Grupa kampanja: definicija

Skup kampanja koje dijele ključni pokazatelj uspješnosti. Grupe kampanja korisne su za praćenje sveukupne izvedbe većeg broja kampanja sa sličnim ciljevima.

  • Postavite ciljeve izvedbe kako biste odredili numeričke ciljeve koje dijele sve kampanje u grupi kampanja.
  • Pratite izvedbu grupe kampanja kako biste vidjeli jeste li na putu da postignete ciljeve izvedbe. Ako niste, preporučujemo da prilagodite postavke kampanje.
  • Grupe kampanja možete izraditi s bilo kojom kombinacijom pretraživačkih kampanja, Shopping kampanja, kampanja za prikazivačku mrežu ili videokampanja.
  • Kampanju je odjednom moguće dodati samo u jednu grupu kampanja. Ona ne može pripadati većem broju grupa kampanja.
  • Grupe kampanja nisu obavezne – ne mora svaka kampanja pripadati grupi kampanja.
  • Uklanjanje kampanje iz grupe kampanja uklonit će podatke o njezinoj izvedbi iz grupe kampanja.
  • Izradite, pregledajte i uredite grupe kampanja tako da na lijevoj navigacijskoj ploči kliknete Grupe kampanja.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
73067
false