Tietoja dataan perustuvasta attribuutiosta

Käyttäjät tekevät useita hakuja ja klikkaavat useita mainoksiasi ennen kuin he tekevät ostoksen tai suorittavat jonkin muun arvokkaan toiminnon verkkosivustollasi. Tyypillisesti konversio luetaan kokonaan viimeiseksi klikatun mainoksen ansioksi. Mutta oliko se juuri kyseinen mainos, joka sai käyttäjän valitsemaan sinun yrityksesi?

Dataan perustuva attribuutio lukee konversiot tilisi eri osien ansioksi sen perusteella, miten käyttäjät hakevat yritystäsi ja päättävät tulla asiakkaiksesi. Dataan perustuva attribuutio käyttää tilisi tietoja sen määrittämiseen, millä mainoksilla, avainsanoilla ja kampanjoilla on suurin vaikutus liiketoimintatavoitteidesi toteutumiseen. Voit käyttää dataan perustuvaa attribuutiota hakuverkostokampanjoiden verkkosivustojen ja Google Analyticsin konversioille. 

Tässä artikkelissa kerrotaan dataan perustuvasta attribuutiosta sekä sen käytön edellytyksistä. Lisää yleisiä tietoja attribuutiomalleista tai konversiotoiminnoillesi sopivan mallin valinnasta saat artikkelista Tietoja attribuutiomalleista.

Edut

  • Voit selvittää, mitkä avainsanat, mainokset, mainosryhmät ja kampanjat ovat tärkeimpiä liiketoimintatavoitteidesi saavuttamisen kannalta.
  • Voit optimoida hintatarjouksesi tilisi todellisten tietojen perusteella.
  • Voit valita omalle yrityksellesi sopivan attribuutiomallin ilman arvailuja.

Toimintaperiaate

Dataan perustuva attribuutio eroaa muista attribuutiomalleista, sillä sitä käytettäessä kunkin avainsanan todellinen vaikutus konversioreitillä lasketaan tilisi omien konversiotietojen perusteella. Dataan perustuvat mallit ovat mainostajakohtaisia.

Google Ads ottaa huomioon kaikki Google-hakumainostesi klikkaukset. Malli tunnistaa kaavoja konversioihin johtavien klikkausten joukosta. Tämä tapahtuu vertailemalla konvertoituneiden asiakkaiden klikkausreittejä niiden asiakkaiden reitteihin, jotka eivät konvertoituneet. Reitillä saattaa olla vaiheita, joissa todennäköisyys konversion tuottamiseen on korkeampi kuin muissa vaiheissa. Malli lukee näiden arvokkaiden klikkausten ansioksi suuremman osan konversiosta kuin muille asiakkaan reitin vaiheille.

Tämä tarkoittaa sitä, että konversiotietoja arvioidessasi näet, millä mainoksilla on suurin vaikutus liiketoimintatavoitteidesi toteutumiseen.  Jos lisäksi käytät automaattista hintatarjousstrategiaa saadaksesi aikaisempaa enemmän konversioita, strategia käyttää näitä tärkeitä tietoja hankkiakseen sinulle entistä enemmän konversioita.

Esimerkki

Omistat kiertoajeluita järjestävän yrityksen New York Cityssä. Käytät konversioseurantaa seuraamaan sitä, kun asiakkaat ostavat matkalippuja verkkosivustoltasi. Yksi konversiotoiminnoistasi on seurata polkupyöräkiertoajelulippujen ostoja Brooklynissä. Asiakkaat usein klikkaavat muutamia mainoksiasi ennen kuin päättävät ostaa lipun.

Dataan perustuva attribuutiomalli havaitsee, että asiakkaat, jotka klikkaavat ensin "polkupyöräkiertoajelu New York" -mainostasi ja myöhemmin "polkupyöräkiertoajelu Brooklynin rannoilla" -mainostasi, ostavat lipun todennäköisemmin kuin sellaiset käyttäjät, jotka klikkaavat vain "polkupyöräkiertoajelu Brooklynin rannoilla" -mainosta. Tästä syystä malli lukee suuremman osan konversiosta "polkupyöräkiertoajelu New York" -mainoksen ja siihen liittyvien avainsanojen, mainosryhmien ja kampanjoiden ansioksi kuin toisen mainoksen ansioksi.

Kun tarkastelet raporttejasi, sinulla on aikaisempaa täydellisemmät tiedot siitä, mitkä mainokset ovat arvokkaimpia yrityksellesi.

Muiden attribuutiomallien tapaan dataan perustuva attribuutio on käytettävissä vain google.fi-sivuston hakumainoksille ja vain verkkosivustojen ja Google Analyticsin konversiotapahtumille. Tarkempia tietoja dataan perustuvan attribuution menetelmistä saat asiakirjasta Data-driven attribution methodology, joka on saatavilla vain englanniksi.

Dataan liittyvät vaatimukset 

Dataan perustuva attribuutio edellyttää tiettyä määrää tietoja, jotta se voi luoda tarkan mallin siitä, minkä ansioksi konversiot luetaan. Tämän vuoksi kaikki mainostajat eivät voi käyttää dataan perustuvaa attribuutiota.  Yleisesti ottaen tämä malli on käytettävissä, jos klikkauksia on vähintään 15 000 Google Haussa ja konversiotapahtumalla on vähintään 600 konversiota 30 viime päivän aikana. Dataan perustuvan mallin valmistelu voidaan aloittaa, kun olet saanut tarvittavan vähimmäismäärän attribuutiodataa. Kun olemme keränneet riittävästi dataa mallia varten 30 peräkkäisen päivän ajan, näet tiedot Google Adsissa. Jos dataa ei ole tarpeeksi, dataan perustuva attribuutio ei ole käytettävissä.

Koska dataan perustuvan attribuution käyttöoikeus perustuu kunkin konversiotapahtuman dataan, dataan perustuva attribuutio voi olla käytettävissä tietyille verkkosivuston ja Google Analyticsin konversiotapahtumille mutta ei joillekin toisille.

Kun dataan perustuva attribuutio on käytössä, et voi jatkaa mallin käyttämistä, jos datan määrä vähenee alle 10 000 klikkaukseen Google Haussa tai alle 400 konversioon konversiotapahtumaa kohden 30 päivän aikana. Saat ilmoituksen, kun datan määrä putoaa tämän tason alapuolelle. Jos datan määrä pysyy näin alhaisena vielä 30 päivää, konversiotapahtuman attribuutiomalliksi vaihdetaan lineaarinen attribuutiomalli. Jos datan määrän väheneminen on odottamatonta, kannattaa tarkistaa konversioseurannan tagi, Konversiotapahtumat-sivun tila, konversiotapahtuman asetukset ja muut tilin asetukset sen varmistamiseksi, että kaikki toimii oikein.

Jos dataan perustuva attribuutio ei ole käytettävissä, Google Ads tarjoaa muita attribuutiomalleja, joilla ei ole dataa koskevia vaatimuksia.

Kun kokeilet dataan perustuvaa attribuutiota tai jotakin toista uutta attribuutiomallia, joka ei ole viimeisen klikkauksen malli, kannattaa testata mallia ensin. Näin saat tietää, miten malli vaikuttaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin.

Dataan perustuvan attribuution määrittäminen konversioillesi

Huomioitavaa: Dataan liittyvät vaatimukset

Dataan perustuvan attribuution käyttäminen edellyttää tiettyä määrää dataa. Kun dataa on riittävästi, sen perusteella voidaan luoda tarkka malli siitä, minkä ansioksi konversiot luetaan. Lisätietoja on edellä Dataan liittyvät vaatimukset ‑kohdassa.  

Voit määrittää dataan perustuvan attribuution nykyisen konversiotapahtuman attribuutiomalliksi näiden ohjeiden mukaan:

  1.  Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
  2.  Klikkaa Työkalut-välilehteä ja valitse Konversiot.
  3.  Valitse muokattava konversiotapahtuma taulukosta ja klikkaa sitten Muokkaa asetuksia.
  4.  Klikkaa Attribuutiomalli ja valitse avattavasta valikosta Dataan perustuva attribuutio.
  5.  Valitse Valmis ja klikkaa sitten Tallenna.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun