Създаване и редактиране на табла за управление

Таблата за управление Ви дават възможност да преглеждате от едно място консолидирани статистически данни за ефективността на целия Ви профил.

С таблата за управление събирате най-уместните данни, за да можете бързо да забелязвате проблеми и възможности за бизнеса си.

Таблата за управление са лесни за промяна, за да контролирате какви данни да бъдат включени и в какви формати да ги преглеждате. Освен това е лесно да споделяте, изтегляте и пояснявате таблата си за управление за постигане на безпроблемна съвместна работа.

Забележка: Има ограничение от десет карти за едно табло за управление, така че когато го достигнете, опцията за добавяне на допълнителни бележки, таблици, диаграми или отчетни карти ще бъде деактивирана.

Инструкции

Как да създадете табло за управление

За да създадете ново табло за управление:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за отчитане в горната част на профила си
 3. Изберете Табла за управление.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .

Как да добавите отчетна карта

Таблата за управление са съставени от отчетни карти, всяка от които представя показателите за ефективност по Ваш избор. След като вмъкнете отчетна карта, можете да местите краищата й, за да я преоразмерите, или да преместите цялата карта на различно място в таблото за управление.

За да вмъкнете отчетна карта:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за отчитане и изберете Табла за управление.
 3. За да създадете ново табло за управление, кликнете върху бутона със знак плюс . За да изберете съществуващо табло за управление, кликнете върху някое от списъка и после върху Редактиране на следващата страница.
 4. Кликнете върху иконата за отчетна карта над таблото си за управление.
 5. Изберете показателите, които искате да включите, и посочете период от време, кликнете върху Напред.
 6. Въведете филтъра, който искате да добавите.
 7. Можете да персонализирате данните, показвани в отчетната Ви карта. Поставете отметка на всяка кутийка, за да включите Минидиаграми, % промяна и Абсолютна промяна в отчетната Ви карта.
 8. След като приключите, кликнете върху Напред.
 9. Въведете „Заглавие“ и „Описание“ (по избор) за диаграмата или таблицата Ви.
 10. Кликнете върху Добавяне.

Как да добавите таблица или диаграма

Създайте нова таблица или диаграма от самото начало, като използвате редактора на отчети, или добавете вече запазена.

Създаване на нова таблица или диаграма

 1. Кликнете върху иконата за таблица Table button или диаграма Chart button над таблото си за управление.
 2. Изберете Създаване на нова таблица или Създаване на нова диаграма.
 3. Кликнете върху Напред.
 4. Ще бъдете отведени към редактора на отчети, където можете да изготвите Вашата таблица или диаграма. Научете повече
 5. Когато приключите, кликнете върху Добавяне към таблото за управление.
 6. Задайте име на отчета си и кликнете върху Запазване.
 7. Въведете „Описание“ (по избор) и кликнете върху Добавяне.

Добавяне на запазена таблица или диаграма

 1. Кликнете върху иконата за таблица Table button или диаграма Chart button над таблото си за управление.
 2. Посочете Избор на запазена таблица от редактора на отчети или Избор на запазена диаграма от редактора на отчети.
 3. Изберете запазена таблица или диаграма от падащото меню.
 4. Кликнете върху Напред.
 5. Въведете „Заглавие“ и „Описание“ (по избор) за диаграмата или таблицата Ви.
 6. Кликнете върху Добавяне.

Добавяне на бележка

След като приключите с добавянето на отчетни карти, бихте могли да добавите бележка, за да предоставите контекст за току-що създаденото табло за управление. Това е особено полезно, ако планирате да споделяте или изтегляте таблото си за управление, за да го прегледат и други.

За да въведете бележка, кликнете върху иконата за бележка над таблото си за управление. Напишете бележката си и кликнете върху Добавяне.

Споделяне на таблата Ви за управление

Таблата Ви за управление са видими за всеки, който има достъп до профила Ви в Google Ads, с изключение на хората, които имат достъп само до имейл. За да споделите с потребители, можете да им изпратите отчети по имейл.

За да споделите таблото си за управление:

 1. Завършете редактирането на таблото и кликнете върху Запазване.
 2. Кликнете върху иконата за изпращане на имейл по график над таблото си за управление.
 3. Въведете имейл адресите на хората, с които искате да споделите таблото си за управление.
 4. Добавете бележка (по избор).
 5. Изберете колко често искате да споделяте таблото си за управление.
 6. Кликнете върху Споделяне.

Научете как да предоставяте или премахвате достъп до профила си в Google Ads

Изтегляне

За да изтеглите таблото си за управление, кликнете върху иконата за изтегляне download icon. Цялото Ви табло за управление ще се изтегли като PDF (.pdf) файл.

Преглед на данните за минали периоди

Таблото Ви за управление визуализира данни според периодите от време, които сте задали за всяка отделна отчетна карта. Освен това имате възможност да променяте общата дата на таблото си за управление, за да видите как би изглеждало в определен ден.

Да приемем например, че таблото Ви за управление има две отчетни карти: едната показва данни за CTR за всички кампании за търсене през последните 2 седмици, а другата показва данни за импресиите за всички кампании в дисплейната мрежа през последните 4 седмици. Ако промените общата дата на таблото си за управление с 3 месеца назад, ще видите данни за CTR за двете седмици, предхождащи зададената с 3 месеца назад дата, и статистики за импресиите за четирите седмици, предхождащи зададената дата.

За да промените датата на таблото си за управление, кликнете върху полето за въвеждане на дата и изберете нова.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си