Vereisten voor responsieve advertenties

Responsieve advertenties worden automatisch aangepast aan de beschikbare advertentieruimte. Dit geldt voor het formaat, het uiterlijk en de indeling van de advertentie. Op sommige sites wordt uw responsieve advertentie misschien weergegeven als native ad en op andere weer als tekstadvertentie. De advertentie wordt automatisch aangepast op basis van uw targetinginstellingen en campagnedoelen. Responsieve advertenties zijn onderhevig aan het standaard Google Ads-beleid en de onderstaande vereisten.

Afbeeldingstekst in responsieve advertenties

Het volgende is niet toegestaan:

Not allowed Tekst (waaronder logo's met tekst) die meer dan 20 procent van de afbeelding beslaat

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Verwijder extra tekst en upload daarna de afbeelding opnieuw. Als u de afbeelding niet zo kunt bewerken dat deze voldoet aan de vereiste, uploadt u een andere afbeelding die wel voldoet aan het beleid.

Animatie in responsieve advertenties

Het volgende is niet toegestaan:

Not allowed Animatieafbeeldingen (zoals GIF-animaties)

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Gerelateerd beleid en veelvoorkomende redenen voor afkeuring

Het volgende Google Ads-beleid is in het bijzonder relevant voor responsieve advertenties en houdt vaak verband met afkeuringen. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Redactioneel

De standaardvereisten voor duidelijkheid, correcte spelling, hoofdlettergebruik en het gebruik van symbolen gelden voor alle advertenties. Raadpleeg het redactionele beleid voor meer informatie.

Onduidelijke relevantie

Alle informatie moet relevant zijn voor datgene waarvoor u adverteert. Bijvoorbeeld: alle ingediende velden met advertentiemateriaal moeten dezelfde adverteerder vertegenwoordigen en relevant zijn voor het geadverteerde product. Raadpleeg het beleid inzake onduidelijke relevantie voor meer informatie.

Misleidende content

Alle informatie moet correct zijn en datgene beschrijven wat u adverteert. Lees het beleid inzake misleidende content voor meer informatie.

Inhoud voor volwassenen

We willen dat advertenties relevant en veilig voor gebruikers zijn. Daarom beperkt Google inhoud voor volwassenen in bepaalde omstandigheden. Lees het beleid inzake inhoud voor volwassenen voor meer informatie. Responsieve advertenties mogen geen inhoud voor volwassenen bevatten.

Afbeeldingskwaliteit

Alle afbeeldingen die worden gebruikt in advertenties, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. De afbeeldingsindeling moet voldoet aan Google Ads-normen en de afbeelding zelf mag niet wazig zijn. Lees meer informatie in het beleid voor afbeeldingskwaliteit.

Handelsmerken

Google kan advertenties of extensies verwijderen na klachten van eigenaren van handelsmerken. Adverteerders zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van handelsmerken in hun advertentietekst, items en bedrijfsinformatie. Bekijk het beleid inzake handelsmerken voor meer informatie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen