Ar datiem pamatots attiecinājums

Pirms pirkuma vai kādas citas vērtīgas darbības veikšanas lietotāji var izmantot dažādus meklēšanas vaicājumus un noklikšķināt uz vairākām jūsu reklāmām. Parasti visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pēdējai noklikšķinātajai reklāmai. Bet vai tiešām šī reklāma pamudināja klientu izvēlēties jūsu uzņēmumu?

Ar datiem pamatots attiecinājums piešķir reklāmguvumu vērtību atkarībā no tā, kā lietotāji meklē jūsu uzņēmumu un nolemj kļūt par jūsu klientiem. Tiek izmantoti dati no jūsu konta, lai noteiktu, kuras reklāmas, atslēgvārdi un kampaņas visvairāk ietekmē jūsu uzņēmuma mērķus. Varat izmantot ar datiem pamatotu attiecinājumu vietnes un Google Analytics reklāmguvumiem meklēšanas tīkla kampaņās. 

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā darbojas ar datiem pamatots attiecinājums, kā arī norādītas tā izmantošanas prasības. Lai uzzinātu vairāk par attiecinājuma modeļiem kopumā un to, kā atlasīt attiecinājuma modeli reklāmguvumu darbībām, lasiet rakstu Par attiecinājuma modeļiem.

Priekšrocības

  • Uzziniet, kuri atslēgvārdi, reklāmas, reklāmu kopas un kampaņas visvairāk palīdz sasniegt jūsu uzņēmējdarbības mērķus.
  • Optimizējiet cenu noteikšanu, pamatojoties uz konta datiem.
  • Izvēlieties savam uzņēmuma atbilstošāko attiecinājuma modeli.

Darbības pamatprincipi

Atšķirībā no citiem attiecinājuma modeļiem ar datiem pamatotais attiecinājuma modelis izmanto reklāmguvumu datus, lai aprēķinātu katra atslēgvārda faktisko devumu visā reklāmguvuma ceļā. Katram reklāmdevējam ir atšķirīgs ar datiem pamatotais modelis.

Google Ads ņem vērā visus klikšķus uz jūsu Google meklēšanas reklāmām. Salīdzinot to klientu klikšķu ceļus, kuri nodrošina reklāmguvumus, ar to klientu klikšķu ceļiem, kuri nerada reklāmguvumus, modelis nosaka kopīgās iezīmes klikšķiem, kuri rada reklāmguvumus. Iespējams, noteiktām darbībām pastāv lielāka varbūtība, ka klients nodrošinās reklāmguvumu. Pēc tam modelis piešķir lielāku vērtību attiecīgajiem vērtīgajiem klikšķiem klienta ceļā.

Tas nozīmē, ka, izvērtējot reklāmguvumu datus, redzēsiet, kurām reklāmām ir vislielākā ietekme uz jūsu uzņēmējdarbības mērķiem.  Ja reklāmguvumu skaita palielināšanai izmantojat automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, šī svarīgā informācija tiks izmantota, lai iegūtu vairāk reklāmguvumu.

Piemērs

Jums Rīgā pieder ceļojumu aģentūra, un jūs izmantojat reklāmguvumu uzskaiti, lai uzskaitītu gadījumus, kad klienti jūsu vietnē iegādājas biļetes. Jūs esat iestatījis vienu reklāmguvuma darbību, lai uzskaitītu Vecrīgas velobraucienu pirkumus. Klienti pirms biļešu iegādes nereti noklikšķina uz jūsu reklāmām.

Ar datiem pamatotā attiecinājuma modelis konstatē, ka klienti, kas vispirms noklikšķina uz reklāmas “Velobrauciens pa Vecrīgu” un pēc tam noklikšķina uz reklāmas “Velobrauciens pa krastmalu”, biežāk veic pirkumus nekā tie lietotāji, kas noklikšķina tikai uz reklāmas “Velobrauciens pa krastmalu”. Tāpēc modelis piešķir vērtību reklāmai “Velobrauciens pa Vecrīgu” un ar to saistītajiem atslēgvārdiem, reklāmu kopām un kampaņām.

Tādējādi savos pārskatos varat skatīt precīzāku informāciju par to, kuras reklāmas ir visvērtīgākās uzņēmumam.

