Integrerte annonser: definisjon

Integrerte annonser får det samme formatet eller den samme stilen som nettstedet de vises på, for at brukerne skal få en sømløs opplevelse.

Responsive annonser kan vises i bilde- eller tekstformater. Annonsene får automatisk de samme egenskapene som utgiverens nettsted, uten at annonsøren må foreta seg noe.

Om responsive annonser
Lag responsive annonser for Displaynettverket

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt