Giới thiệu về loại chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng

Bạn quảng cáo trực tuyến, nhưng có thể lại không bán hàng trực tuyến. Đối với nhiều doanh nghiệp, bán hàng tại cửa hàng hay các cách bán hàng ngoại tuyến khác, chẳng hạn như đặt hàng qua điện thoại, có thể là chính là cách thức quan trọng mang lại doanh thu cho bạn. 

Tính năng theo dõi chuyển đổi lượt bán hàng tại cửa hàng có thể giúp kết nối mối liên hệ giữa quảng cáo Google Ads và bán hàng ngoại tuyến.

Lượt bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp): Nhập dữ liệu giao dịch ngoại tuyến của bạn trực tiếp vào Google Ads. Google sẽ khớp thông tin khách hàng đi kèm dữ liệu giao dịch của bạn với thông tin người dùng Google Ads. Bạn không phải đặt thẻ theo dõi bên thứ ba vào trang web của mình. Thiết lập theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố