Vytváranie a úprava informačných panelov

Poznámka: Informačné panely sú k dispozícii pre všetky účty okrem účtov správcu Google Ads.

Informačné panely sú miestom, kde môžete kontrolovať konsolidované štatistiky výkonnosti z celého účtu.

Môžete vytvárať vlastné informačné panely s integrovaným zobrazením prehľadov metrík, prehľadov vo forme grafov alebo tabuliek, alebo poznámok. Na informačných paneloch sústreďujete údaje, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie, takže si môžete rýchlo všimnúť prípadné problémy alebo príležitosti pre svoju firmu.

Informačné panely sa dajú jednoducho vytvárať, upravovať a usporadúvať. Je len na vás, ktoré údaje sa zahrnú a v akom formáte sa zobrazia. Ak chcete usporiadať alebo zoskupiť údaje účtu zmysluplným spôsobom, je jednoduchšie používať informačné panely namiesto jedného prehľadu. Okrem toho sa informačné panely dajú jednoducho zdieľať, sťahovať a komentovať, čo zjednodušuje spoluprácu.

Poznámka: Po dosiahnutí limitu povoleného pre prehľady a prehľady metrík bude možnosť pridania ďalších kariet deaktivovaná.

Pokyny

Vytvorenie informačného panela

Ak chcete vytvoriť nový informačný panel, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov v hornej časti účtu.
 3. Vyberte Informačné panely.
 4. Ak chcete vytvoriť nový informačný panel, kliknite na tlačidlo plus . Ak chcete vybrať existujúci informačný panel, kliknite na príslušný panel v zozname a na ďalšej stránke kliknite na Upraviť.

Pridanie a úprava kariet informačného panela

Informačné panely pozostávajú z troch typov kariet: porovnaní, prehľadov a poznámok, z ktorých každý zobrazuje metriky výkonnosti podľa vášho výberu. Po vložení karty môžete meniť jej veľkosť posúvaním okrajov alebo presunúť celú kartu na iné miesto na informačnom paneli. Veľkosť informačného panela sa automaticky mení podľa veľkosti okna.

Pridanie porovnania

Pomocou porovnaní si môžete pozrieť metriky na súhrnnej úrovni, porovnávať metriky a zobraziť si percentuálnu zmenu.

Ak chcete vložiť porovnanie, postupujte takto:

 1. Na informačnom paneli kliknite na tlačidlo plus .
 2. Kliknite na ikonu porovnania nad informačným panelom.
 3. Zadajte názov a popis grafu alebo tabuľky (nepovinné).
 4. Vyberte metriky, ktoré chcete zahrnúť, a obdobie. Potom kliknite na Ďalej.
 5. Zadajte filter, ktorý chcete pridať.
 6. Údaje zobrazené v prehľade metrík môžete prispôsobiť. Začiarknutím jednotlivých políčok môžete do porovnania pridať krivkový graf, % zmenuabsolútnu zmenu.
 7. Kliknite na Pridať.

Pridanie prehľadu

Pomocou tlačidla Prehľady môžete pridať existujúce uložené prehľady alebo vytvoriť nové prehľady ako tabuľky alebo grafy na informačnom paneli prostredníctvom editora prehľadov. Editor prehľadov vám pomôže vytvoriť čiarové, stĺpcové, pruhové, bodové alebo koláčové grafy, ktoré môžete pridať do informačného panela. Úpravy je možné vykonávať na jednotlivých kartách bez zmien základného prehľadu. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných prehľadov

Vloženie nového prehľadu

 1. Kliknite na tlačidlo plus a potom na ikonu prehľadu Table button.
 2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Vytvoriť prehľad.
 3. Otvorí sa editor prehľadov, v ktorom môžete vytvoriť tabuľku alebo graf. Ďalšie informácie
 4. Keď skončíte, kliknite na Pridať na informačný panel.
 5. Prehľad pomenujte a kliknite na UložiťPoznámka: Pri prvej návšteve úvodného informačného panela je potrebné vybrať Uložiť ako.
 6. Zadajte popis (nepovinné) a kliknite na Pridať.

Pridanie uloženého prehľadu

 1. Kliknite na ikonu prehľadu Table button.
 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte uloženú tabuľku alebo graf.
 3. Kliknite na Pridať.

Pridanie poznámky

Po dokončení pridávania kariet je vhodné pridať poznámku, aby ste mohli k novovytvorenému informačnému panelu pridať ďalšie informácie. Užitočné je to najmä vtedy, ak chcete informačný panel sprístupniť na zdieľanie alebo sťahovanie, aby si ho mohli pozrieť ostatní používatelia.

Poznámku vložíte tak, že kliknete na ikonu poznámky nad informačným panelom. Potom napíšete poznámku a kliknete na Pridať.

Priradenie a aktualizácia období na úrovni informačného panela

V hornej časti informačného panela bude k dispozícii filter dátumu a ďalšie filtre. V režime úprav môžete tieto filtre použiť na celý informačný panel alebo jednotlivé karty. Filter dátumov sa nachádza v pravej hornej časti informačného panela a kliknutím na dátumy sa rozbalí ponuka, v ktorej môžete vybrať vlastné obdobia.

Kliknutím na ikonu filtra si zobrazíte použité aj predvolené filtre v rozbaľovacej ponuke. Po výbere filtra kliknite na Použiť. Filter sa zobrazí na hornom paneli informačného panela vedľa položky Filter.

Stiahnutie alebo zdieľanie prehľadu

Zdieľanie informačných panelov

Informačné panely si môže prezerať každý, kto má prístup k vášmu účtu Google Ads, okrem osôb s prístupom iba k e-mailom. Ak chcete prehľady zdieľať s používateľmi, môžete im ich poslať e‐mailom.

Ak chcete zdieľať informačný panel, postupujte takto:

 1. Dokončite úpravy informačného panela a kliknite na Uložiť.
 2. Kliknite na ikonu plánovania e‑mailov nad informačným panelom.
 3. Zadajte e‑mailové adresy ľudí, s ktorými chcete informačný panel zdieľať.
 4. Pridajte poznámku (voliteľný krok).
 5. Vyberte, ako často chcete zdieľať svoj informačný panel.
 6. Kliknite na Zdieľať.

Zistite, ako udeliť alebo zrušiť prístup k účtu Google Ads.

Stiahnutie

Ak chcete informačný panel stiahnuť, kliknite na ikonu sťahovania download icon. Informačný panel sa stiahne v celom rozsahu ako súbor PDF (.pdf).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false