Nastavení úprav nabídek podle časového rozvrhu reklam

Své nabídky můžete upravit pro konkrétní den či čas. Když úpravy nabídek nastavíte, náklady na jednotlivá kliknutí se mohou lišit, ale celkový denní rozpočet se nezmění.

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit úpravy nabídek podle časového rozvrhu reklam.

Důležité upozornění

Pokud úpravy nabídek nastavíte také pro mobilní zařízení či oblasti, bude výsledná úprava nabídky získána vynásobením všech úprav. Další informace o úpravách nabídek

Pokyny

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. V nabídce stránek klikněte na Kampaně.
  3. Klikněte na název kampaně, jejíž nabídku chcete upravit.
  4. V nabídce stránek klikněte na Časový rozvrh reklam.
  5. Vyhledejte řádek s naplánovaným časem, který chcete upravit, a ve sloupci Úprava nabídky klikněte na ikonu tužky Upravit.
  6. V rozbalovací nabídce vyberte Zvýšit nebo Snížit a zadejte číslo.
  7. Klikněte na Uložit.

Poznámka

Úpravy nabídek podle časového rozvrhu reklam nejsou k dispozici u kampaní využívajících strategii automatického nabízení cen. Další informace o úpravách nabídek

Příklad

Provozujete firmu, která organizuje jednodenní výlety na nákupy do Vídně, a pro stávající reklamní sestavu jste nastavili maximální nabídku CPC na částku 20 Kč. Zobrazování reklamy jste naplánovali na úterý od 8 do 11 hodin. Pro tento den se rozhodnete nastavit úpravu nabídky o +10 % mezi 8. a 10. hodinou. Nabídka pro daný časový úsek tedy bude 20 Kč + 10 % = 22 Kč.

Rozhodnete se také nastavit úpravu +20 % pro Brno, protože zde žije řada zájemců o výhodné nákupy ve Vídni. Výsledná maximální nabídka pro vyhledávací dotaz, který zadá v úterý v 9:30 ráno zákazník v Brně, tedy bude 26,4 Kč. Funguje to takhle:

Výchozí nabídka: 20 Kč
Úprava pro úterý 8:00–10:00: 20 Kč x (+10 %) = 22 Kč
Úprava pro Brno: 22 Kč x (+20 %) = 26,4 Kč
Maximální nabídka pro úterý, 8:00–10:00 v Brně: 26,4 Kč

Důležité upozornění

Úprava nabídky ovlivní všechny nabídky v kampani. Až časové období pro úpravu nabídky skončí, budou obnoveny běžné nabídky kampaně (pokud jste nenastavili jiné úpravy, například pro zařízení nebo oblasti).

U výše uvedeného příkladu se v úterý v 10:01 vaše maximální nabídka upraví na 20 Kč (+20%), případně 24 Kč pro vyhledávání zadané v Brně, a to až do 11 hodin, kdy se reklamy přestanou zobrazovat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory