สร้างช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน

ช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานช่วยให้คุณแสดงโฆษณาหรือเปลี่ยนราคาเสนอในช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงได้

บทความนี้อธิบายวิธีสร้างการตั้งเวลาโฆษณา

วิธีการ

ตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads เพื่อจัดการบัญชีแล้ว หากคุณยังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords อยู่ โปรดเลือกก่อนหน้าที่อยู่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. จากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย คลิกช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข แล้วเลือกแคมเปญที่ต้องการสร้างช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน
 4. เลือกวันและเวลาที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานที่คุณตั้งค่าจะอิงตามเขตเวลาของบัญชี ดังนั้นคุณควรปรับช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานให้เหมาะกับเขตเวลาของลูกค้าเป้าหมาย (หากมี) เรียนรู้เพิ่มเติม
 5. คลิกบันทึก คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแสดงในหน้าช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน

วิธีตรวจสอบช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน

เมื่อคุณสร้างช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน โฆษณาจะมีสิทธิ์แสดงในช่วงเวลาที่คุณระบุเท่านั้น และจะไม่แสดงในวันและเวลาที่ไม่ได้ระบุในช่วงเวลาดังกล่าว ตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานระบุวันและเวลาทั้งหมดที่คุณต้องการให้โฆษณามีสิทธิ์แสดง วิธีตรวจสอบช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานมีดังนี้

 1. จากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย คลิกช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน
 2. จากตาราง เลือกแคมเปญเพื่อดูข้อมูลช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานของแคมเปญ ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
 3. คุณจะเห็นแผนภูมิแสดงเวลาที่โฆษณาของแคมเปญแสดง โดยค่าเริ่มต้น แผนภูมิจะแสดงจำนวนคลิกที่โฆษณาได้รับ
  • หากต้องการดูการแสดงผล, CTR, CPC เฉลี่ย หรือค่าใช้จ่ายของแคมเปญ เลือกเมตริกที่คุณต้องการดูจากเมนูแบบเลื่อนลงการคลิกที่มุมขวาบน
 4. เลือกแท็บย่อยเพื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานและประสิทธิภาพตาม "วันและชั่วโมง" "วัน" หรือ "ชั่วโมง"

วิธีแก้ไขช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน

 1. จากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย คลิกช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน 
 2. จากตาราง เลือกแคมเปญ 
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข เพื่อแก้ไขช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน
  • หากต้องการนำระยะเวลาออก ให้วางเมาส์เหนือระยะเวลานั้น แล้วคลิก “x”
  • หากต้องการปรับวันที่และเวลา คลิกวันที่หรือเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกวันที่หรือเวลาใหม่
  • หากต้องการเพิ่มวันที่และเวลาใหม่ในช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน คลิกเพิ่ม 
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ

ช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานเป็นไปตามระบบเวลาแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง ดังนั้น หากต้องการตั้งเวลาให้โฆษณาทำงานตั้งแต่เวลาสิ้นสุดของวันหนึ่งไปถึงช่วงเวลาหนึ่งของวันถัดไป คุณควรสร้างช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานแยกกันในแต่ละวัน เช่น หากคุณใช้ระบบ 12 ชั่วโมงในการแสดงโฆษณาตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 23.00 น. ถึงวันอังคาร เวลา 7.00 น. ช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานสำหรับวันจันทร์ควรเริ่มจาก 23.00-24.00 น. ขณะที่วันอังคารควรเริ่มจาก 24.00-7.00 น. 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ใหม่ ก่อนหน้า

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว