Nativni oglasi: definicija

Nativni oglasi preuzimaju format ili stil web-lokacije na kojoj se prikazuju u svrhu besprijekornog korisničkog doživljaja.

Responzivni oglasi mogu se prikazivati u slikovnim ili tekstualnim formatima. Automatski preuzimaju karakteristike web-lokacije izdavača, a oglašivač ne mora poduzimati nikakve dodatne radnje.

O responzivnim oglasima
Izrada responzivnog oglasa za prikazivačku mrežu

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false
false
false