Skapa och redigera översikter

Obs! Översikter är tillgängliga för alla konton utom Google Ads-förvaltarkonton.

Med översikter kan du granska sammanslagen resultatstatistik för hela ditt konto på en enda plats.

Du kan skapa anpassade översikter med en integrerad vy över snabböversikter, diagramgenererade rapporter, tabellrapporter eller anteckningar. Den mest relevanta datan samlas i dina översikter, där du snabbt kan upptäcka problem och möjligheter för ditt företag.

Det är enkelt att skapa, ändra och organisera översikter. Du har kontroll över vilken data som ska tas med och vilket format du vill se den i. Det är enklare att använda översikter i stället för en enda rapport för att ordna eller gruppera kontots data på ett meningsfullt sätt. Det är dessutom enkelt att samarbeta eftersom det är så lätt att dela, hämta och kommentera översikterna.

Obs! När du når gränsen för rapporter och snabböversikter inaktiveras alternativet för att lägga till fler kort.

Anvisningar

Skapa en översikt

Så här skapar du en ny översikt:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen högst upp i kontot.
 3. Välj Översikter.
 4. Skapa en ny översikt genom att klicka på plusknappen . Välj en befintlig översikt genom att klicka på den på listan och välja Redigera på nästa sida.

Lägga till och redigera översiktskort

Översikterna består av tre typer av kort: snabböversikter, rapporter och anteckningar, som vart och ett representerar de resultatmätvärden du har valt. Du kan ändra storlek på ett kort som du har lagt till genom att dra i kanterna. Du kan också dra hela kortet till en annan plats i översikten. Översiktens storlek ändras automatiskt utifrån fönsterstorleken.

Lägga till en snabböversikt

På snabböversikterna kan du se mätvärden på hög nivå, jämföra mätvärden och se procentuell förändring.

Så här infogar du en snabböversikt:

 1. Klicka på plusknappen i översikten.
 2. Klicka på snabböversiktsikonen ovanför översikten.
 3. Ange en titel på diagrammet eller tabellen plus en eventuell beskrivning.
 4. Välj mätvärdena du vill ta med, välj ett tidsintervall och klicka på Nästa.
 5. Ange det filter du vill lägga till.
 6. Du kan anpassa vilken data som visas i snabböversikten. Markera rutorna för Miniatyrdiagram, % förändring och Absolut förändring för att inkludera dem.
 7. Klicka på Lägg till.

Lägga till en rapport

Med knappen Rapporter kan du lägga till befintliga sparade rapporter eller skapa nya rapporter som tabeller eller diagram i översikten via rapportredigeraren. Med rapportredigeraren kan du skapa rapporter med linje-, kolumn-, stapel-, spridnings- eller cirkeldiagram som du kan lägga till i översikten. Du kan redigera enskilda kort utan att ändra den underliggande rapporten. Läs mer om hur du skapar anpassade rapporter.

Infoga en ny rapport

 1. Klicka på plusknappen och sedan på rapportikonen Table button .
 2. Klicka på Skapa rapport i popup-menyn.
 3. Då öppnas rapportredigeraren, där du kan skapa tabellen eller diagrammet. Läs mer
 4. Klicka på Lägg till i översikten​ när du är klar.
 5. Ge rapporten ett namn och klicka på SparaObs! Första gången du öppnar startöversikten måste du välja Spara som.
 6. Ange en beskrivning (valfritt) och klicka på Lägg till.

Lägga till en sparad rapport

 1. Klicka på rapportikonen Table button.
 2. Välj en sparad tabell eller ett sparat diagram i rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på Lägg till.

Lägga till en anteckning

När du har lagt till korten du vill ha kanske du också vill skriva en kommentar om den nya översikten. Detta är en god idé om du planerar att dela översikten med andra eller ladda ned den så att andra kan titta på den.

Lägg till en kommentar genom att klicka på kommentarikonen  ovanför översikten. Skriv kommentaren och klicka på Lägg till.

Ange och ändra datumintervall på översiktsnivå

Datumfiltret och andra filter finns högst upp i översikten. Du kan tillämpa filtren på hela översikten eller på enskilda kort i redigeringsläge. Datumfiltret finns högst upp till höger i översikten. När du klickar på datumen utökas menyn så att du kan välja anpassade datumintervall.

Klicka på filterikonen för att se både tillämpade filter och standardfilter i en rullgardinsmeny. Välj filtret du vill använda och klicka på Använd. Filtret syns i det övre fältet bredvid Filter i översikten.

Ladda ned eller dela en rapport

Dela dina översikter

Översikterna är synliga för alla som har åtkomst till ditt Google Ads-konto, utom för användare som endast har e-poståtkomst. Om du vill dela översikterna med användare kan du skicka dem via e-post.

Så här delar du översikten:

 1. Slutför redigeringen av översikten och klicka på Spara.
 2. Klicka på ikonen för schemaläggning av e-post  ovanför översikten.
 3. Ange e-postadresserna till personerna som du vill dela översikten med.
 4. Lägg till en kommentar (valfritt).
 5. Välj hur ofta du vill dela översikten.
 6. Klicka på Dela.

Läs om hur du ger och tar bort åtkomst till ditt Google Ads-konto

Ladda ned

Du kan ladda ned översikten genom att klicka på nedladdningsikonen download icon. Hela översikten laddas ned som en PDF-fil.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false