Par reklāmguvumiem no pārdošanas veikalā

Jūsu reklāmas tiek rādītas tiešsaistē, taču pārdošana var notikt arī citur. Pārdošana veikalā vai cita veida pārdošana bezsaistē, piemēram, izmantojot pasūtījumus pa tālruni, daudziem uzņēmumiem var palīdzēt būtiski palielināt ieņēmumus. 

No pārdošanas veikalā iegūtu reklāmguvumu uzskaite var palīdzēt izsekot saiknei starp jūsu reklāmām un bezsaistē veiktas pārdošanas rādītājiem.

Pārdošana veikalā (tiešā augšupielāde): importējiet bezsaistē veikto darījumu datus tieši Google Ads kontā. Google nosaka ar darījumu datiem saistītās klienta informācijas atbilstību Google Ads informācijai par lietotāju. Jums savā vietnē nav jāievieto trešās puses reklāmguvumu uzskaites tags. Iestatiet ar pārdošanu veikalā (tiešo augšupielādi) saistītu reklāmguvumu uzskaiti.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.