Vytvoření responzivní obsahové reklamy

Poznámka: Od léta 2018 se v novém prostředí Google Ads začnou responzivní obsahové reklamy používat jako nový výchozí typ reklam pro Obsahovou síť. Tyto reklamy mají všechny funkce responzivních reklam, umožňují nahrát více verzí každého typu podkladu a dávají vám větší kontrolu nad reklamami. Pokud responzivní reklamy používáte, budete vyzváni, abyste je uložili jako responzivní obsahové reklamy. 

Responzivní obsahové reklamy usnadňují zobrazování reklam v Obsahové síti. Tyto reklamy se vytvářejí z podkladů a automaticky přizpůsobují svou velikost, vzhled a formát dostupnému reklamnímu prostoru. Stačí připravit podklady, jako jsou loga, nadpisy, obrázky, videa a popisy, a Google pak na základě dostupného reklamního prostoru začne reklamy generovat automaticky. Vaše podklady přitom kombinuje tak, aby reklamy dosahovaly co nejlepších výsledků. Responzivní obsahové reklamy se umí přizpůsobit prakticky jakékoli délce textu či velikosti obrázku. Dokonce se mohou zobrazit i v nativním formátu daného webu.

V tomto článku se dočtete, jak responzivní obsahové reklamy vytvořit. Obecné informace o tomto typu reklam najdete v článku Responzivní obsahové reklamy.

Než začnete

Vytváříte-li dynamické responzivní obsahové reklamy prostřednictvím připojení zdroje dat k dané reklamě (či kampani), nezapomeňte na tyto skutečnosti:

 • Pokud do zdroje uvedete formátovanou cenu, použije se namísto předpony ceny, kterou jste zadali v Google Ads při vytváření reklamy.
 • Tyto reklamy se zobrazují v různých velikostech a obrázky z dynamického zdroje se některým velikostem nedokáží přizpůsobit. Proto se v některých případech nemusí použít.
 • Produkty zobrazené v náhledu slouží pouze jako ukázky. Zkontrolujte, zda vaše zdroje dodržují zásady pro personalizovanou reklamu. 
 • Google může kvůli zvýšení výkonu zobrazovat u relevantních produktů značky určené inzerentům z řad maloobchodníků, např. „novinka“, „nejžádanější“ nebo „sleva“. Tyto značky se zobrazují automaticky na základě statistik produktů ze zdroje dat. Další informace najdete zde.
 • Při zobrazování reklam se nemusí využít všechny podklady. V některých případech se reklamy mohou zobrazit bez obrázků, aby se v rámci Obsahové sítě zvýšil jejich zásah.
 

Postup vytvoření responzivních obsahových reklam

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na navigačním panelu vlevo vyberte Obsahové kampaně.
 3. V nabídce stránek vlevo pak klikněte na Reklamy a rozšíření.
 4. Klikněte na modré tlačítko plus .
 5. Vyberte možnost Responzivní obsahová reklama.
 6. Vyberte reklamní sestavu. Chcete-li, aby vaše responzivní obsahové reklamy podporovaly dynamický remarketing, musí být reklamní sestava nebo její kampaň připojena ke zdroji dat.
 7. Přidejte a uložte obrázky. Chcete-li mít k dispozici všechny formáty reklam, bez obrázků se neobejdete.  Doporučujeme nahrát více různých podkladů. Pro Google je pak jednodušší reklamy optimalizovat. Můžete nahrát až 15 marketingových obrázků a pět log. Můžete oříznout jeden obrázek do formátu na šířku i do čtverce nebo přidat dva různé obrázky pro obě varianty poměru stran. Obrázky lze nahrát z počítače, zkopírovat z webu nebo vybrat z volně dostupné profesionální fotobanky. Také si můžete vybrat z nedávno použitých.
  • Na šířku. Pokud chcete nahrát obrázek ve formátu na šířku, měl by mít poměr stran 1,91 : 1 a velikost alespoň 600 × 314. Maximální velikost souboru je 5120 kB.
  • Čtverec. Pokud chcete nahrát obrázek ve čtvercovém formátu, měl by mít poměr stran 1 : 1 a velikost alespoň 300 × 300. Maximální velikost souboru je 5120 kB.
  • Logo (volitelné). Pokud chcete nahrát logo, mělo by být čtvercové (1 : 1) o velikosti alespoň 128 × 128. Doporučená velikost je 1200 × 1200. Nejlepšího vykreslení dosáhnete, pokud přidáte i logo ve formátu na šířku (4 : 1) o velikosti alespoň 512 × 128. Doporučená velikost je 1200 × 300. Pozadí by mělo být pokud možno průhledné, ale pouze v případě, že je logo umístěno uprostřed. Maximální velikost souboru je 5120 kB.
  • Šetřete textem. Text by neměl překrývat více než 20 % obrázku. Poznámka: U některých reklamních prostorů může být obrázek horizontálně oříznut (až o 5 % na každé straně).
 8. Klikněte na položku Videa pod textem Obrázky a loga.
 9. Ověřte, že video, které chcete zobrazit, bylo nahráno na YouTube. Poté přidejte odkazy na YouTube vyhledáním videa nebo zkopírováním jeho URL z YouTube. Pokud zvolíte možnost nahrání, mějte na paměti, že preferovaná délka videa (doporučené poměry stran jsou 16:9, 1:1, 4:3, 9:16) je 30 a méně sekund. V reklamě jsou povoleny pouze odkazy na videa na YouTube.
 10. Vyplňte informace o reklamě. V responzivních obsahových reklamách můžete vytvořit a následně používat více nadpisů a popisů. U všech kategorií níže můžete nahrát více verzí:
  1. Vytvořte krátký nadpis (jeden až pět nadpisů v délce maximálně 30 znaků). Krátký nadpis je první řádek reklamy a zobrazí se v případě, že dlouhý nadpis se do vymezeného reklamního prostoru nevejde. Krátké nadpisy se mohou zobrazovat s popisem nebo bez něj.
  2. Vytvořte dlouhý nadpis (maximálně 90 znaků). Dlouhý nadpis je první řádek textu reklamy a zobrazí se (místo krátkého nadpisu) v případě, že je vymezený reklamní prostor dostatečně velký. Dlouhé nadpisy se mohu zobrazovat s popisem nebo bez něj. Poznámka: Při vykreslování v reklamě bude délka dlouhého nadpisu záviset na webu, na kterém se zobrazuje. Pokud dojde k jeho zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
  3. Vytvořte popis (jeden až pět popisů). Popis doplňuje nadpis a vyzývá uživatele k určité akci. Může mít až 90 znaků a zobrazí se pod nadpisem (krátkým nebo dlouhým). Poznámka: Délka vykresleného popisu bude záviset na webu, na kterém se zobrazuje. Pokud dojde ke zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
  4. Název firmy je název vašeho podniku nebo značky.
  5. Na cílovou URL budou uživatelé přesměrováni, když kliknou na reklamu.
  6. Volitelné: V nabídce rozšířených možností adresy URL k ní přidejte měřicí nebo vlastní parametry.
  7. Volitelné: Klikněte na položku DALŠÍ MOŽNOSTI a vyberte Text výzvy k akci. V rozbalovací nabídce vlevo vyberte jazyk a v nabídce vpravo konkrétní text výzvy k akci.  
  8. U dynamických responzivních reklam můžete volitelně zadat propagační text (např. „doprava do dvou dnů zdarma“) a předponu ceny.
 11. Prohlédněte si náhledy nejoblíbenějších velikostí a formátů vašich potenciálních reklam. Vzhledem k tomu, že se responzivní obsahové reklamy umí přizpůsobit prakticky jakémukoli reklamnímu prostoru v Obsahové síti, mohou mít tisíce různých rozvržení.
 12. Klikněte na Uložit.
 13. S hodnocením výkonu reklamy začněte nejdříve týden poté, co byla schválena. Před uplynutím této doby nebudou údaje úplné.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory