Skapa och redigera översikter

Med översikter kan du granska sammanslagen resultatstatistik för hela ditt konto på en enda plats.

Den mest relevanta datan samlas i dina översikter, där du snabbt kan upptäcka problem och möjligheter för ditt företag.

Det är lätt att ändra i översikterna, vilket innebär att du har kontroll över vilken data som ska tas med och vilket format du vill se den i. Det är dessutom smidigt att samarbeta eftersom det är så lätt att dela, hämta och kommentera dina översikter.

Obs! Det finns en gräns på tio kort per översikt, så när du når denna gräns inaktiveras alternativet att lägga till fler anteckningar, tabeller, diagram och snabböversikter.

Anvisningar

Skapa en översikt

Så här skapar du en ny översikt:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapporteringsikonen högst upp i kontot.
 3. Välj Instrumentpaneler.
 4. Klicka på plusknappen .

Lägga till en snabböversikt

Översikter består av snabböversikter, som var och en representerar olika typer av resultatstatistik du har valt. När du lägger in en snabböversikt kan du ändra storlek på den genom att dra i kanterna, eller så kan du dra hela kortet till en annan plats i översikten.

Så här lägger du in en snabböversikt:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapporteringsikonen och välj Översikter.
 3. Skapa en ny översikt genom att klicka på plusknappen . Välj en befintlig översikt genom att klicka på en i listan och välj sedan Redigera på nästa sida.
 4. Klicka på snabböversiktsikonen ovanför översikten.
 5. Välj vilken statistik du vill ta med, välj ett tidsintervall och klicka på Nästa.
 6. Ange det filter du vill lägga till.
 7. Du kan anpassa datan som visas i snabböversikten. Markera rutorna för Miniatyrdiagram. % förändring och Absolut förändring om du vill ta med detta.
 8. När du är klar klickar du på Nästa.
 9. Ange titel och beskrivning (valfritt) för diagrammet eller tabellen.
 10. Klicka på Lägg till.

Lägga till en tabell eller ett diagram

Du kan skapa helt nya tabeller och diagram i Rapportredigeraren, eller lägga till sådana du redan sparat.

Skapa en ny tabell eller ett nytt diagram

 1. Klicka på tabellikonen Table button eller diagramikonen Chart button ovanför översikten.
 2. Välj Skapa en ny tabell eller Skapa ett nytt diagram.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Du skickas till Rapportredigeraren där du kan skapa tabellen eller diagrammet. Läs mer
 5. När du är klar klickar du på Lägg till i översikten​.
 6. Namnge rapporten och klicka på Spara.
 7. Ange en beskrivning (valfritt) och klicka på Lägg till

Lägg till en sparad tabell eller diagram

 1. Klicka på tabellikonen Table button eller diagramikonen Chart button ovanför översikten.
 2. Välj Välj en sparad tabell från rapportredigeraren eller Välj ett sparat diagram från rapportredigeraren.
 3. Välj en sparad tabell eller ett sparat diagram i rullgardinsmenyn.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Ange titel och beskrivning (valfritt) för tabellen eller diagrammet.
 6. Klicka på Lägg till.

Lägg till en kommentar

När du har lagt till snabböversikter kanske du också vill skriva en kommentar som ger ett sammanhang till översikten som du just har skapat. Det är en bra idé om du planerar att dela med dig av eller hämta översikten så att andra kan titta på den.

Lägg in en kommentar genom att klicka på kommentarsikonen  ovanför översikten. Skriv din kommentar och klicka på Lägg till.

Dela dina översikter

Översikter är synliga för alla som har åtkomst till Google Ads-kontot, utom användare som endast har åtkomst via e-post. Om du vill dela med andra användare (inklusive användare som endast får e-postmeddelanden) kan du skicka rapporterna via e-post.

Så här delar du översikten:

 1. Slutför redigeringen av översikten och klicka på Spara.
 2. Klicka på ikonen för schemalagd e-post  ovanför översikten.
 3. Ange e-postadresserna till de personer som du vill dela översikten med.
 4. Lägg till en kommentar (valfritt).
 5. Välj hur ofta du vill dela översikten.
 6. Klicka på Dela.

Läs om hur du ger och tar bort åtkomst till ditt Google Ads-konto

Ladda ned

Du kan ladda ned din översikt genom att klicka på nedladdningsikonen download icon. Hela översikten hämtas som en PDF-fil.

Se information om tidigare resultat

I översikten visas data för de tidsintervall som du har valt för varje snabböversikt. Du kan även se hur översikten skulle ha sett ut en viss dag genom att ändra det övergripande datumet.

Som exempel säger vi att det finns två snabböversikter i översikten: en som visar CTR-data för alla kampanjer i söknätverket under de senaste två veckorna, och en annan som visar visningsdata för alla kampanjer i Display-nätverket under de senaste fyra veckorna. Om du ändrar det övergripande datumet för översikten till en dag för tre månader sedan visas CTR-data för de två veckorna före dagen för tre månader sedan, och visningsstatistik för fyra veckor före dagen du har angett.

Om du vill ändra datumet för översikten klickar du på datumfältet och väljer ett nytt datum.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt