Tạo và chỉnh sửa trang tổng quan

Lưu ý: Tài khoản nào cũng có thể sử dụng Trang tổng quan, trừ tài khoản người quản lý Google Ads.

Trang tổng quan cho bạn một nơi duy nhất để xem xét số liệu thống kê tổng hợp về hiệu suất trong toàn bộ tài khoản của mình.

Bạn có thể tạo trang tổng quan tùy chỉnh với một chế độ xem tích hợp cả thẻ điểm, báo cáo trình bày bằng biểu đồ, báo cáo dạng bảng hoặc nội dung ghi chú. Thông qua trang tổng quan, bạn sẽ thu thập được dữ liệu phù hợp nhất. Vì vậy, bạn có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề và cơ hội cho doanh nghiệp của mình.

Trang tổng quan rất dễ tạo, sửa đổi và sắp xếp. Bạn có thể kiểm soát loại dữ liệu mà bạn muốn đưa vào và định dạng để xem dữ liệu đó. Thay vì dùng một báo cáo duy nhất, trang tổng quan giúp bạn dễ dàng sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu của tài khoản theo cách có ý nghĩa. Bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ, tải xuống và giải thích về trang tổng quan của mình để quá trình cộng tác diễn ra suôn sẻ.

Lưu ý: Khi đạt đến giới hạn cho phép đối với báo cáo và thẻ điểm, tùy chọn thêm thẻ khác sẽ bị tắt.

Hướng dẫn

Cách tạo trang tổng quan

Để tạo trang tổng quan mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo ở đầu tài khoản
 3. Chọn Trang tổng quan.
 4. Để tạo trang tổng quan mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng . Để chọn một trang tổng quan hiện có, hãy nhấp vào một trang tổng quan từ danh sách, rồi nhấp vào Chỉnh sửa trên trang tiếp theo.

Cách thêm và chỉnh sửa thẻ trên trang tổng quan

Trang tổng quan có ba loại thẻ: thẻ điểm, báo cáo và ghi chú. Mỗi loại thể hiện các chỉ số hiệu suất mà bạn đã chọn. Sau khi chèn thẻ, bạn có thể kéo các cạnh của thẻ đó để thay đổi kích thước hoặc kéo toàn bộ thẻ tới một vị trí khác trong trang tổng quan. Trang tổng quan sẽ tự động đổi kích thước dựa trên kích thước cửa sổ.

Cách thêm thẻ điểm

Bạn có thể dùng thẻ điểm để xem các chỉ số ở cấp cao hơn, so sánh chỉ số và xem thay đổi theo tỷ lệ phần trăm.

Để chèn thẻ điểm, bạn hãy làm như sau:

 1. Trên trang tổng quan, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 2. Nhấp vào biểu tượng thẻ điểm phía trên trang tổng quan.
 3. Nhập "Tiêu đề" và "Nội dung mô tả" (không bắt buộc) cho biểu đồ hoặc bảng của bạn.
 4. Chọn chỉ số mà bạn muốn đưa vào và chọn khung thời gian, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 5. Nhập bộ lọc mà bạn muốn thêm.
 6. Bạn có thể tùy chỉnh dữ liệu hiển thị trong thẻ điểm. Hãy đánh dấu vào từng hộp để đưa Biểu đồ dạng đường gấp khúc, % mức thay đổiThay đổi tuyệt đối vào thẻ điểm của bạn.
 7. Nhấp vào Thêm.

Cách thêm báo cáo

Bạn có thể dùng nút Báo cáo để thêm các báo cáo đã lưu hiện có hoặc tạo báo cáo mới dưới dạng bảng hoặc biểu đồ trong trang tổng quan thông qua Trình chỉnh sửa báo cáo. Trình chỉnh sửa báo cáo có thể giúp bạn tạo báo cáo đường, cột, thanh, tán xạ hoặc hình tròn để thêm vào trang tổng quan. Bạn có thể chỉnh sửa từng thẻ mà không cần thay đổi báo cáo cơ bản. Tìm hiểu thêm về cách tạo báo cáo tùy chỉnh.

Để chèn báo cáo mới

 1. Nhấp vào nút dấu cộng  rồi nhấp vào biểu tượng báo cáo Table button.
 2. Trong trình đơn bật lên, hãy nhấp vào Tạo báo cáo.
 3. Bạn sẽ được chuyển tới Trình chỉnh sửa báo cáo, tại đó bạn có thể tạo bảng hoặc biểu đồ. Tìm hiểu thêm
 4. Khi đã hoàn thành, hãy nhấp vào Thêm vào trang tổng quan.
 5. Đặt tên cho báo cáo của bạn, rồi nhấp vào LưuLưu ý: Khi truy cập vào trang tổng quan dành cho người mới bắt đầu, bạn cần chọn “Lưu dưới dạng”.
 6. Nhập "Nội dung mô tả" (tùy chọn) rồi nhấp vào Thêm.

Thêm báo cáo đã lưu

 1. Nhấp vào biểu tượng báo cáo Table button.
 2. Chọn bảng hoặc biểu đồ đã lưu từ trình đơn thả xuống.
 3. Nhấp vào Thêm.

Cách thêm ghi chú

Sau khi thêm thẻ, bạn nên thêm ghi chú để cung cấp một vài ngữ cảnh cho trang tổng quan mình vừa tạo. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có ý định chia sẻ hoặc tải trang tổng quan xuống để người khác có thể xem lại.

Để chèn phần ghi chú, hãy nhấp vào biểu tượng ghi chú  phía trên trang tổng quan. Viết ghi chú, rồi nhấp vào Thêm.

Cách chỉ định và cập nhật phạm vi ngày trên cấp trang tổng quan

Bộ lọc ngày và các bộ lọc khác sẽ xuất hiện ở đầu trang tổng quan. Bạn có thể áp dụng các bộ lọc này cho toàn bộ trang tổng quan hoặc từng thẻ ở chế độ chỉnh sửa. Bộ lọc ngày nằm ở trên cùng bên phải của trang tổng quan. Khi bạn nhấp vào ngày, trình đơn để chọn phạm vi ngày tùy chỉnh sẽ mở rộng.

Nhấp vào biểu tượng bộ lọc để hiển thị cả bộ lọc áp dụng và bộ lọc mặc định trong trình đơn thả xuống. Sau khi chọn bộ lọc, hãy nhấp vào “Áp dụng”. Lúc này, bộ lọc sẽ hiển thị ở thanh trên cùng của trang tổng quan bên cạnh “Bộ lọc”.

Cách tải xuống hoặc chia sẻ báo cáo

Chia sẻ trang tổng quan của bạn

Những người có quyền truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn đều có thể xem trang tổng quan (trừ những người có quyền truy cập chỉ email). Để chia sẻ với người dùng, bạn có thể gửi cho họ báo cáo qua email.

Để chia sẻ trang tổng quan:

 1. Hoàn tất việc chỉnh sửa trang tổng quan của bạn, rồi nhấp vào Lưu.
 2. Nhấp vào biểu tượng lập lịch gửi email phía trên trang tổng quan.
 3. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ trang tổng quan.
 4. Thêm ghi chú (tùy chọn).
 5. Chọn tần suất bạn muốn chia sẻ trang tổng quan của mình.
 6. Nhấp vào Chia sẻ.

Tìm hiểu cách cấp hoặc xóa quyền truy cập vào tài khoản Google Ads

Tải xuống

Để tải trang tổng quan của bạn xuống, hãy nhấp vào biểu tượng tải xuống download icon. Toàn bộ trang tổng quan của bạn sẽ tải xuống dưới dạng tệp PDF (.pdf).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false