Nastavenie úpravy ponuky pre časový rozvrh reklám

Svoje ponuky môžete prispôsobiť pre konkrétne dni a časy. Nastavením úprav ponúk sa môžu zmeniť náklady na jednotlivé kliknutia, ale váš celkový denný rozpočet sa nezmení.

Tento článok opisuje, ako nastaviť úpravu ponuky pre časový rozvrh reklám.

Pripomenutie

Ak aktivujete aj nastavenie úprav ponúk pre mobilné zariadenia alebo oblasti, všetky vaše úpravy sa navzájom násobia a tak určia výslednú úpravu ponuky. Prečítajte si ďalšie informácie o úpravách ponúk.

Pokyny

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. V ponuke stránok kliknite na položku Kampane.
  3. Kliknite na názov kampane s cenovou ponukou, ktorú chcete upraviť.
  4. V ponuke stránok kliknite na položku Časový rozvrh reklám.
  5. Nájdite riadok plánovaného času, ktorý chcete upraviť, a kliknite na ikonu ceruzky Upraviť v stĺpci Úprava cenovej ponuky.
  6. V rozbaľovacej ponuke zvoľte možnosť Zvýšiť alebo Znížiť a zadajte číselnú hodnotu.
  7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

Úpravy ponúk pre časový rozvrh reklám nie sú dostupné pre kampane, v ktorých používate stratégiu automatických ponúk. Prečítajte si ďalšie informácie o úpravách ponúk.

Príklad

Máte firmu, ktorá ponúka výlety po Aljaške na psích záprahoch, a máte existujúcu maximálnu ponuku CZK pre reklamnú skupinu vo výške 1,00 €. Zobrazovanie vašej reklamy ste naplánovali na utorky v čase od 8:00 do 11:00. Na utorky v čase od 8:00 do 10:00 sa rozhodnete nastaviť úpravu ponuky +10 %. Vaša ponuka pre toto časové obdobie tak bude 1,00 € x (+10 %) = 1,10 €.

Pretože veľa zákazníkov, ktorí majú radi vaše výlety na psích záprahoch, žije v Anchorage, rozhodnete sa nastaviť úpravu ponuky +20 % pre Anchorage. Maximálna ponuka pre vyhľadávanie, ktoré uskutoční zákazník v meste Anchorage v utorok o 9:30, tak bude 1,32 €. Funguje to takto:

Počiatočná ponuka: 1,00 €
Úprava pre utorky od 8:00 do 10:00: 1,00 € x (+10 %) = 1,10 €
Úprava pre Anchorage: 1,10 € x (+20 %) = 1,32 €
Maximálna ponuka pre utorky od 8:00 do 10:00 pre Anchorage: 1,32 €

Pripomenutie

Úprava ponuky má vplyv na všetky ponuky v kampani. Po uplynutí časového obdobia úpravy ponuky sa obnovia normálne ponuky pre kampaň, ak nenastavíte iné úpravy (napríklad pre zariadenia alebo oblasti).

Ak použijeme predchádzajúci príklad, o 10:01 v utorok sa vaša maximálna ponuka zmení na 1,00 € x (+20 %), čiže 1,20 € pre vyhľadávanie uskutočnené v Anchorage, a zachová sa tak až do zastavenia zobrazovania vašich reklám o 11:00.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory