Всичко за управляваното от данни приписване

Преди да направят покупка или да извършат друго ценно действие на уебсайта Ви, хората могат да кликнат върху няколко от рекламите Ви или да взаимодействат с тях. Обикновено цялото признание за реализацията се приписва на последната реклама, с която са взаимодействали клиентите. Но дали действително тази реклама ги е накарала да изберат Вашия бизнес?

Управляваното от данни приписване приписва заслугата за реализациите въз основа на начина, по който хората се ангажират с различните Ви реклами и решават да станат Ваши клиенти. Този метод използва данни от профила Ви, за да определи кои ключови думи, реклами и кампании оказват най-голямо въздействие върху бизнес целите Ви. Управляваното от данни приписване разглежда реализациите в уебсайта, при посещения на магазина и тези в Google Анализ от реклами в мрежата за търсене (включително за Пазаруване), YouTube, дисплейната мрежа и реклами за откриване/генериране на търсене.

В тази статия е обяснено управляваното от данни приписване. За да научите повече за моделите на приписване като цяло, или за това, как да изберете модел на приписване за действията, водещи до реализации, прочетете Всичко за моделите на приписване.


Предимства

  • Разберете кои ключови думи, реклами, рекламни групи и кампании играят най-голяма роля за постигане на бизнес целите Ви.
  • Оптимизирайте оферирането си въз основа на конкретните за профила Ви данни за ефективността.
  • Изберете правилния модел на приписване за Вашия бизнес, без догадки.

Начин на работа

Управляваното от данни приписване се различава от другите модели на приписване, тъй като използва данните за реализациите Ви, за да изчисли действителния принос на всяко взаимодействие с реклами в пътя до реализация. Всеки модел, управляван от данни, е конкретен за всеки рекламодател.

Управляваното от данни приписване разглежда всички взаимодействия, включително кликванията и взаимодействия с видеореклами, с рекламите Ви в Google Ads в мрежата за търсене (включително за Пазаруване), тези в YouTube, дисплейната мрежа и за откриване/генериране на търсене. Сравнявайки пътищата на клиентите, които извършват реализация, с този на клиентите, които не го правят, моделът установява закономерности в довелите до реализация взаимодействия с реклами. Може определени стъпки в процеса да са по-ключови за клиента, за да извърши реализация. Тогава моделът приписва по-голямо признание на тези ценни взаимодействия с реклами по пътя на клиента.

Това означава, че когато оценявате данните за реализациите, ще виждате кои реклами имат най-голям ефект за постигането на бизнес целите Ви. А ако използвате стратегия за автоматично офериране, за да стимулирате осъществяването на повече реализации, оферирането Ви ще използва тази важна информация, за да Ви помогне да получите повече реализации.

Пример

Притежавате туристическа фирма в София и използвате проследяване на реализациите, за да проследявате кога клиентите купуват билети от уебсайта Ви. По-конкретно имате едно действие, водещо до реализация, за да проследите покупките за разходка с мотори на Витоша. Клиентите често кликват върху няколко Ваши реклами, преди да решат дали да си купят билет.

Моделът Ви на управлявано от данни приписване установява, че клиентите, които кликват първо върху рекламата „Разходка с мотоциклет из София", а след това кликват върху „Разходка с мотоциклет на Витоша“, e по-вероятно да си купят билет, отколкото потребителите, които кликват само върху „Разходка с мотоциклет на Витоша“. Така че моделът преразпределя заслугата в полза на рекламата „Разходка с мотоциклет из София“ и свързаните с нея ключови думи, рекламни групи и кампании.

Така в отчетите си ще имате по-пълна информация кои реклами са най-ценни за бизнеса Ви.

В зависимост от наличността на данните моделите на приписване „Последно кликване“ и „Управлявано от данни приписване“ могат да имат едни и същи резултати в определени ситуации.

За по-подробна информация за начина на работа на управляваното от данни приписване изтеглете PDF файла Data-driven attribution methodology (който е налице само на английски език).


Изисквания за данните

Повечето действия, водещи до реализация, отговарят на условията за управлявано от данни приписване независимо от обема на реализациите или взаимодействието. Само действията, водещи до реализация, които отговарят на условията, могат да бъдат надстроени до управлявано от данни приписване.

Някои типове действия, водещи до реализация, трябва да имат поне 300 реализации и 3000 взаимодействия с реклами в поддържаните мрежи в рамките на 30 дни, за да отговарят на условията. Когато започнете да използвате управлявано от данни приписване за тези типове действия, водещи до реализация, но данните Ви спаднат под 2000 взаимодействия с рекламата в поддържаните мрежи или 200 реализации за действието, водещо до реализация, в рамките на 30 дни, няма да можете да продължите да го използвате. Ако данните Ви паднат под това ниво, ще получите сигнал. Ако след 30 дни данните Ви продължават да са недостатъчни, действието Ви, водещо до реализация, ще бъде превключено на модел на приписване „Последно кликване“. Ако спадът в данните е неочакван, препоръчваме да проверите маркера си за проследяване на реализациите, състоянието на страницата „Действия, водещи до реализация“, настройките за тези действия и други настройки на профила си, за да се уверите, че всичко работи правилно.

Ако управлявано от данни приписване не е налице за конкретно действие, водещо до реализация, изберете един от другите модели на приписване.


Как да настроите управлявано от данни приписване за реализациите

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.

Управляваното от данни приписване е моделът на приписване по подразбиране за повечето действия, водещи до реализация. Изпълнете инструкциите по-долу, за да актуализирате модела на приписване на съществуващо действие, водещо до реализация, на „Управлявано от данни приписване“:

  1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Цели Goals Icon.
  2. Кликнете върху падащото меню Реализации в менюто на секцията и след това – върху Обобщена информация.
  3. В таблицата кликнете върху действието, водещо до реализация, което искате да редактирате, след което – върху Редактиране на настройките.
  4. От падащото меню „Модел на приписване“ изберете Управлявано от данни.
  5. Кликнете върху Запазване и след това – върху Готово.
Съвет: Можете да актуализирате модела си на приписване и от отчета за приписване „Общ преглед“, който се намира в „Инструменти > Приписване“. Кликнете върху банера „Надстройване до управлявано от данни приписване“ в горната част на страницата и следвайте инструкциите. Научете повече за най-добрите практики при преминаване към управлявано от данни приписване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
893464934002232283