Om databasert attribusjon

Før folk kjøper noe eller utfører en annen verdifull handling på nettstedet ditt, kan de klikke på eller ha interaksjoner med flere av annonsene dine. Vanligvis blir konverteringen i sin helhet tilskrevet den siste annonsen den aktuelle kunden hadde en interaksjon med. Men var det virkelig denne annonsen som gjorde at kunden valgte bedriften din?

Med databasert attribusjon tilskrives det verdi for konverteringer basert på hvor mange personer som har interaksjoner med de ulike annonsene dine og til slutt velger å bli kundene dine. Denne metoden bruker data fra kontoen din for å fastslå hvilke søkeord, annonser og kampanjer har størst innvirkning på forretningsmålene dine. Med databasert attribusjon legges konverteringer på nettstedet, konverteringer fra butikkbesøk og Google Analytics-konverteringer fra Søk (innbefattet Shopping), YouTube og Displaynettverket til grunn.

I denne artikkelen ser vi nærmere på databasert attribusjon samt kravene for å bruke denne modellen. Hvis du vil vite mer om attribusjonsmodeller generelt, eller lære hvordan du velger en attribusjonsmodell for konverteringshandlinger, se Om attribusjonsmodeller.

Fordeler

  • Finn ut hvilke søkeord, annonser, kampanjer og annonsegrupper og kampanjer som er viktigst for at du skal nå forretningsmålene dine.
  • Optimaliser budgivningen basert på resultatdataene i den aktuelle kontoen.
  • Velg den attribusjonsmodellen som helt uten tvil passer best for bedriften din.

Slik fungerer det

Databasert attribusjon skiller seg fra de andre attribusjonsmodellene ved at konverteringsdataene brukes for å beregne det faktiske bidraget fra hver annonseinteraksjon langs konverteringstrakten. Alle databaserte modeller er spesifikke for hver enkelt annonsør.

Med databasert attribusjon tas det høyde for alle interaksjonene – deriblant klikk og videointeraksjoner – med søkeannonsene (innebefattet Shopping-annonser, YouTube-annonsene og bannerannonsene dine i Google Ads. Ved å sammenligne banene til kunder som konverterer, med banene til kunder som ikke gjør det, kan modellen påvise mønstre blant de annonseinteraksjonene som fører til konverteringer. Det kan være visse trinn i sekvensen som har høyere sannsynlighet for at kunden går videre og gjennomfører en konvertering. Modellen gir da mer verdi til disse verdifulle annonseinteraksjonene på kundens vei frem mot en konvertering.

Dette betyr at når du evaluerer konverteringsdata, ser du hvilke annonser som har størst effekt på bedriftens mål. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å generere flere konverteringer, benyttes denne viktige informasjonen i budgivningen slik at du får flere konverteringer.

Eksempel

Du eier et reisebyrå i Bergen, og du bruker konverteringssporing for å registrere tilfeller der kundene kjøper billetter på nettstedet ditt. Du har en spesifikk konverteringshandling som sporer kjøp av turer med Fløibanen. Kundene klikker ofte på flere av annonsene dine før de bestemmer seg for å kjøpe en billett.

Du har en databasert attribusjonsmodell som avdekker at kunder som først klikker på annonsen «Sightseeing Bergen» og senere klikker på «Sightseeing Fløibanen», kjøper billetter oftere enn brukere som bare klikker på «Sightseeing Fløibanen». Modellen favoriserer derfor «Sightseeing Bergen» og tilhørende søkeord, annonsegrupper og kampanjer.

Rapportene dine inneholder nå mer utfyllende informasjon om hvilke annonser som er mest lønnsomme for bedriften din.

Du kan finne mer detaljert informasjon om hvordan databasert attribusjon fungerer, ved å laste ned denne Data-driven attribution methodologyPDF-filen (bare tilgjengelig på engelsk).

Datakrav

Med databasert attribusjon krever vi en viss mengde data for å kunne opprette en nøyaktig modell for hvordan ulike elementer skal tilskrives verdi for konverteringer. Derfor ser ikke alle annonsører databasert attribusjon som alternativ. For at denne modellen skal være tilgjengelig, må du – som en tommelfingerregel – ha minst 3000 annonseinteraksjoner i støttede nettverk og ha oppnådd minst 300 konverteringer i løpet av 30 dager med en konverteringshandling. Vi kan begynne å forberede en databasert modell så fort du innfrir minstekravet til attribusjonsdata. Når vi har samlet inn nok data til modellen i 30 påfølgende dager, kan du se dataene i Google Ads. Hvis du ikke har nok data, vises ikke databasert attribusjon som alternativ.

Ettersom du må ha tilstrekkelig med data om de enkelte konverteringshandlingene for å være kvalifisert for databasert attribusjon, kan denne modellen være et reelt alternativ for enkelte – men ikke alle – konverteringshandlingene.

Når du har begynt å bruke databasert attribusjon, kan du ikke fortsette å bruke denne modellen dersom dataene ikke lenger omfatter minst 2000 annonseinteraksjoner i støttede nettverk eller 200 konverteringer knyttet til den aktuelle konverteringshandlingen i løpet av de siste 30 dagene. Du får et varsel når dataene faller under dette nivået. Hvis datamengden ikke har økt etter 30 dager, brukes det i stedet en lineær attribusjonsmodell for konverteringshandlingen. Hvis datareduksjonen er uventet, bør du sjekke taggen for konverteringssporing, statusen på «Konverteringshandlinger»-siden, innstillingene for konverteringshandlinger og andre kontoinnstillinger for å være sikker på at alt fungerer som det skal.

Hvis databasert attribusjon ikke er tilgjengelig for deg, har Google Ads andre attribusjonsmodeller, som ikke har datakrav. Finn ut mer om attribusjonsmodeller.

Når du prøver databasert attribusjon eller andre nye attribusjonsmodeller som ikke er basert på siste klikk, anbefaler vi at du tester ut modellen først for å se hvilken innvirkning den har på avkastningen din.

Slik kan du konfigurere databasert attribusjon for konverteringer

Med databasert attribusjon krever vi en viss mengde data for å kunne opprette en nøyaktig modell for hvordan ulike elementer skal tilskrives verdi for konverteringer. Du finner mer informasjon om dette under Datakrav ovenfor.

Følg veiledningen nedenfor i hvordan du kan oppdatere attribusjonsmodellen for en eksisterende konverteringshandling til «databasert attribusjon»:

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] og velg Konverteringer.
  3. Velg konverteringshandlingen du ønsker å endre, i tabellen, og klikk så på Endre innstillingene.
  4. Klikk på Attribusjonsmodell, og velg så Databasert attribusjon fra rullegardinmenyen.
  5. Klikk på Lagre og så på Ferdig.
Tips

Hvis kontoen din er kvalifisert for databasert attribusjon, kan du også oppdatere attribusjonsmodellen du bruker, i «Oversikt»-attribusjonsrapporten. Du finner den under Verktøy > Attribusjon.

Klikk på «Oppgrader til databasert attribusjon»-banneret øverst på siden, og følg veiledningen.

Finn ut mer i artikkelen Anbefalte fremgangsmåter for å bytte til databasert attribusjon.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false