קבוצת קמפיינים: הגדרה

קבוצת קמפיינים שיש לה מדד ביצועים מרכזיים משותף. קבוצות קמפיינים מסייעות במעקב אחר רמת הביצועים הכוללת של קמפיינים רבים שהוגדרו להם יעדים דומים.

  • כדי להקצות יעדים מספריים משותפים לכל הקמפיינים בקבוצת הקמפיינים, צריך להגדיר יעדי ביצועים.
  • חשוב לעקוב אחרי הביצועים של קבוצות קמפיינים כדי לראות אם אתם צפויים לעמוד ביעדי הביצועים שלכם. אם לא, מומלץ שתבצע התאמה של הגדרות הקמפיינים.
  • ניתן ליצור קבוצות קמפיינים הכוללות שילוב כלשהו של קמפיינים מסוג חיפוש, קניות, פרסום ברשת המדיה או קמפיינים של וידאו.
  • ניתן להוסיף קמפיין לקבוצת קמפיינים אחת בלבד בכל פעם. קמפיין לא יכול להשתייך לכמה קבוצות קמפיינים.
  • קבוצות קמפיינים הן אופציונליות, לא כל קמפיין חייב להשתייך לקבוצת קמפיינים.
  • הסרת קמפיין מקבוצת קמפיינים תסיר את נתוני הביצועים שלו מקבוצת הקמפיינים.
  • כדי ליצור, להציג ולערוך קבוצות קמפיינים, לוחצים על קמפיינים סמל הקמפיינים.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי