Vytváranie a úprava informačných panelov

Informačné panely sú miestom, kde môžete kontrolovať konsolidované štatistiky výkonnosti z celého účtu.

Na informačných paneloch sústreďujete údaje, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie, takže si môžete rýchlo všimnúť prípadné problémy alebo príležitosti pre svoju firmu.

Informačné panely sa dajú jednoducho upraviť, preto je len na vás, ktoré údaje sa zahrnú a v akom formáte sa majú zobraziť. Okrem toho sa informačné panely dajú jednoducho zdieľať, sťahovať a komentovať, čo uľahčuje spoluprácu v tímoch.

Poznámka: Limit pre počet kariet na jeden informačný panel je desať, takže po dosiahnutí tohto limitu bude možnosť pridávania ďalších poznámok, tabuliek, grafov alebo prehľadov skóre deaktivovaná.

Pokyny

Vytvorenie informačného panela

Vytvorenie nového informačného panela:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov v hornej časti účtu.
 3. Vyberte položku Informačné panely.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .

Pridanie prehľadu metrík

Informačné panely pozostávajú z prehľadov metrík, z ktorých každý zobrazuje metriky výkonnosti podľa vášho výberu. Po vložení prehľadu metrík môžete posúvaním jeho okrajov meniť jeho veľkosť alebo presunúť celý prehľad na iné miesto na informačnom paneli.

Ak chcete vložiť prehľad metrík, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov a vyberte Informačné panely.
 3. Ak chcete vytvoriť nový informačný panel, kliknite na tlačidlo plus . Ak chcete vybrať existujúci informačný panel, kliknite na príslušný panel v zozname a na ďalšej stránke kliknite na Upraviť.
 4. Kliknite na ikonu prehľadu metrík nad informačným panelom.
 5. Vyberte metriky, ktoré chcete zahrnúť, a časový rámec. Potom kliknite na Ďalej.
 6. Zadajte filter, ktorý chcete pridať.
 7. Údaje zobrazené v prehľade metrík môžete prispôsobiť. Začiarknutím jednotlivých políčok môžete do prehľadu metrík pridať krivkový graf, % zmenuabsolútnu zmenu.
 8. Keď skončíte, kliknite na Ďalej.
 9. Zadajte názov a popis (nepovinné) grafu alebo tabuľky.
 10. Kliknite na Pridať.

Pridanie tabuľky alebo grafu

Vytvorte úplne novú tabuľku alebo nový graf pomocou editora prehľadov, respektíve pridajte už uloženú tabuľku alebo graf.

Vytvorenie novej tabuľky alebo grafu

 1. Kliknite na ikonu tabuľky Table button alebo grafu Chart button nad informačným panelom.
 2. Zvoľte možnosť Vytvorte novú tabuľku alebo Vytvorte nový graf.
 3. Kliknite na Ďalej.
 4. Otvorí sa editor prehľadov, v ktorom môžete vytvoriť tabuľku alebo graf. Ďalšie informácie
 5. Keď skončíte, kliknite na Pridanie na panel.
 6. Prehľad pomenujte a kliknite na Uložiť.
 7. Zadajte popis (nepovinné) a kliknite na Pridať.

Pridanie uloženej tabuľky alebo uloženého grafu

 1. Kliknite na ikonu tabuľky Table button alebo grafu Chart button nad informačným panelom.
 2. Zvoľte možnosť Vyberte uloženú tabuľku z editora prehľadov alebo Vyberte uložený graf z editora prehľadov.
 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte uloženú tabuľku alebo uložený graf.
 4. Kliknite na Ďalej.
 5. Zadajte názov a popis (nepovinné) grafu alebo tabuľky.
 6. Kliknite na Pridať.

Pridanie poznámky

Po dokončení pridávania prehľadov metrík môžete pridať poznámku, aby boli k práve vytvorenému informačnému panelu k dispozícii ďalšie informácie. Užitočné je to najmä vtedy, ak chcete informačný panel sprístupniť na zdieľanie a sťahovanie, aby si ho mohli pozrieť ostatní používatelia.

Poznámku vložíte kliknutím na ikonu poznámky nad informačným panelom. Napíšte poznámku a kliknite na Pridať.

Zdieľanie informačných panelov

Informačné panely si môže prezerať každý, kto má prístup k vášmu účtu Google Ads, okrem osôb s prístupom iba k e-mailom. Ak chcete prehľady zdieľať s používateľmi, môžete im ich poslať e‐mailom.

Zdieľanie informačného panela:

 1. Dokončite úpravy informačného panela a kliknite na Uložiť.
 2. Kliknite na ikonu plánovania e‑mailov nad informačným panelom.
 3. Zadajte e‑mailové adresy ľudí, s ktorými chcete informačný panel zdieľať.
 4. Pridajte poznámku (voliteľný krok).
 5. Vyberte, ako často chcete zdieľať svoj informačný panel.
 6. Kliknite na Zdieľať.

Zistite, ako udeliť alebo zrušiť prístup k účtu Google Ads.

Sťahovanie

Ak chcete informačný panel stiahnuť, kliknite na ikonu sťahovania download icon. Informačný panel sa stiahne v celom rozsahu ako súbor PDF (.pdf).

Zobrazenie historických údajov

Údaje sa na informačnom paneli zobrazujú podľa časových rámcov, ktoré vyberiete pre jednotlivé prehľady metrík. Môžete zmeniť aj celkový dátum informačného panela a pozrieť sa, ako to vyzeralo v konkrétny deň.

Povedzme napríklad, že informačný panel zahŕňa dva prehľady metrík: jeden s údajmi CTR pre všetky kampane vo Vyhľadávacej sieti za posledné dva týždne a druhý s údajmi o zobrazeniach pre všetky kampane v Obsahovej sieti za posledné štyri týždne. Ak zmeníte celkový dátum informačného panela na dátum spred troch mesiacov, zobrazia sa údaje miery prekliknutí za dva týždne predchádzajúce nastavenému dátumu a štatistiky zobrazení za štyri týždne predchádzajúce nastavenému dátumu.

Ak chcete zmeniť dátum informačného panela, kliknite na vstupné pole dátumu a vyberte nový dátum.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory