קבוצת קמפיינים: הגדרה

קבוצת קמפיינים שיש לה מדד ביצועים מרכזיים משותף. קבוצות קמפיינים מסייעות במעקב אחר רמת הביצועים הכוללת של קמפיינים רבים שהוגדרו להם יעדים דומים.

  • הגדר יעדי ביצועים כדי להקצות יעדים מספריים המשותפים לכל הקמפיינים בקבוצת קמפיינים. 
  • עקוב אחר הביצועים של קבוצת קמפיינים כדי לראות אם אתה צפוי לעמוד ביעדי הביצועים שלך. אם לא, מומלץ שתבצע התאמה של הגדרות הקמפיינים.
  • ניתן ליצור קבוצות קמפיינים הכוללות שילוב כלשהו של קמפיינים של חיפוש, קניות, פרסום ברשת המדיה או קמפיינים בווידאו. 
  • ניתן להוסיף קמפיין לקבוצת קמפיינים אחת בלבד בכל פעם. קמפיין אינו יכול להשתייך לכמה קבוצות קמפיינים.
  • קבוצות קמפיינים הן אופציונליות - לא כל קמפיין חייב להשתייך לקבוצת קמפיינים.  
  • לא ניתן להוסיף קמפיין שנעשה בו שימוש בתקציב משותף לקבוצת קמפיינים. 
  • הסרת קמפיין מקבוצת קמפיינים תסיר את נתוני הביצועים שלו מקבוצת הקמפיינים.
  • צור, הצג וערוך קבוצות קמפיינים על ידי לחיצה על קבוצות קמפיינים בחלונית הניווט הימנית.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?