Hướng dẫn đăng ký Google Ads

Tạo tài khoản Google Ads: Cách đăng ký

Thiết lập tài khoản

Đăng ký Google Ads để bắt đầu tiếp cận khách hàng mới bằng quảng cáo trực tuyến phù hợp với mục tiêu kinh doanh và ngân sách của bạn. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo tài khoản Google Ads và thiết lập chiến dịch quảng cáo đầu tiên.

Trước khi bắt đầu

Để tạo tài khoản Google Ads, bạn cần một địa chỉ email và trang web cho doanh nghiệp của mình. Ngay cả khi không có trang web, bạn vẫn có thể quảng cáo trên Google bằng cách sử dụng chiến dịch Thông minh – trải nghiệm Google Ads mặc định cho các nhà quảng cáo mới. Bạn cũng có thể tạo quảng cáo đầu tiên chỉ trong 15 phút.

Lưu ý: Những tài khoản mới tạo sẽ không còn hỗ trợ URL trong tên tài khoản.

ĐĂNG KÝ GOOGLE ADS

Hướng dẫn

Google Ads cung cấp 2 chế độ khi bạn tạo tài khoản. Đó là Chế độ thông minh và Chế độ chuyên gia. Theo mặc định, bạn sẽ tạo tài khoản của mình ở Chế độ thông minh. Tuy nhiên, nếu là một nhà tiếp thị chuyên nghiệp, bạn có thể chuyển sang Chế độ chuyên gia. Tìm hiểu thêm về Chế độ thông minh và Chế độ chuyên gia

Lưu ý: Sau khi tạo tài khoản ở Chế độ thông minh, bạn luôn có thể chuyển sang Chế độ chuyên gia. Tuy nhiên, khi đã chuyển tài khoản sang Chế độ chuyên gia, bạn sẽ không thể quay lại Chế độ thông minh.

Chế độ thông minh

Sau khi tạo tài khoản ở Chế độ thông minh, bạn cũng sẽ phải tạo chiến dịch đầu tiên của mình.
 1. Trong Google Ads, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google hiện có của bạn hoặc tạo một tài khoản mới.
  • Nếu bạn đã có Tài khoản Google (nói cách khác, nếu bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác của Google, chẳng hạn như Gmail), hãy nhập địa chỉ email Google và mật khẩu của bạn, rồi nhấp vào Đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa có Tài khoản Google hoặc muốn sử dụng một địa chỉ email khác để đăng nhập, hãy nhấp vào Tạo tài khoản ở cuối màn hình và thực hiện theo hướng dẫn để tạo và xác nhận Tài khoản Google mới.
 2. Để tạo chiến dịch đầu tiên của bạn, hãy thiết lập các mục sau:
  • Mục tiêu của chiến dịch
  • Tên doanh nghiệp và trang web
  • Quảng cáo (bao gồm dòng tiêu đề, nội dung mô tả và số điện thoại)
  • Chủ đề từ khóa
  • Cài đặt vị trí
  • Ngân sách
 3. Trên trang cuối, hãy thiết lập thông tin thanh toán của bạn bằng cách thực hiện theo các bước sau:
  1. Nhấp vào trình đơn thả xuống “Quốc gia thanh toán” và chọn quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn đặt địa chỉ thanh toán của mình. Quốc gia thanh toán sẽ xác định các tùy chọn thanh toán có sẵn cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn.
  2. Nhớ chọn đúng múi giờ. Nếu không, hãy nhấp vào menu thả xuống để thay đổi. Tất cả các báo cáo, thống kê và việc lập hóa đơn của bạn đều chịu ảnh hưởng bởi múi giờ mà bạn chọn.
  3. Nếu bạn có mã khuyến mãi (còn được gọi là phiếu giảm giá hoặc phiếu thưởng), hãy nhập mã này vào trường “Ưu đãi cho người dùng mới” và nhấp vào Áp dụng.
  4. Bạn sẽ được nhắc chọn hồ sơ thanh toán hiện có hoặc tạo một hồ sơ mới. Theo mặc định, “Loại tài khoản” sẽ là “Tổ chức”. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thành “Cá nhân” (nếu thích hợp) cho mục đích về thuế tại quốc gia của bạn.
  5. Nhập thông tin cho phương thức thanh toán mà bạn muốn sử dụng cho tài khoản này, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, PayPal hoặc tài khoản ngân hàng.
 4. Nhấp vào Gửi để tạo chiến dịch và hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản của bạn.

Sau khi bạn tạo chiến dịch và thiết lập tài khoản, sẽ mất khoảng một ngày để Google phê duyệt quảng cáo của bạn. Sau đó, quảng cáo có thể bắt đầu hiển thị cho khách hàng tiềm năng.

Chế độ chuyên gia

Khi tạo tài khoản trong Chế độ chuyên gia, bạn có thể thực hiện cả khi có hoặc không có chiến dịch lúc bắt đầu.
 1. Trong Google Ads, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google hiện có của bạn hoặc tạo một tài khoản mới.
  • Nếu bạn đã có Tài khoản Google (nói cách khác, nếu bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác của Google, chẳng hạn như Gmail), hãy nhập địa chỉ email Google và mật khẩu của bạn, rồi nhấp vào Đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa có Tài khoản Google hoặc muốn sử dụng một địa chỉ email khác để đăng nhập, hãy nhấp vào Tạo tài khoản ở cuối màn hình và thực hiện theo hướng dẫn để tạo và xác nhận Tài khoản Google mới.
 2. Trên trang “Chiến dịch mới”, hãy nhấp vào Chuyển sang Chế độ chuyên gia ở cuối màn hình.

Từ đó, bạn có thể chọn tạo tài khoản có hoặc không có chiến dịch bằng cách làm theo các bước bên dưới:

Có chiến dịch

 1. Nếu đang tạo tài khoản có chiến dịch, bạn sẽ cần phải thiết lập các mục sau:
  • Mục tiêu của chiến dịch
  • Loại chiến dịch
  • Thông tin cài đặt và tính năng của chiến dịch, tùy thuộc vào loại chiến dịch mà bạn đã chọn
  • Nhóm quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Thông tin thanh toán, bao gồm cả phương thức thanh toán
 2. Nhấp vào Gửi để tạo chiến dịch và hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản của bạn.

Không có chiến dịch

 1. Nhấp vào Tạo một tài khoản không có chiến dịch để bỏ qua bước tạo chiến dịch.
 2. Xác nhận thông tin doanh nghiệp của bạn, bao gồm cả quốc gia thanh toán, múi giờ và đơn vị tiền tệ.
 3. Nhấp vào Gửi để hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản của bạn.

Sau khi tạo tài khoản, nếu bạn muốn thiết lập một chiến dịch, hãy tiến hành thiết lập chiến dịch đầu tiên của bạn.

Mẹo

Bạn cần thêm người truy cập vào tài khoản Google Ads mới của bạn? Bạn có thể mời họ sau khi tạo tài khoản và đăng nhập vào Google Ads. Tìm hiểu thêm về các cấp truy cập trong tài khoản Google Ads

Cách khắc phục vấn đề khi tạo hoặc đăng nhập vào Tài khoản Google

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính