Tworzenie i edytowanie paneli

Uwaga: panele są dostępne na wszystkich kontach oprócz kont menedżera Google Ads.

Panele umożliwiają przeglądanie zbiorczych statystyk skuteczności z całego konta w jednym miejscu.

Możesz tworzyć niestandardowe panele ze zintegrowanym widokiem podsumowania statystyk, wykresów z wizualizacją raportów, raportów w postaci tabeli oraz notatek. Dzięki panelom gromadzisz w jednym miejscu najistotniejsze dane, co pozwoli Ci szybko dostrzec problemy, a także odkryć nowe możliwości dla Twojej firmy.

Tworzenie, modyfikowanie i porządkowanie paneli jest proste. Ty decydujesz, które dane chcesz uwzględnić i w jakim formacie chcesz je wyświetlać. Porządkowanie i grupowanie danych z konta jest prostsze, jeśli używasz do tego paneli, a nie pojedynczego raportu. Panele można łatwo udostępniać i pobierać, a także dodawać do nich komentarze, aby usprawniać współpracę.

Uwaga: kiedy przekroczysz limit liczby raportów i podsumowań statystyk, opcja dodawania kolejnych kart zostanie wyłączona.

Instrukcje

Tworzenie panelu

Aby utworzyć nowy panel:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę raportowania  w górnej części konta.
 3. Wybierz Panele.
 4. Kliknij przycisk plusa .

Dodawanie podsumowania statystyk

Panele składają się z podsumowań statystyk, które zawierają wybrane dane o skuteczności. Po wstawieniu podsumowania statystyk możesz przeciągnąć jego krawędzie, by zmienić rozmiar, lub przeciągnąć całą kartę, by umieścić podsumowanie w innym obszarze panelu.

Aby wstawić podsumowanie statystyk:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę raportowania  i wybierz Panele.
 3. Aby utworzyć nowy panel, kliknij przycisk plusa . Aby wybrać istniejący panel, kliknij go na liście, a następnie kliknij Edytuj na kolejnej stronie.
 4. Nad panelem kliknij ikonę podsumowania statystyk .
 5. Wybierz dane, które chcesz uwzględnić, i przedział czasu, a następnie kliknij Dalej.
 6. Skonfiguruj filtr, który chcesz dodać.
 7. Możesz dostosować dane w podsumowaniu statystyk. Zaznacz odpowiednie pola, aby w podsumowaniu statystyk umieścić Wykres przebiegu w czasie, % zmiany i Zmianę bezwzględną.
 8. Kiedy skończysz, kliknij Dalej.
 9. Do wykresu lub tabeli dodaj „Tytuł” i „Opis” (opcjonalnie).
 10. Kliknij Dodaj.

Dodawanie tabeli lub wykresu

Dodaj zapisaną tabelę lub zapisany wykres albo utwórz je od podstaw, używając edytora raportów.

Tworzenie nowej tabeli lub wykresu

 1. Nad panelem kliknij ikonę tabeli Table button lub wykresu Chart button.
 2. Wybierz Utwórz nową tabelę lub Utwórz nowy wykres.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Nastąpi przekierowanie do edytora raportów, w którym możesz utworzyć tabelę lub wykres. Więcej informacji
 5. Kiedy skończysz, kliknij Dodaj do panelu.
 6. Wpisz nazwę raportu i kliknij Zapisz.
 7. Dodaj „Opis” (opcjonalne), a następnie kliknij Dodaj.

Dodawanie zapisanej tabeli lub zapisanego wykresu

 1. Nad panelem kliknij ikonę tabeli Table button lub wykresu Chart button.
 2. Wybierz opcję Wybierz zapisaną tabelę z edytora raportów lub Wybierz zapisany wykres z edytora raportów.
 3. Z menu wybierz tabelę lub wykres.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Do wykresu lub tabeli dodaj „Tytuł” i „Opis” (opcjonalnie).
 6. Kliknij Dodaj.

Dodawanie notatki

Kiedy skończysz dodawać podsumowania statystyk, możesz dodać notatkę z dodatkowymi informacjami o nowo utworzonym panelu. Notatki są szczególnie przydatne, jeśli zamierzasz pobrać panel lub udostępnić go innym użytkownikom.

Aby dodać notatkę, nad panelem kliknij ikonę notatki . Wpisz treść i kliknij Dodaj.

Udostępnianie paneli

Panele może wyświetlać każdy, kto ma dostęp do Twojego konta Google Ads, z wyjątkiem użytkowników z dostępem tylko do e-maili. Aby udostępnić panel użytkownikom, wyślij im raporty e-mailem.

Aby udostępnić panel:

 1. Zakończ edycję pulpitu i kliknij Zapisz.
 2. Nad panelem kliknij ikonę harmonogramu e-maili .
 3. Wpisz adresy e-mail użytkowników, którym chcesz udostępnić panel.
 4. Dodaj notatkę (opcjonalnie)
 5. Wybierz, jak często chcesz udostępniać panel.
 6. Kliknij Udostępnij.

Dowiedz się, jak zarządzać poziomami dostępu do konta Google Ads

Pobieranie

Aby pobrać panel, kliknij ikonę pobierania download icon. Cały panel zostanie pobrany jako plik PDF (.pdf).

Wyświetlanie danych historycznych

Panel wyświetla dane z przedziału czasu, który wybierasz oddzielnie dla każdego podsumowania statystyk. Możesz też zmienić ogólną datę panelu, jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądałyby statystyki wygenerowane danego dnia.

Załóżmy na przykład, że masz w panelu dwa podsumowania statystyk: pierwsze z danymi CTR ze wszystkich kampanii w sieci wyszukiwania z ostatnich dwóch tygodni, a drugie z danymi o wyświetleniach wszystkich kampanii w sieci reklamowej z ostatnich czterech tygodni. Jeśli ustawisz ogólną datę panelu na dzień sprzed trzech miesięcy, zobaczysz dane CTR z okresu dwóch tygodni przed tą datą i statystyki wyświetleń z czterech tygodni przed tą datą.

Aby zmienić datę panelu, kliknij pole wyboru daty i wybierz nową datę.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false