Tạo và chỉnh sửa trang tổng quan

Trang tổng quan cung cấp một nơi duy nhất để bạn xem xét số liệu thống kê tổng hợp về hiệu suất trong toàn bộ tài khoản của mình.

Thông qua trang tổng quan, bạn sẽ thu thập được dữ liệu phù hợp nhất, vì vậy, bạn có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề và cơ hội cho doanh nghiệp của mình.

Trang tổng quan rất dễ sửa đổi, giúp bạn có thể kiểm soát dữ liệu mà bạn muốn đưa vào và định dạng để xem dữ liệu đó. Bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ, tải xuống và giải thích về trang tổng quan của mình để quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ.

Lưu ý: Mỗi trang tổng quan có giới hạn tối đa là 10 thẻ. Vì vậy, khi bạn đã đạt đến giới hạn này, tùy chọn thêm ghi chú, bảng, biểu đồ hoặc thẻ điểm vượt quá sẽ bị vô hiệu hóa.

Hướng dẫn

Cách tạo trang tổng quan

Để tạo trang tổng quan mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo ở trên đầu tài khoản
 3. Chọn Trang tổng quan.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .

Cách thêm thẻ điểm

Trang tổng quan có các thẻ điểm, mỗi thẻ điểm thể hiện các chỉ số hiệu suất mà bạn đã chọn. Sau khi chèn thẻ điểm, bạn có thể kéo các cạnh của thẻ điểm đó để thay đổi kích thước hoặc kéo toàn bộ thẻ tới một vị trí khác trong trang tổng quan.

Để chèn thẻ điểm:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo và chọn Trang tổng quan.
 3. Để tạo trang tổng quan mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng . Để chọn một trang tổng quan hiện có, hãy nhấp vào một trang tổng quan từ danh sách, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa trên trang tiếp theo.
 4. Nhấp vào biểu tượng thẻ điểm phía trên trang tổng quan.
 5. Chọn chỉ số bạn muốn đưa vào và chọn khung thời gian rồi nhấp vào Tiếp theo.
 6. Nhập bộ lọc bạn muốn thêm.
 7. Bạn có thể tùy chỉnh dữ liệu hiển thị trong thẻ điểm. Hãy chọn từng hộp để bao gồm Biểu đồ dạng đường gấp khúc, % thay đổi và Thay đổi tuyệt đối trên thẻ điểm của bạn.
 8. Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào Tiếp theo.
 9. Nhập "Tiêu đề" và "Mô tả" (tùy chọn) cho biểu đồ hoặc bảng của bạn.
 10. Nhấp vào Thêm.

Cách thêm bảng hoặc biểu đồ

Tạo bảng hoặc biểu đồ mới từ đầu bằng Trình chỉnh sửa báo cáo hoặc thêm bảng hoặc biểu đồ mà bạn đã lưu.

Tạo bảng hoặc biểu đồ mới

 1. Nhấp vào biểu tượng bảng Table button hoặc biểu đồ Chart button phía trên trang tổng quan.
 2. Chọn Tạo bảng mới hoặc Tạo biểu đồ mới.
 3. Nhấp vào Tiếp theo.
 4. Bạn sẽ được chuyển tới Trình chỉnh sửa báo cáo, tại đó bạn có thể tạo bảng hoặc biểu đồ. Tìm hiểu thêm
 5. Khi đã hoàn thành, hãy nhấp vào Thêm vào trang tổng quan​.
 6. Đặt tên báo cáo của bạn và nhấp vào Lưu.
 7. Nhập phần "Mô tả" (tùy chọn) rồi nhấp vào Thêm. 

Thêm bảng hoặc biểu đồ đã lưu

 1. Nhấp vào biểu tượng bảng Table button hoặc biểu đồ Chart button phía trên trang tổng quan.
 2. Chọn Chọn bảng đã lưu từ Trình chỉnh sửa báo cáo hoặc Chọn biểu đồ đã lưu từ Trình chỉnh sửa báo cáo.
 3. Chọn bảng hoặc biểu đồ đã lưu từ menu thả xuống.
 4. Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Nhập "Tiêu đề" và "Mô tả" (tùy chọn) cho biểu đồ hoặc bảng của bạn.
 6. Nhấp vào Thêm.

Thêm ghi chú

Sau khi thêm thẻ điểm xong, bạn có thể muốn thêm ghi chú để cung cấp một vài ngữ cảnh cho trang tổng quan mình vừa tạo. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có ý định chia sẻ tài nguyên tải xuống của chúng tôi lên trang tổng quan để người khác có thể xem xét.

Để chèn phần ghi chú, hãy nhấp vào biểu tượng ghi chú phía trên trang tổng quan. Viết ghi chú rồi nhấp vào Thêm.

Chia sẻ trang tổng quan của bạn

Bất cứ ai có quyền truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn đều có thể xem trang tổng quan, trừ những người quyền truy cập chỉ email. Để chia sẻ với người dùng (bao gồm cả người dùng chỉ email), bạn có thể gửi cho họ báo cáo qua email.

Để chia sẻ trang tổng quan:

 1. Hoàn tất chỉnh sửa trang tổng quan của bạn và nhấp vào Lưu.
 2. Nhấp vào biểu tượng lập lịch gửi email  ở trên trang tổng quan.
 3. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ trang tổng quan.
 4. Thêm ghi chú (tùy chọn).
 5. Chọn tần suất bạn muốn chia sẻ trang tổng quan của mình.
 6. Nhấp vào Chia sẻ.

Tìm hiểu cách cấp hoặc xóa quyền truy cập vào tài khoản Google Ads

Tải xuống

Để tải trang tổng quan của bạn xuống, hãy nhấp vào biểu tượng tải xuống download icon. Toàn bộ trang tổng quan của bạn sẽ tải xuống dưới dạng tệp PDF (.pdf).

Xem dữ liệu lịch sử

Trang tổng quan của bạn hiển thị dữ liệu theo khung thời gian bạn chọn cho mỗi thẻ điểm. Bạn cũng có thể thay đổi ngày tổng thể của trang tổng quan để xem giao diện của trang này vào một ngày cụ thể.

Ví dụ: giả sử trang tổng quan có 2 thẻ điểm: một thẻ hiển thị dữ liệu CTR cho tất cả chiến dịch Tìm kiếm trong 2 tuần qua và một thẻ điểm khác hiển thị dữ liệu số lần hiển thị cho tất cả chiến dịch Hiển thị trong 4 tuần qua. Nếu thay đổi ngày tổng thể của trang tổng quan thành 3 tháng trước, thì bạn sẽ nhìn thấy dữ liệu CTR cho 2 tuần trước ngày bạn đã đặt 3 tháng trước và số lần hiển thị cho 4 tuần trước ngày bạn đã đặt.

Để thay đổi ngày trên trang tổng quan, hãy nhấp vào trường nhập ngày và chọn một ngày mới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố