Pangkat ng campaign: Kahulugan

Isang hanay ng mga campaign na may pare-parehong key performance indicator. Kapaki-pakinabang ang mga pangkat ng campaign para sa pagsubaybay sa pangkalahatang performance ng maraming campaign na may magkakaparehong layunin.

  • Magtakda ng mga target na performance upang magtalaga ng mga numerong layunin na nakabahagi sa lahat ng campaign na nasa isang pangkat ng campaign. 
  • Subaybayan ang performance ng pangkat ng campaign upang malaman kung umuusad ka ba sa pag-abot sa iyong mga target na performance. Kung hindi, maaari mong pag-isipang isaayos ang mga setting ng iyong mga campaign.
  • Maaari kang gumawa ng mga pangkat ng campaign gamit ang anumang kumbinasyon ng mga Search, Shopping, Display o Video campaign. 
  • Sa 1 pangkat ng campaign lang maaaring idagdag ang isang campaign sa bawat pagkakataon. Hindi ito maaaring isama sa maraming pangkat ng campaign.
  • Opsyonal ang mga pangkat ng campaign—hindi lahat ng campaign ay dapat maisama sa isang pangkat ng campaign.  
  • Hindi maaaring idagdag sa isang pangkat ng campaign ang anumang campaign na gumagamit ng nakabahaging badyet
  • Kung aalisin ang isang campaign sa isang pangkat ng campaign, maaalis ang data ng performance nito sa pangkat ng campaign.
  • Gumawa, tumingin at mag-edit ng mga pangkat ng campaign sa pamamagitan ng pagki-click sa Mga pangkat ng campaign sa panel ng navigation sa kaliwa.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu