ตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับช่วงเวลาที่โฆษณาทำงาน

คุณปรับราคาเสนอสำหรับวันและเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้ เมื่อตั้งค่าการปรับราคาเสนอ การใช้จ่ายสำหรับการคลิกแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไป แต่งบประมาณรายวันเฉลี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลง

ก่อนเริ่มต้น

 • หากคุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสถานที่ตั้ง ระบบจะนําการปรับทั้งหมดไปคูณกันเพื่อกําหนดการปรับราคาเสนอในขั้นสุดท้าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับราคาเสนอ
 • การปรับราคาเสนอมีผลกับราคาเสนอทั้งหมดในแคมเปญ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของการปรับราคาเสนอ ระบบจะนําราคาเสนอปกติของแคมเปญกลับมาใช้ นอกจากคุณจะตั้งค่าการปรับอื่นๆ ไว้อีก เช่น สําหรับอุปกรณ์หรือสถานที่ตั้ง
 • การปรับราคาเสนอตามการตั้งเวลาโฆษณาใช้ได้กับแคมเปญที่ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติแบบเพิ่มจํานวนคลิกสูงสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวนคลิกสูงสุด

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บ
 3. คลิกชื่อแคมเปญที่มีราคาเสนอที่คุณต้องการปรับ
 4. คลิกช่วงเวลาที่โฆษณาทำงานในเมนูหน้าเว็บ
 5. ค้นหาแถวสำหรับระยะเวลาที่กำหนดที่คุณต้องการปรับ แล้วคลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ในคอลัมน์ "การปรับราคาเสนอ"
 6. เลือกเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเมนูแบบเลื่อนลง และป้อนตัวเลข
 7. คลิกบันทึก

เช่น คุณทำธุรกิจทัวร์รถเลื่อนสุนัขในอะแลสกา และคุณมีการเสนอราคา CPC สูงสุดที่มีอยู่แล้วที่ 30 บาท คุณได้ตั้งเวลาให้โฆษณาแสดงทุกวันอังคารตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 11.00 น. คุณตัดสินใจตั้งค่าการปรับราคาเสนอเป็น +10% ทุกวันอังคาร เวลา 8.00 น. ถึง 10.00 น. ดังนั้นราคาเสนอสูงสุดของคุณในช่วงเวลานี้จะมีค่าเท่ากับ 30 บาท x (+10%) = 33 บาท

เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากของคุณที่ชื่นชอบทัวร์รถเลื่อนสุนัขอาศัยอยู่ในเมืองแองเคอเรจ คุณจึงตัดสินใจตั้งค่าการปรับเพิ่มอีก +20% สำหรับแองเคอเรจ ราคาเสนอสูงสุดสุดท้ายในวันอังคาร เวลา 9.30 น. สำหรับลูกค้าที่อยู่ในแองเคอเรจจะเป็น 39.6 บาท วิธีคำนวณมีดังนี้

 • ราคาเสนอเริ่มต้น: 30 บาท
 • การปรับสำหรับวันอังคาร เวลา 8.00 ถึง 10.00 น.: 30 บาท x (+10%) = 33 บาท
 • การปรับสําหรับแองเคอเรจ: 33 บาท x (+20%) = 39.6 บาท
 • ราคาเสนอสูงสุดสําหรับวันอังคารเวลา 8.00 น. ถึง 10.00 น. ในแองเคอเรจ: 39.6 บาท

เมื่อสิ้นสุดการปรับราคาเสนอตามกําหนดเวลา ระบบจะนำราคาเสนอปกติของแคมเปญกลับมาใช้ นอกจากคุณจะตั้งค่าการปรับอื่นๆ ไว้อีก ในตัวอย่างนี้ ราคาเสนอสูงสุดเวลา 10.01 น. ในวันอังคารจะเท่ากับ 30 บาท x (+20%) หรือ 36 บาท จนกว่าโฆษณาจะหยุดแสดงในเวลา 11.00 น.

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false