Nativni oglasi: definicija

Nativni oglasi preuzimaju format ili stil web-lokacije na kojoj se prikazuju u svrhu besprijekornog korisničkog doživljaja.

Responzivni oglasi mogu se prikazivati u slikovnim ili tekstualnim formatima. Automatski preuzimaju karakteristike web-lokacije izdavača, a oglašivač ne mora poduzimati nikakve dodatne radnje.

O responzivnim oglasima
Izrada responzivnog oglasa za prikazivačku mrežu

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?