Grupa kampanja: definicija

Skup kampanja koje dijele ključni pokazatelj uspješnosti. Grupe kampanja korisne su za praćenje sveukupne izvedbe većeg broja kampanja sa sličnim ciljevima.

  • Postavite ciljeve izvedbe kako biste odredili numeričke ciljeve koje dijele sve kampanje u grupi kampanja. 
  • Pratite izvedbu grupe kampanja kako biste vidjeli jeste li na putu da postignete ciljeve izvedbe. Ako niste, preporučujemo da prilagodite postavke kampanje.
  • Grupe kampanja možete izraditi s bilo kojom kombinacijom pretraživačkih kampanja, Shopping kampanja, kampanja za prikazivačku mrežu ili videokampanja. 
  • Kampanju je odjednom moguće dodati samo u jednu grupu kampanja. Ona ne može pripadati većem broju grupa kampanja.
  • Grupe kampanja nisu obavezne – ne mora svaka kampanja pripadati grupi kampanja.  
  • Kampanju koja upotrebljava dijeljeni proračun nije moguće dodati grupi kampanja. 
  • Uklanjanje kampanje iz grupe kampanja uklonit će podatke o njezinoj izvedbi iz grupe kampanja.
  • Izradite, pregledajte i uredite grupe kampanja tako da na lijevoj navigacijskoj ploči kliknete Grupe kampanja.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?