Tāpat kā citi attiecinājuma modeļi, arī ar datiem pamatots attiecinājums ir pieejams tikai google.lv meklēšanas reklāmām un tikai vietnes un Google Analytics reklāmguvumu darbībām. Ar datiem pamatota attiecinājuma metodes detalizētāk ir izklāstītas dokumentā Data-driven attribution methodology (pieejams tikai angļu valodā).

Datu prasības 

Ar datiem pamatotajam attiecinājumam ir nepieciešams noteikts apjoms datu, lai izveidotu precīzu reklāmguvumu attiecinājuma modeli. Tādēļ ne visiem reklāmdevējiem ir pieejams ar datiem pamatots attiecinājums.  Šī modeļa pieejamības pamatnosacījumi ir šādi: jums ir jāiegūst vismaz 15 000 klikšķi no pakalpojuma Google meklēšana, un reklāmguvuma darbībai ir jāiegūst vismaz 600 reklāmguvumi 30 dienu laikā. Mēs sākam gatavot ar datiem pamatotu modeli brīdī, kad jūs saņemat minimālo nepieciešamo attiecinājuma datu apjomu. Kad būsim apkopojuši pietiekami daudz datu šim modelim 30 dienas pēc kārtas, attiecīgos datus redzēsiet savā Google Ads kontā. Ja datu nebūs pietiekami daudz, jums nebūs pieejama iespēja izmantot ar datiem pamatotu attiecinājumu.

Tā kā piemērotība ar datiem pamatotajam attiecinājumam ir atkarīga no katras reklāmguvuma darbības datiem, iespējams, ar datiem pamatotais attiecinājums būs pieejams tikai dažām vietnes un Google Analytics reklāmguvumu darbībām.

Tiklīdz sāksiet izmantot ar datiem pamatotus attiecinājumus, nevarēsiet turpināt izmantot šo modeli, ja datu apjoms nebūs sasniedzis 10 000 klikšķus Google meklēšanā vai 400 reklāmguvumus attiecīgajai reklāmguvuma darbībai 30 dienu laikā. Ja datu apjoms būs mazāks par noteikto, saņemsiet brīdinājumu. Ja arī nākamās 30 dienas datu apjoms būs nepietiekams, reklāmguvuma darbībai tiks iestatīts lineārais attiecinājuma modelis. Ja datu apjoms samazinās negaidīti, pārbaudiet reklāmguvumu uzskaites tagu, statusu lapā “Reklāmguvumu darbības”, reklāmguvumu darbību iestatījumus un citus konta iestatījumus, lai noskaidrotu, vai viss darbojas pareizi.

Ja ar datiem pamatotais attiecinājums nav pieejams, varat izmantot kādu citu Google Ads attiecinājuma modeli, kam nav datu ierobežojuma.

Izvēloties ar datiem pamatotu attiecinājumu vai jaunu attiecinājuma modeli, kas nepiešķir vērtību pēdējam klikšķim, ir ieteicams vispirms izmēģināt šo modeli, lai uzzinātu, kā tas ietekmē ieguldījumu atdevi.

Ar datiem pamatota attiecinājuma iestatīšana reklāmguvumiem

Piezīme par datu prasībām

Ar datiem pamatotajam attiecinājumam ir nepieciešams noteikts apjoms datu, lai izveidotu precīzu reklāmguvumu attiecinājuma modeli. Plašāku informāciju skatiet iepriekšējā nodaļā par datu prasībām.  

Lai iestatītu ar datiem pamatotu attiecinājumu kā attiecinājuma modeli esošai reklāmguvuma darbībai, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

  1.  Pierakstieties savā Google Ads kontā.
  2.  Noklikšķiniet uz cilnes Rīki un atlasiet Reklāmguvumi.
  3.  Tabulā atlasiet reklāmguvuma darbību, ko vēlaties rediģēt, un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt iestatījumus.
  4.  Noklikšķiniet uz Attiecinājuma modelis un nolaižamajā izvēlnē atlasiet Ar datiem pamatots attiecinājums.
  5.  Noklikšķiniet uz Gatavs un pēc tam — uz Saglabāt.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.