeje, měla by se zakládat na hodnotě každé nové objednávky. Obecně platí:

 1. Stanovte, jakou má konverze hodnotu.
 2. Podle hodnoty konverze pak určete, kolik jste vlastně ochotni za konverzi zaplatit.

Příklad: Prodáváte-li boty za 1250 Kč za pár a očekáváte, že si pár bot zakoupí každý desátý zákazník, měli byste si nastavit cílovou CPA na 125 Kč.

Jestliže hledáte potenciální zákazníky pro své lázeňské služby a z každého máte průměrný zisk 125 Kč, můžete u každého získaného potenciálního zákazníka nastavit nabídku CPA na 25 Kč.

Výše uvedené hodnoty se samozřejmě budou v různých oborech lišit. Vyzkoušejte různé nabídky pohybující se kolem částky, kterou chcete zaplatit, a průběžně je upravujte podle toho, co funguje nejlépe.

Další informace o strategii nabídek Cílová CPA

Krok 3: Vytvoření kampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Nová kampaň
 4. Vyberte si z těchto cílů: Potenciální zákazníci, Prodej nebo Návštěvnost webu. (Pokud informace v tomto článku neodpovídají vašemu zobrazení, je možné, že máte nastavenou jinou verzi cílů. Informace o své verzi najdete v tomto článku.)
 5. Jako typ kampaně zvolte Obsahová síť.
 6. Vyberte možnost Chytrá obsahová kampaň.
 7. Klikněte na Pokračovat.
 8. Vyberte pro kampaň geografické a jazykové cílení.
 9. Zadejte denní rozpočet a nabídku CPA.
 10. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 11. Klikněte na Další nastavení.
 12. Klikněte na rozbalovací nabídku v části Dynamické reklamy.
  • Tato rozbalovací nabídka ve výchozím nastavení obsahuje možnost Chybí zdroj dat.
 13. Zaškrtněte políčko vedle položky Použít u personalizovaných reklam zdroj dat.
 14. Z rozbalovací nabídky vyberte příslušný zdroj dat.
 15. Klikněte na Uložit.
Poznámka: V případě potřeby zkontrolujte, zda je chytrá obsahová kampaň propojená se správným dynamickým zdrojem. Přečtěte si další informace o zdrojích pro responzivní reklamy.

Krok 4: Vytvoření responzivních obsahových reklam

Responzivní obsahové reklamy jsou novým výchozím typem reklamy v chytrých obsahových kampaních. Usnadňují zobrazování vašich reklam v Obsahové síti. Tyto reklamy se vytvářejí z podkladů a automaticky přizpůsobují svou velikost, vzhled a formát dostupnému reklamnímu prostoru. Stačí připravit podklady (včetně log, nadpisů, obrázků a popisů) a Google pak na základě dostupného reklamního prostoru reklamy začne generovat automaticky. Využití podkladů je optimalizováno, aby reklamy dosahovaly co nejlepších výsledků. Responzivní obsahové reklamy se umí přizpůsobit prakticky jakékoli délce textu či velikosti obrázku. Dokonce se mohou zobrazit i v nativním formátu daného webu.

Když vytváříte dynamické responzivní obsahové reklamy prostřednictvím připojení zdroje dat k dané reklamě (a chytré obsahové kampani), nezapomeňte na tyto skutečnosti:

 • Pokud do zdroje uvedete formátovanou cenu, použije se místo předpony ceny, kterou jste zadali v Google Ads při vytváření reklamy.
 • Tyto reklamy se zobrazují v různých velikostech a obrázky z dynamického zdroje se některým velikostem nedokáží přizpůsobit. Proto se v některých případech nemusí použít.
 • Produkty zobrazené v náhledu slouží pouze jako ukázky. Zkontrolujte, zda jsou vaše zdroje dat v souladu se zásadami personalizované inzerce. 
 • Google může kvůli zvýšení výkonu zobrazovat u relevantních produktů značky určené inzerentům z řad maloobchodníků, např. novinka, nejžádanější nebo sleva. Tyto značky se zobrazují automaticky na základě statistik produktů ze zdroje dat. Další informace
 • Při zobrazování reklam se nemusí využít všechny podklady. V některých případech se reklamy mohou zobrazit bez obrázků, aby se v rámci Obsahové sítě zvýšil jejich zásah.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na navigačním panelu vlevo vyberte Obsahové kampaně.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření.
 4. Klikněte na modré tlačítko plus .
 5. Vyberte možnost Responzivní obsahová reklama.
 6. Vyberte reklamní sestavu. Chcete-li, aby vaše responzivní obsahové reklamy podporovaly dynamický remarketing, musí být reklamní sestava nebo její kampaň připojena ke zdroji dat.
 7. Přidejte a uložte obrázky. Chcete-li mít k dispozici všechny formáty reklam, bez obrázků se neobejdete.  Doporučujeme nahrát více různých podkladů. Pro Google je pak jednodušší reklamy optimalizovat. Můžete nahrát až 15 marketingových obrázků a pět log. Můžete oříznout jeden obrázek do formátu na šířku i do čtverce nebo přidat dva různé obrázky pro obě varianty poměru stran. Obrázky lze nahrát z počítače, zkopírovat z webu nebo vybrat z volně dostupné profesionální fotobanky. Také si můžete vybrat z nedávno použitých.
  • Na šířku. Pokud chcete nahrát obrázek ve formátu na šířku, měl by mít poměr stran 1,91 : 1 a velikost alespoň 600 × 314. Maximální velikost souboru je 5 MB.
  • Čtverec. Pokud chcete nahrát obrázek ve čtvercovém formátu, měl by mít poměr stran 1 : 1 a velikost alespoň 300 × 300. Maximální velikost souboru je 5 MB.
  • Logo (volitelné). Pokud chcete nahrát logo, mělo by být čtvercové (1 : 1) o velikosti alespoň 128 × 128. Doporučená velikost je 1200 × 1200. Nejlepšího vykreslení dosáhnete, pokud přidáte i logo ve formátu na šířku (4 : 1) o velikosti alespoň 512 × 128. Doporučená velikost je 1200 × 300. Pozadí by mělo být pokud možno průhledné, ale pouze v případě, že je logo umístěno uprostřed. Maximální velikost souboru je 5 MB.
  • Šetřete textem. Text by neměl překrývat více než 20 % obrázku. Poznámka: U některých reklamních prostorů může dojít k horizontálnímu oříznutí obrázku (až o 5 % na každé straně).
 8. Vyplňte informace o reklamě. V responzivních obsahových reklamách můžete vytvořit a následně používat více nadpisů a popisů. U všech kategorií níže můžete nahrát více verzí:
  • Vytvořte krátký nadpis (jeden až pět nadpisů v délce maximálně 30 znaků). Krátký nadpis je první řádek reklamy a zobrazí se v případě, že dlouhý nadpis se do vymezeného reklamního prostoru nevejde. Krátké nadpisy se mohou zobrazovat s popisem nebo bez něj.
  • Vytvořte dlouhý nadpis (maximálně 90 znaků). Dlouhý nadpis je první řádek textu reklamy a zobrazí se (místo krátkého nadpisu) v případě, že je vymezený reklamní prostor dostatečně velký. Dlouhé nadpisy se mohu zobrazovat s popisem nebo bez něj. Poznámka: Při vykreslování v reklamě bude délka dlouhého nadpisu záviset na webu, na kterém se zobrazuje. Pokud dojde k jeho zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
  • Vytvořte popis (jeden až pět popisů). Popis doplňuje nadpis a vyzývá uživatele k určité akci. Může mít až 90 znaků a zobrazí se pod nadpisem (krátkým nebo dlouhým). Poznámka: Délka vykresleného popisu bude záviset na webu, na kterém se zobrazuje. Pokud dojde ke zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
  • Název firmy je název vašeho podniku nebo značky.
  • Na cílovou URL budou uživatelé přesměrováni, když kliknou na reklamu.
  • Volitelné: V nabídce rozšířených možností adresy URL k ní přidejte měřicí nebo vlastní parametry.
  • Volitelné: Klikněte na položku DALŠÍ MOŽNOSTI a vyberte Text výzvy k akci. V rozbalovací nabídce vlevo vyberte jazyk a v nabídce vpravo konkrétní text výzvy k akci.  
  • U dynamických responzivních reklam můžete zadat propagační text (například „Doručení zdarma do dvou dnů“) a předponu ceny.
 9. Prohlédněte si náhledy nejoblíbenějších velikostí a formátů vašich potenciálních reklam. Vzhledem k tomu, že se responzivní obsahové reklamy umí přizpůsobit prakticky jakémukoli reklamnímu prostoru v Obsahové síti, mohou mít tisíce různých rozvržení.
 10. Klikněte na Uložit.
 11. S hodnocením výkonu reklamy začněte nejdříve týden poté, co byla schválena. Před uplynutím této doby nebudou údaje úplné.

Pokud byste chtěli vytvořit druhou sadu kombinací podkladů, můžete později vytvořit novou reklamu. Podklady ke konkrétní reklamě jsou vzájemně zaměnitelné pouze v ní.

Krok 5: Optimalizace konverzí systémem

U chytrých obsahových kampaní může nějakou dobu trvat, než dosáhnou požadovaného rozsahu a stabilizují se. Závisí to na počtu konverzí – obvykle platí, že čím víc jich je, tím je optimalizace rychlejší. Nechte systém zjistit, které podklady a strategie fungují nejlépe. Pokud vaše kampaň získává několik konverzí denně, může to trvat přibližně dva týdny. Obecně je vhodné počkat přibližně na 40 až 50 konverzí, ne však v případě, kdy konverze nemáte vůbec žádné. V takové situaci můžete zkusit zvyšovat nabídku cílové CPA, dokud konverze nezačnete získávat.

Krok 6: Kontrola výkonu a výsledků v přehledu podkladů

Výkon a výsledky zkontrolujete takto:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Kampaně.
 2. Kliknutím na název své chytré obsahové kampaně zobrazte přehled výsledků jednotlivých podkladů.

Poměrné rozdělení výsledků podkladů na nejlepší, dobré a nízké vychází z toho, jak dobře získávají konverze. Stav Čeká znamená, že podklad dosud nebyl zkontrolován a schválen, stav Učení zase vyjadřuje, že systém stále shromažďuje data.

Krok 7: Využití přehledu podkladů pro drobné postupné změny

Po kontrole přehledu podkladů k nové kampani se můžete rozhodnout, že podklady se špatnými výsledky odstraníte a nahradíte jinými, které se podobají podkladům s nejlepším výkonem. Až tyto podklady vygenerují údaje o výkonu umožňující hodnocení (což může trvat až dva týdny), můžete podklady se špatnými výsledky opět odstranit.

Poklady jsou hodnoceny vůči sobě navzájem. Nemělo by vás překvapit, že i drobné změny mohou způsobit, že podklady dříve hodnocené jako „dobré“ mají nyní nízké hodnocení (i přes to, že se jejich absolutní výkon nezměnil).

Důležité upozornění: Nedělejte v kampani velké a rozsáhlé změny. Vyhnete se tak výkyvům a zlepšíte optimalizaci.

Další informace o správě responzivních obsahových reklam

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory