Δημιουργία και επεξεργασία πινάκων ελέγχου

Χάρη στους πίνακες ελέγχου, μπορείτε να ελέγχετε συγκεντρωτικά και από ένα κεντρικό σημείο στατιστικά στοιχεία απόδοσης από ολόκληρο τον λογαριασμό σας.

Στους πίνακες ελέγχου μπορείτε να συγκεντρώνετε τα πιο σχετικά δεδομένα, ώστε να εντοπίζετε γρήγορα προβλήματα αλλά και ευκαιρίες για τον λογαριασμό σας.

Οι πίνακες ελέγχου είναι εύκολο να τροποποιηθούν, συνεπώς έχετε πλήρη έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα που περιλαμβάνονται και τη μορφή με την οποία προβάλλονται. Επίσης, είναι εύκολο να μοιραστείτε, να κατεβάσετε και να σχολιάσετε τους πίνακες ελέγχου, για να έχετε ομαλή συνεργασία με άλλους χρήστες.

Σημείωση: Υπάρχει ένα όριο 10 καρτών ανά πίνακα ελέγχου. Επομένως, μόλις φτάσετε αυτό το όριο, θα απενεργοποιηθεί η επιλογή για προσθήκη επιπλέον σημειώσεων, πινάκων, γραφημάτων ή καρτών αποτελεσμάτων.  
 

Οδηγίες

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Τρόπος δημιουργίας πίνακα ελέγχου

Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές στο επάνω μέρος του λογαριασμού. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πίνακες ελέγχου και μετά στην επιλογή +Πίνακας ελέγχου.

Τρόπος προσθήκης κάρτας αποτελεσμάτων

Οι πίνακες ελέγχου αποτελούνται από κάρτες αποτελεσμάτων, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μετρήσεις απόδοσης της επιλογής σας. Αφού εισαγάγετε μια κάρτα αποτελεσμάτων, μπορείτε να σύρετε τα άκρα της για να αλλάξετε το μέγεθός της ή να σύρετε ολόκληρη την κάρτα σε διαφορετικό σημείο του πίνακα ελέγχου.

Για να εισαγάγετε μια κάρτα αποτελεσμάτων:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές και επιλέξτε την καρτέλα Πίνακες ελέγχου.
 3. Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή +Πίνακας ελέγχου. Για να επιλέξετε έναν υπάρχοντα πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ σε έναν πίνακα από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στην επόμενη σελίδα.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με την κάρτα αποτελεσμάτων επάνω από τον πίνακα ελέγχου.
 5. Επιλέξτε τις μετρήσεις που θέλετε να συμπεριλάβετε, καθώς και ένα χρονικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.
 6. Καταχωρίστε το φίλτρο που θέλετε να προσθέσετε.
 7. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην κάρτα αποτελεσμάτων. Μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα Γράφημα Sparklines, τη μέτρηση % μεταβολή και τη μέτρηση Απόλυτη μεταβολή στην κάρτα αποτελεσμάτων, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.
 8. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.
 9. Καταχωρίστε έναν "Τίτλο" και μια "Περιγραφή" (προαιρετικά) για το γράφημα ή τον πίνακα.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Τρόπος προσθήκης πίνακα ή γραφήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα ή γράφημα από την αρχή, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα ή γράφημα που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

Δημιουργία νέου πίνακα ή γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τον πίνακα Table button ή το γράφημα Chart button επάνω από τον πίνακα ελέγχου.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία νέου πίνακα ή Δημιουργία νέου γραφήματος.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.
 4. Θα μεταφερθείτε στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα ή ένα γράφημα. Μάθετε περισσότερα
 5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στον πίνακα ελέγχου​.
 6. Δώστε όνομα στην αναφορά και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 7. Καταχωρίστε μια Περιγραφή (προαιρετικά) και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Προσθήκη αποθηκευμένου πίνακα ή γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τον πίνακα Table button ή το γράφημα Chart button επάνω από τον πίνακα ελέγχου.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο Επιλογή αποθηκευμένου πίνακα ή Επιλογή αποθηκευμένου γραφήματος.
 3. Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο πίνακα ή γράφημα από το αναπτυσσόμενο μενού.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.
 5. Καταχωρίστε έναν "Τίτλο" και μια "Περιγραφή" (προαιρετικά) για το γράφημα ή τον πίνακα.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Προσθήκη σημείωσης

Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη καρτών αποτελεσμάτων, είναι καλό να προσθέσετε μια σημείωση, ώστε να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα ελέγχου που μόλις δημιουργήσατε. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αν σκοπεύετε να μοιραστείτε ή να κατεβάσετε τον πίνακα ελέγχου προκειμένου να τον ελέγξουν άλλοι χρήστες.

Για να καταχωρίσετε μια σημείωση, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τη σημείωση επάνω από τον πίνακα ελέγχου. Γράψτε το κείμενο της σημείωσης και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Κοινή χρήση των πινάκων ελέγχου

Οι πίνακες ελέγχου είναι ορατοί σε κάθε χρήστη που διαθέτει πρόσβαση στον λογαριασμό AdWords, εκτός από τους χρήστες με πρόσβαση μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να μοιραστείτε τον πίνακα ελέγχου με χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών μόνο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τους στείλετε αναφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να μοιραστείτε έναν πίνακα ελέγχου:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο προγραμματισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επάνω από τον πίνακα ελέγχου.
 2. Καταχωρίστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων με τα οποία θέλετε να μοιραστείτε τον πίνακα ελέγχου.
 3. Προσθέστε μια σημείωση (προαιρετικά).
 4. Επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να μοιράζεστε τον πίνακα ελέγχου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.

Μάθετε πώς να παραχωρείτε ή να καταργείτε την πρόσβαση χρηστών στον λογαριασμό σας AdWords.

Λήψη

Για να κατεβάσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης download icon. Θα γίνει λήψη ολόκληρου του πίνακα ελέγχου με τη μορφή αρχείου PDF (.pdf).

Προβολή δεδομένων ιστορικού

Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει τα δεδομένα σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που επιλέγετε για κάθε μεμονωμένη κάρτα αποτελεσμάτων. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε συνολικά την ημερομηνία του πίνακα ελέγχου, για να δείτε ποια εμφάνιση είχε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει 2 κάρτες αποτελεσμάτων: μία όπου εμφανίζονται δεδομένα CTR για όλες τις καμπάνιες του Δικτύου αναζήτησης κατά τις 2 τελευταίες εβδομάδες, καθώς και μία ακόμη που περιέχει δεδομένα εμφανίσεων για όλες τις καμπάνιες του Δικτύου προβολής κατά τις 4 τελευταίες εβδομάδες. Αν αλλάξετε τη συνολική ημερομηνία του πίνακα ελέγχου, επιλέγοντας μια ημερομηνία πριν από 3 μήνες, θα εμφανίζονται δεδομένα CTR για τις 2 εβδομάδες πριν από τη νέα ημερομηνία που ορίσατε και στατιστικά στοιχεία εμφανίσεων για τις 4 εβδομάδες πριν από τη νέα ημερομηνία που ορίσατε.

Για να αλλάξετε την ημερομηνία του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο πεδίο καταχώρισης ημερομηνίας και επιλέξτε μια νέα ημερομηνία.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας