Om datadriven attribution

Innan kunder köper något eller gör något annat värdefullt på din webbplats kanske de gör flera sökningar och klickar på flera av dina annonser. Normalt tillskrivs kundens senaste annonsklick konverteringen. Men var det verkligen den annonsen som fick dem att bestämma sig för att välja ditt företag?

Med datadriven attribution tillskrivs värdet av konverteringen baserat på hur användare söker efter ditt företag och blir dina kunder. Data från ditt konto används för att avgöra vilka annonser, sökord och kampanjer som har störst effekt på dina affärsmål. Du kan använda datadriven attribution för webbplats- och Google Analytics-konverteringar från kampanjer i söknätverket. 

I den här artikeln beskriver vi datadriven attribution och vilka krav som måste vara uppfyllda innan du kan använda den. Om du vill veta mer om attributionsmodeller i allmänhet eller vill veta hur du väljer en attributionsmodell för dina konverteringsåtgärder kan du läsa Om attributionsmodeller.

Fördelar

  • Du kan se vilka sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som effektivast hjälper dig att uppnå dina affärsmål.
  • Du kan optimera din budgivning baserat på faktisk data för ditt konto.
  • Du kan välja rätt attributionsmodell för ditt företag, utan gissningar.

Så fungerar det

Datadriven attribution skiljer sig från de andra attributionsmodellerna genom att konverteringsdata används för att beräkna varje annonsinteraktions faktiska påverkan längs konverteringsvägen. Varje datadriven modell är specifik för den enskilda annonsören.

Datadriven attribution tar hänsyn till alla klick på dina annonser i Googles söknätverk. Genom att jämföra vägarna för kunder som konverterar med vägarna för kunder som inte konverterar, kan modellen identifiera mönster bland de annonsinteraktioner som leder till konverteringar. Det kan finnas vissa steg längs vägen som med större sannolikhet leder en kund vidare till att slutföra en konvertering. Modellen tillskriver sedan dessa värdefulla annonsinteraktioner en större del av konverteringsvärdet.

Det innebär att när du utvärderar konverteringsdata ser du vilka annonser som har störst effekt på dina affärsmål. Och om du använder en automatisk budstrategi för att öka antalet konverteringar använder du den här viktiga informationen för att få fler konverteringar.

Exempel

Du äger en resebyrå i Stockholm och använder konverteringsspårning för att se när kunder köper biljetter på din webbplats. Du har en specifik konverteringsåtgärd för att spåra köp av en cykeltur på Södermalm. Kunder klickar ofta på några av dina annonser innan de bestämmer sig för att köpa en biljett.

Din datadrivna attributionsmodell visar att kunder som först klickar på annonsen Cykeltur i Stockholm och sedan på Cykeltur på Södermalm är mer benägna att köpa en biljett än användare som bara klickar på Cykeltur på Södermalm. Därför tillskriver modellen mer värde till annonsen Cykeltur i Stockholm och tillhörande sökord, annonsgrupper och kampanjer.

Nu när du tittar på dina rapporter har du mer fullständig information om vilka annonser som är mest värdefulla för din verksamhet.

Precis som andra attributionsmodeller som inte använder attribution till senaste klick är den datadrivna modellen endast tillgänglig för sökannonser på google.se och endast för konverteringsåtgärder på webbplatser och i Google Analytics. 

Datakrav

Datadriven attribution kräver en viss mängd data för att skapa en exakt modell för hur konverteringsvärden ska tillskrivas. Därför ser inte alla annonsörer den datadrivna modellen.  Tumregeln är att modellen är tillgänglig om du har fått minst 15 000 klick på Google Sök och en konverteringsåtgärd har fått minst 600 konverteringar under en period på 30 dagar. Vi kan börja förbereda en datadriven modell från det ögonblick du får attributionsdata. När vi har samlat in tillräckligt med data för modellen under 30 dagar i rad ser du informationen i Google Ads. Om du inte har tillräckligt med data kan du inte se ett alternativ för datadriven attribution.

Eftersom data för varje enskild konverteringsåtgärd ligger till grund för om du är kvalificerad för datadriven attribution, kan det hända att du bara ser alternativet för vissa av dina konverteringsåtgärder på webbplatser och i Google Analytics.

När du använder datadriven attribution kan du inte fortsätta använda den här modellen om du får färre än 10 000 klick på Google Sök eller färre än 400 konverteringar för konverteringsåtgärden inom 30 dagar. Du får en varning när informationen faller under denna nivå, och efter 30 dagar av fortsatt låga datamängder övergår konverteringsåtgärden till en linjär attributionsmodell. Om dataminskningen är oväntad bör du kontrollera taggen för konverteringsspårning, statusen på sidan Konverteringsåtgärder, dina konverteringsåtgärder och andra kontoinställningar och se till att allt fungerar som det ska.

Om datadriven attribution inte är tillgänglig för dig erbjuder Google Ads andra attributionsmodeller som inte omfattas av datakrav. Läs mer om attributionsmodeller.

När du prövar datadriven attribution eller en annan ny attributionsmodell (inte senaste klick) rekommenderar vi att du testar modellen först och ser hur den påverkar avkastningen på din investering.

Ställa in datadriven attribution för konverteringarna

Datadriven attribution kräver en viss mängd data för att skapa en exakt modell för hur konverteringsvärden ska tillskrivas. Mer information finns i Datakrav ovan.

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera attributionsmodellen för en befintlig konverteringsåtgärd till datadriven.

  1.  Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2.  Klicka på fliken Verktyg och välj Konverteringar.
  3.  Välj konverteringsåtgärden du vill redigera i tabellen och klicka på Redigera inställningar.
  4.  Klicka på Attributionsmodell och välj sedan Datadriven attribution på rullgardinsmenyn.
  5.  Klicka på Klart och sedan på Spara.
Tips
Om ditt konto är kvalificerat för datadriven attribution kan du även uppdatera attributionsmodellen från attributionsrapporten Översikt, som finns i Verktyg > Attribution.
 
Klicka på bannern Uppgradera till datadriven attribution högst upp på sidan och följ anvisningarna.

Läs mer Bästa metoder när du går över till datadriven attribution

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt