Ar datiem pamatots attiecinājums

Pirms pirkuma vai kādas citas vērtīgas darbības veikšanas jūsu tīmekļa vietnē lietotāji var noklikšķināt uz vairākām jūsu reklāmām vai mijiedarboties ar tām. Visa reklāmguvuma vērtība parasti tiek piešķirta pēdējai reklāmai, uz kuras lietotājs noklikšķinājis. Bet vai tiešām šī reklāma pamudināja klientu izvēlēties jūsu uzņēmumu?

Izmantojot ar datiem pamatotu attiecinājumu, reklāmguvumi tiek attiecināti atbilstoši tam, kā lietotāji mijiedarbojas ar dažādām jūsu reklāmām un izlemj kļūt par jūsu klientiem. Šajā modelī tiek izmantoti jūsu konta dati, lai noteiktu, kuras reklāmas, atslēgvārdi un kampaņas visvairāk ietekmē jūsu uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Ar datiem pamatotu attiecinājumu varat izmantot vietnes, veikalu apmeklējumu un Google Analytics reklāmguvumiem, kas iegūti no meklēšanas tīkla kampaņām.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā darbojas ar datiem pamatots attiecinājums, kā arī norādītas tā izmantošanas prasības. Lai uzzinātu vairāk par attiecinājuma modeļiem kopumā un to, kā atlasīt attiecinājuma modeli reklāmguvumu darbībām, lasiet rakstu Par attiecinājuma modeļiem.

Priekšrocības

  • Uzziniet, kuri atslēgvārdi, reklāmas, reklāmu kopas un kampaņas visefektīvāk palīdz sasniegt jūsu uzņēmējdarbības mērķus.
  • Optimizējiet cenu noteikšanu, pamatojoties uz konkrētiem sava konta veiktspējas datiem.
  • Izvēlieties savam uzņēmumam visatbilstošāko attiecinājuma modeli.

Darbības pamatprincipi

Ar datiem pamatots attiecinājums, atšķirībā no citiem attiecinājuma modeļiem, izmanto jūsu reklāmguvumu datus, lai aprēķinātu katras reklāmas mijiedarbības faktisko ieguldījumu visā reklāmguvuma ceļā. Katram reklāmdevējam ir atšķirīgs ar datiem pamatotais modelis.

Ar datiem pamatots attiecinājums ņem vērā visus klikšķus, kas veikti uz jūsu reklāmām pakalpojumā Google meklēšana. Salīdzinot to klientu ceļus, kuri nodrošina reklāmguvumus, ar to klientu ceļiem, kuri nenodrošina reklāmguvumus, šis modelis nosaka kopīgās iezīmes tiem reklāmguvumu mijiedarbības gadījumiem, kuri rada reklāmguvumus. Iespējams, noteiktām darbībām klienta ceļā piemīt lielāka varbūtība, ka tās veicinās reklāmguvuma nodrošināšanu. Pēc tam modelis piešķir lielāku vērtību attiecīgajiem vērtīgajiem reklāmas mijiedarbības gadījumiem klienta ceļā.

Tas nozīmē, ka, novērtējot reklāmguvumu datus, noskaidrosiet, kurām reklāmām ir vislielākā ietekme uz jūsu uzņēmuma mērķiem. Turklāt, ja reklāmguvumu skaita palielināšanai izmantojat automātisko cenu noteikšanas stratēģiju, šī svarīgā informācija tiks izmantota, lai iegūtu vairāk reklāmguvumu.

Piemērs

Jums Rīgā pieder ceļojumu aģentūra, un jūs izmantojat reklāmguvumu uzskaiti, lai uzskaitītu gadījumus, kad klienti jūsu vietnē iegādājas biļetes. Jūs esat iestatījis vienu reklāmguvuma darbību, lai uzskaitītu Vecrīgas velobraucienu pirkumus. Klienti pirms biļešu iegādes nereti noklikšķina uz vairākām jūsu reklāmām.

Ar datiem pamatota attiecinājuma modelis konstatē, ka klienti, kas vispirms noklikšķina uz reklāmas “Velobrauciens pa Vecrīgu” un pēc tam — uz reklāmas “Velobrauciens pa krastmalu”, biežāk veic pirkumus nekā tie lietotāji, kas noklikšķina tikai uz reklāmas “Velobrauciens pa krastmalu”. Tāpēc modelis piešķir lielāku vērtību reklāmai “Velobrauciens pa Vecrīgu” un ar to saistītajiem atslēgvārdiem, reklāmu kopām un kampaņām.

Tādējādi savos pārskatos varat skatīt precīzāku informāciju par to, kuras reklāmas ir visvērtīgākās uzņēmumam.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par to, kā darbojas ar datiem pamatots attiecinājums, lejupielādējiet PDF failu Data-driven attribution methodology(pieejams tikai angļu valodā).

Datu prasības

Ar datiem pamatotajam attiecinājumam ir nepieciešams noteikts datu apjoms, lai izveidotu precīzu reklāmguvumu attiecinājuma modeli. Tādēļ ne visiem reklāmdevējiem ir pieejams ar datiem pamatots attiecinājuma modelis. Šī modeļa pieejamības pamatnosacījumi ir šādi: atbalstītajos tīklos jums ir jābūt reģistrētiem vismaz 3000 Google.com meklēšanas klikšķiem, un 30 dienu laikā ir jābūt reģistrētiem vismaz 300 reklāmguvumiem, kas attiecas uz noteiktu reklāmguvuma darbību. Mēs varam sākt gatavot ar datiem pamatotu modeli brīdī, kad jūs saņemat minimālo nepieciešamo attiecinājuma datu apjomu. Kad būsim ievākuši pietiekami daudz datu, lai izmantotu šo modeli 30 secīgām dienām, attiecīgos datus redzēsiet savā Google Ads kontā. Ja nebūs pietiekami daudz datu, jums nebūs pieejama iespēja izmantot ar datiem pamatotu attiecinājumu.

Tā kā piemērotība ar datiem pamatota attiecinājuma izmantošanai ir atkarīga no katras reklāmguvuma darbības datiem, iespējams, ar datiem pamatots attiecinājums būs pieejams tikai dažām jūsu reklāmguvumu darbībām.

Tad, ja jau izmantojat ar datiem pamatotu attiecinājumu, jūs šo modeli vairs nevarēsiet izmantot, ja jūsu datu apjoms atbalstītajos tīklos vairs nesasniegs 2000 reklāmu mijiedarbības gadījumu vai 30 dienu laikā netiks reģistrēti 200 reklāmguvumi attiecīgajai reklāmguvuma darbībai. Ja datu apjoms nesasniegs noteikto līmeni, saņemsiet brīdinājumu. Ja arī nākamās 30 dienas datu apjoms būs nepietiekams, reklāmguvuma darbībai tiks iestatīts attiecinājuma modelis “Lineārs”. Ja datu apjoms samazinās negaidīti, pārbaudiet reklāmguvumu uzskaites tagu, statusu lapā “Reklāmguvumu darbības”, reklāmguvumu darbību iestatījumus un citus konta iestatījumus, lai noskaidrotu, vai viss darbojas pareizi.

Ja ar datiem pamatots attiecinājums nav pieejams, varat izmantot citu Google Ads attiecinājuma modeli, kam nav datu ierobežojuma. Uzziniet vairāk par attiecinājuma modeļiem.

Izmēģinot ar datiem pamatotu attiecinājumu vai jebkuru jaunu attiecinājuma modeli, kas nav pēdējā klikšķa attiecinājums, ieteicams vispirms testēt attiecīgo modeli, lai uzzinātu, kā tas ietekmē ieguldījumu atdevi.

Ar datiem pamatota attiecinājuma iestatīšana reklāmguvumiem

Ar datiem pamatotajam attiecinājumam ir nepieciešams noteikts datu apjoms, lai izveidotu precīzu reklāmguvumu attiecinājuma modeli. Plašāku informāciju skatiet iepriekšējā nodaļā Datu prasības.

Lai iestatītu ar datiem pamatoto attiecinājumu kā attiecinājuma modeli esošai reklāmguvuma darbībai, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

  1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
  2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas Google Ads | tools [Icon] un pēc tam atlasiet Reklāmguvumi.
  3. Tabulā atlasiet reklāmguvuma darbību, ko vēlaties rediģēt, un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt iestatījumus.
  4. Noklikšķiniet uz Attiecinājuma modelis un pēc tam nolaižamajā izvēlnē atlasiet Ar datiem pamatots attiecinājums.
  5. Noklikšķiniet uz Gatavs un pēc tam — uz Saglabāt.
Padoms

Ja jūsu konts ir piemērots ar datiem pamatotajam attiecinājumam, varat atjaunināt savu attiecinājuma modeli arī no attiecinājuma pārskata “Kopsavilkums”, kas atrodas sadaļā Rīki > Attiecinājums.

Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz reklāmkaroga “Veiciet jaunināšanu uz attiecinājumu, kas pamatots ar datiem” un izpildiet norādījumus.

Uzzināt vairāk par paraugpraksi pārejai uz attiecinājumu, kas pamatots ar datiem

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.