Vytváření a úpravy panelů

Pomocí panelů si můžete prohlížet spojené statistiky výkonu celého účtu.

Na panelech jsou uvedeny nejdůležitější údaje, ve kterých rychle najdete případné problémy a příležitosti pro svou firmu.

Panely se snadno upravují – máte plnou kontrolu nad tím, která data se budou zobrazovat (a v jakém formátu). Umožňují také snadné sdílení, stahování a tvorbu poznámek.

Poznámka: Na jednom panelu může být maximálně 10 karet, takže když dosáhnete tohoto limitu, možnost přidání dalších poznámek, tabulek, grafů nebo rychlých přehledů se stane neaktivní.

Pokyny

Vytvoření panelu

Nový panel vytvoříte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu přehledů v horní části účtu.
 3. Vyberte Panely.
 4. Klikněte na tlačítko plus .

Přidání rychlého přehledu

Panely se skládají z rychlých přehledů, které představují vybrané metriky výkonu. Velikost vložených rychlých přehledů lze měnit přetažením. Je také možné přetáhnout celou kartu na jiné místo na panelu.

Přidání rychlého přehledu:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu přehledů a vyberte Přehledy.
 3. Vytvořte nový panel kliknutím na tlačítko plus , nebo kliknutím vyberte stávající panel a na další stránce klikněte na Upravit.
 4. Nad panelem klikněte na ikonu rychlého přehledu .
 5. Zvolte požadovanou metriku a období a klikněte na Další.
 6. Zadejte požadovaný filtr.
 7. Údaje zobrazené v rychlém přehledu si můžete přizpůsobit. Zaškrtnutím příslušných políček je možné do přehledu přidat minigraf, údaje o změnách v %absolutních změnách.
 8. Až skončíte, klikněte na Další.
 9. Zadejte pro graf nebo tabulku název, případně popis.
 10. Klikněte na Přidat.

Přidání tabulky nebo grafu

Nové tabulky a grafy lze vytvářet v editoru přehledů. Můžete také přidávat ty, které jste si už dříve uložili.

Vytvoření nové tabulky nebo grafu

 1. Klikněte na ikonu tabulky Table button nebo grafu Chart button nad panelem.
 2. Vyberte možnost Vytvořit novou tabulku nebo Vytvořit nový graf.
 3. Klepněte na Další.
 4. Zobrazí se editor přehledů, ve kterém můžete s tabulkou nebo grafem pracovat. Další informace
 5. Až skončíte, klikněte na možnost Přidat na panel.
 6. Zadejte název přehledu a zvolte Uložit.
 7. Případně zadejte popis a klikněte na Přidat.

Přidání uložené tabulky nebo grafu

 1. Klikněte na ikonu tabulky Table button nebo grafu Chart button nad panelem.
 2. Zvolte možnost Vyberte uloženou tabulku z editoru přehledů nebo Vyberte uložený graf z editoru přehledů.
 3. V rozbalovací nabídce zvolte uloženou tabulku nebo graf.
 4. Klikněte na Další.
 5. Zadejte pro graf nebo tabulku název, případně popis.
 6. Klikněte na Přidat.

Přidání poznámky

Po přidání rychlých přehledů můžete doplnit také poznámku s informacemi o kontextu vytvořeného panelu. Tyto informace jsou zvlášť užitečné, pokud chcete přehled stáhnout nebo sdílet s ostatními uživateli.

Poznámku vložíte kliknutím na ikonu nad panelem. Zadejte potřebné informace a klikněte na Přidat.

Sdílení panelů

Panely si mohou prohlížet všichni uživatelé s přístupem k vašemu účtu Google Ads (kromě těch, kteří mají přístup pouze k e-mailu). Přehledy můžete sdílet přes e-mail.

Sdílení panelu:

 1. Dokončete úpravu panelu a klikněte na Uložit.
 2. Klikněte na ikonu plánování e-mailu  nad panelem.
 3. Zadejte e-mailové adresy uživatelů, se kterými chcete panel sdílet.
 4. Pokud chcete, přidejte poznámku.
 5. Vyberte, jak často chcete ostatním panel posílat.
 6. Klikněte na Sdílet.

Povolení nebo odebrání přístupu k účtu Google Ads

Stažení

Chcete-li panel stáhnout, klikněte na ikonu download icon . Celý panel se stáhne ve formátu PDF.

Zobrazení údajů z historie

Na panelech se zobrazují údaje podle období vybraných u jednotlivých rychlých přehledů. V případě potřeby můžete změnit celkové datum panelu a podívat se, jak by panel v určitý den vypadal.

Příklad: Váš panel obsahuje dva rychlé přehledy – jeden zobrazuje údaje o míře prokliku všech kampaní ve vyhledávání za poslední dva týdny a ve druhém jsou uvedena data o zobrazení ze všech obsahových kampaní za poslední čtyři týdny. Pokud změníte celkové datum panelu na den před třemi měsíci, zobrazí se údaje o míře prokliku za dva týdny před tímto nastaveným datem a statistiky zobrazení za čtyři týdny před vybraným dnem.

Datum panelu změníte v příslušném políčku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory